Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2262 | Date: 06-Feb-1990
વસાવી છે હૈયે, તને મારા તો માડી, ના ત્યાંથી તું જઈ શકીશ
Vasāvī chē haiyē, tanē mārā tō māḍī, nā tyāṁthī tuṁ jaī śakīśa

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 2262 | Date: 06-Feb-1990

વસાવી છે હૈયે, તને મારા તો માડી, ના ત્યાંથી તું જઈ શકીશ

  Audio

vasāvī chē haiyē, tanē mārā tō māḍī, nā tyāṁthī tuṁ jaī śakīśa

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1990-02-06 1990-02-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14751 વસાવી છે હૈયે, તને મારા તો માડી, ના ત્યાંથી તું જઈ શકીશ વસાવી છે હૈયે, તને મારા તો માડી, ના ત્યાંથી તું જઈ શકીશ,

    જઈ શકીશ, જઈ શકીશ

ભર્યા છે ભાવ હૈયામાં મારા તો તારા, ના રોકી શકીશ,

    તું રોકી શકીશ, રોકી શકીશ

રહી છે વ્હેતી હૈયે તારા, પ્રેમની તો ધારા, ના તું રોકી શકીશ,

    તું રોકી શકીશ, રોકી શકીશ

કરું પુકાર હૈયેથી તને રે માડી, બંધ કાન તારા, ના તું કરી શકીશ,

    તું કરી શકીશ, કરી શકીશ

આવીશ પાસે જ્યાં હું તો તારી, ના તું છુપાઈ શકીશ, ના છુપાઈ શકીશ,

    ના છુપાઈ શકીશ

પ્રેમે બાંધીશ એવી તને રે માડી, ના તું મુક્ત થઈ શકીશ,

    ના થઈ શકીશ, ના થઈ શકીશ

ધડકી રહ્યું છે હૈયું મારું, ધડકને તો તારી, ના અટકાવી શકીશ,

    ના અટકાવી શકીશ, ના અટકાવી શકીશ

દૃષ્ટિમાં વસાવી દઈશ એવી રે માડી, ના તું ભાગી શકીશ,

    ના ભાગી શકીશ, ના ભાગી શકીશ

સમાઈ જઈશ તુજમાં, એવો રે માડી, ના તું દૂર કરી શકીશ,

    ના દૂર કરી શકીશ, ના દૂર કરી શકીશ
https://www.youtube.com/watch?v=q7f0taIGQHo
View Original Increase Font Decrease Font


વસાવી છે હૈયે, તને મારા તો માડી, ના ત્યાંથી તું જઈ શકીશ,

    જઈ શકીશ, જઈ શકીશ

ભર્યા છે ભાવ હૈયામાં મારા તો તારા, ના રોકી શકીશ,

    તું રોકી શકીશ, રોકી શકીશ

રહી છે વ્હેતી હૈયે તારા, પ્રેમની તો ધારા, ના તું રોકી શકીશ,

    તું રોકી શકીશ, રોકી શકીશ

કરું પુકાર હૈયેથી તને રે માડી, બંધ કાન તારા, ના તું કરી શકીશ,

    તું કરી શકીશ, કરી શકીશ

આવીશ પાસે જ્યાં હું તો તારી, ના તું છુપાઈ શકીશ, ના છુપાઈ શકીશ,

    ના છુપાઈ શકીશ

પ્રેમે બાંધીશ એવી તને રે માડી, ના તું મુક્ત થઈ શકીશ,

    ના થઈ શકીશ, ના થઈ શકીશ

ધડકી રહ્યું છે હૈયું મારું, ધડકને તો તારી, ના અટકાવી શકીશ,

    ના અટકાવી શકીશ, ના અટકાવી શકીશ

દૃષ્ટિમાં વસાવી દઈશ એવી રે માડી, ના તું ભાગી શકીશ,

    ના ભાગી શકીશ, ના ભાગી શકીશ

સમાઈ જઈશ તુજમાં, એવો રે માડી, ના તું દૂર કરી શકીશ,

    ના દૂર કરી શકીશ, ના દૂર કરી શકીશ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vasāvī chē haiyē, tanē mārā tō māḍī, nā tyāṁthī tuṁ jaī śakīśa,

jaī śakīśa, jaī śakīśa

bharyā chē bhāva haiyāmāṁ mārā tō tārā, nā rōkī śakīśa,

tuṁ rōkī śakīśa, rōkī śakīśa

rahī chē vhētī haiyē tārā, prēmanī tō dhārā, nā tuṁ rōkī śakīśa,

tuṁ rōkī śakīśa, rōkī śakīśa

karuṁ pukāra haiyēthī tanē rē māḍī, baṁdha kāna tārā, nā tuṁ karī śakīśa,

tuṁ karī śakīśa, karī śakīśa

āvīśa pāsē jyāṁ huṁ tō tārī, nā tuṁ chupāī śakīśa, nā chupāī śakīśa,

nā chupāī śakīśa

prēmē bāṁdhīśa ēvī tanē rē māḍī, nā tuṁ mukta thaī śakīśa,

nā thaī śakīśa, nā thaī śakīśa

dhaḍakī rahyuṁ chē haiyuṁ māruṁ, dhaḍakanē tō tārī, nā aṭakāvī śakīśa,

nā aṭakāvī śakīśa, nā aṭakāvī śakīśa

dr̥ṣṭimāṁ vasāvī daīśa ēvī rē māḍī, nā tuṁ bhāgī śakīśa,

nā bhāgī śakīśa, nā bhāgī śakīśa

samāī jaīśa tujamāṁ, ēvō rē māḍī, nā tuṁ dūra karī śakīśa,

nā dūra karī śakīśa, nā dūra karī śakīśa
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2262 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...226022612262...Last