Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2269 | Date: 09-Feb-1990
ખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે
Khaṭakhaṭāva tuṁ tārā haiyānāṁ dvāra, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2269 | Date: 09-Feb-1990

ખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

  Audio

khaṭakhaṭāva tuṁ tārā haiyānāṁ dvāra, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-02-09 1990-02-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14758 ખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે ખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

સૂતો હોય તો હવે એને જગાડ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

જાગીને આવશે ખોલવા એ તો દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

મોહ, નિદ્રામાંથી હવે એને જગાડ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

પાડ હવે હૈયે એને, તારી ઓળખાણ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

અપાવ એને જનમોજનમની તો યાદ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

કહે હવે એને, આવ્યો છે તું શું કામ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

ખ્યાલો બાંધે ખોટા, ખ્યાલ ખોટા કઢાવ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે
https://www.youtube.com/watch?v=XYvNYjuwzWA
View Original Increase Font Decrease Font


ખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

સૂતો હોય તો હવે એને જગાડ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

જાગીને આવશે ખોલવા એ તો દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

મોહ, નિદ્રામાંથી હવે એને જગાડ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

પાડ હવે હૈયે એને, તારી ઓળખાણ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

અપાવ એને જનમોજનમની તો યાદ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

કહે હવે એને, આવ્યો છે તું શું કામ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

ખ્યાલો બાંધે ખોટા, ખ્યાલ ખોટા કઢાવ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

khaṭakhaṭāva tuṁ tārā haiyānāṁ dvāra, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

sūtō hōya tō havē ēnē jagāḍa, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

jāgīnē āvaśē khōlavā ē tō dvāra, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

mōha, nidrāmāṁthī havē ēnē jagāḍa, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

pāḍa havē haiyē ēnē, tārī ōlakhāṇa, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

apāva ēnē janamōjanamanī tō yāda, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

kahē havē ēnē, āvyō chē tuṁ śuṁ kāma, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē

khyālō bāṁdhē khōṭā, khyāla khōṭā kaḍhāva, prāṇapati tārō tyāṁ tō sūtō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2269 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છેખટખટાવ તું તારા હૈયાનાં દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

સૂતો હોય તો હવે એને જગાડ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

જાગીને આવશે ખોલવા એ તો દ્વાર, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

મોહ, નિદ્રામાંથી હવે એને જગાડ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

પાડ હવે હૈયે એને, તારી ઓળખાણ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

અપાવ એને જનમોજનમની તો યાદ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

કહે હવે એને, આવ્યો છે તું શું કામ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે

ખ્યાલો બાંધે ખોટા, ખ્યાલ ખોટા કઢાવ, પ્રાણપતિ તારો ત્યાં તો સૂતો છે
1990-02-09https://i.ytimg.com/vi/XYvNYjuwzWA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=XYvNYjuwzWA

First...226922702271...Last