Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2257 | Date: 03-Feb-1990
કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે
Kōī tanathī hāryuṁ, kōī manathī hāryuṁ, kōī jīvanathī hāryuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2257 | Date: 03-Feb-1990

કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે

  No Audio

kōī tanathī hāryuṁ, kōī manathī hāryuṁ, kōī jīvanathī hāryuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-02-03 1990-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14746 કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે

સહુ કર્મો લાવ્યું, ભાવો લાવ્યું, કોઈ તો ભક્તિ લાવ્યું છે

ના કોઈ પૈસો લાવ્યું, ના કોઈ લઈ જવાનું, ગડમથલ તોય એવી છે

ના વેર લાવ્યું, વેર તો બાંધ્યું, વેર તો ના કરવાનું છે

કોઈ પ્રેમમાં હાર્યું, કોઈ પ્રેમ ના પામ્યું, ના પ્રેમથી વંચિત કરવાનું છે

કોઈ આશામાં હાર્યું, કોઈ નિરાશાથી હાર્યું, હાર જેવી જેની લખાઈ છે

કોઈ શબ્દથી હાર્યું, કોઈ તર્કથી હાર્યું, કોઈ તો ભાવથી હાર્યું છે

કોઈ વિચારોથી હાર્યું, કોઈ કોઈના સાથથી, તો કોઈ એકલતાથી હાર્યું છે

કોઈ આળસથી હાર્યું, કોઈ કર્મોથી હાર્યું, તો કોઈ પાપથી હાર્યું છે

જીત તો છે એક જ સાચી, જે પ્રભુમાં સદા સમાયું છે
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ તનથી હાર્યું, કોઈ મનથી હાર્યું, કોઈ જીવનથી હાર્યું છે

સહુ કર્મો લાવ્યું, ભાવો લાવ્યું, કોઈ તો ભક્તિ લાવ્યું છે

ના કોઈ પૈસો લાવ્યું, ના કોઈ લઈ જવાનું, ગડમથલ તોય એવી છે

ના વેર લાવ્યું, વેર તો બાંધ્યું, વેર તો ના કરવાનું છે

કોઈ પ્રેમમાં હાર્યું, કોઈ પ્રેમ ના પામ્યું, ના પ્રેમથી વંચિત કરવાનું છે

કોઈ આશામાં હાર્યું, કોઈ નિરાશાથી હાર્યું, હાર જેવી જેની લખાઈ છે

કોઈ શબ્દથી હાર્યું, કોઈ તર્કથી હાર્યું, કોઈ તો ભાવથી હાર્યું છે

કોઈ વિચારોથી હાર્યું, કોઈ કોઈના સાથથી, તો કોઈ એકલતાથી હાર્યું છે

કોઈ આળસથી હાર્યું, કોઈ કર્મોથી હાર્યું, તો કોઈ પાપથી હાર્યું છે

જીત તો છે એક જ સાચી, જે પ્રભુમાં સદા સમાયું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī tanathī hāryuṁ, kōī manathī hāryuṁ, kōī jīvanathī hāryuṁ chē

sahu karmō lāvyuṁ, bhāvō lāvyuṁ, kōī tō bhakti lāvyuṁ chē

nā kōī paisō lāvyuṁ, nā kōī laī javānuṁ, gaḍamathala tōya ēvī chē

nā vēra lāvyuṁ, vēra tō bāṁdhyuṁ, vēra tō nā karavānuṁ chē

kōī prēmamāṁ hāryuṁ, kōī prēma nā pāmyuṁ, nā prēmathī vaṁcita karavānuṁ chē

kōī āśāmāṁ hāryuṁ, kōī nirāśāthī hāryuṁ, hāra jēvī jēnī lakhāī chē

kōī śabdathī hāryuṁ, kōī tarkathī hāryuṁ, kōī tō bhāvathī hāryuṁ chē

kōī vicārōthī hāryuṁ, kōī kōīnā sāthathī, tō kōī ēkalatāthī hāryuṁ chē

kōī ālasathī hāryuṁ, kōī karmōthī hāryuṁ, tō kōī pāpathī hāryuṁ chē

jīta tō chē ēka ja sācī, jē prabhumāṁ sadā samāyuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2257 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...225722582259...Last