BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2257 | Date: 03-Feb-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે

  No Audio

Koi Tann Thi Haaryu, Koi Mann Thi Haaryu, Koi Jeevan Thi Haaryu Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-02-03 1990-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14746 કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે
સહુ કર્મો લાવ્યું, ભાવો લાવ્યું, કોઈ તો ભક્તિ લાવ્યું છે
ના કોઈ પૈસો લાવ્યું, ના કોઈ લઈ જવાનું, ગડમથલ તોય એવી છે
ના વેર લાવ્યું, વેર તો બાંધ્યું, વેર તો ના કરવાનું છે
કોઈ પ્રેમમાં હાર્યું, કોઈ પ્રેમ ના પામ્યું, ના પ્રેમથી વંચિત કરવાનું છે
કોઈ આશામાં હાર્યું, કોઈ નિરાશાથી હાર્યું, હાર જેવી જેની લખાઈ છે
કોઈ શબ્દથી હાર્યું, કોઈ તર્કથી હાર્યું, કોઈ તો ભાવથી હાર્યું છે
કોઈ વિચારોથી હાર્યું, કોઈ કોઈના સાથથી, તો કોઈ એકલતાથી હાર્યું છે
કોઈ આળસથી હાર્યું, કોઈ કર્મોથી હાર્યું, તો કોઈ પાપથી હાર્યું છે
જીત તો છે એક જ સાચી, જે પ્રભુમાં સદા સમાયું છે
Gujarati Bhajan no. 2257 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે
સહુ કર્મો લાવ્યું, ભાવો લાવ્યું, કોઈ તો ભક્તિ લાવ્યું છે
ના કોઈ પૈસો લાવ્યું, ના કોઈ લઈ જવાનું, ગડમથલ તોય એવી છે
ના વેર લાવ્યું, વેર તો બાંધ્યું, વેર તો ના કરવાનું છે
કોઈ પ્રેમમાં હાર્યું, કોઈ પ્રેમ ના પામ્યું, ના પ્રેમથી વંચિત કરવાનું છે
કોઈ આશામાં હાર્યું, કોઈ નિરાશાથી હાર્યું, હાર જેવી જેની લખાઈ છે
કોઈ શબ્દથી હાર્યું, કોઈ તર્કથી હાર્યું, કોઈ તો ભાવથી હાર્યું છે
કોઈ વિચારોથી હાર્યું, કોઈ કોઈના સાથથી, તો કોઈ એકલતાથી હાર્યું છે
કોઈ આળસથી હાર્યું, કોઈ કર્મોથી હાર્યું, તો કોઈ પાપથી હાર્યું છે
જીત તો છે એક જ સાચી, જે પ્રભુમાં સદા સમાયું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī tanathī hāryuṁ, kōī manathī hāryuṁ, kōī jīvanathī hāryuṁ chē
sahu karmō lāvyuṁ, bhāvō lāvyuṁ, kōī tō bhakti lāvyuṁ chē
nā kōī paisō lāvyuṁ, nā kōī laī javānuṁ, gaḍamathala tōya ēvī chē
nā vēra lāvyuṁ, vēra tō bāṁdhyuṁ, vēra tō nā karavānuṁ chē
kōī prēmamāṁ hāryuṁ, kōī prēma nā pāmyuṁ, nā prēmathī vaṁcita karavānuṁ chē
kōī āśāmāṁ hāryuṁ, kōī nirāśāthī hāryuṁ, hāra jēvī jēnī lakhāī chē
kōī śabdathī hāryuṁ, kōī tarkathī hāryuṁ, kōī tō bhāvathī hāryuṁ chē
kōī vicārōthī hāryuṁ, kōī kōīnā sāthathī, tō kōī ēkalatāthī hāryuṁ chē
kōī ālasathī hāryuṁ, kōī karmōthī hāryuṁ, tō kōī pāpathī hāryuṁ chē
jīta tō chē ēka ja sācī, jē prabhumāṁ sadā samāyuṁ chē
First...22562257225822592260...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall