Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2276 | Date: 11-Feb-1990
થાશે પાંદડું ઝાડનું તો જ્યાં સૂકું, એક દિન એ તો ખરી રે જાશે
Thāśē pāṁdaḍuṁ jhāḍanuṁ tō jyāṁ sūkuṁ, ēka dina ē tō kharī rē jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2276 | Date: 11-Feb-1990

થાશે પાંદડું ઝાડનું તો જ્યાં સૂકું, એક દિન એ તો ખરી રે જાશે

  No Audio

thāśē pāṁdaḍuṁ jhāḍanuṁ tō jyāṁ sūkuṁ, ēka dina ē tō kharī rē jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-02-11 1990-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14765 થાશે પાંદડું ઝાડનું તો જ્યાં સૂકું, એક દિન એ તો ખરી રે જાશે થાશે પાંદડું ઝાડનું તો જ્યાં સૂકું, એક દિન એ તો ખરી રે જાશે

પાકશે તો ફળ, ઝાડપરનું, એક દિન એ તો પડી રે જાશે

થાશે પૂરી અવધિ, જેની રે જગમાં, જગ એ તો છોડીને રે જાશે

કર્યા ના કર્યાના, હિસાબ એના મનમાં, અફસોસ તો જાગી રે જાશે

ફળ પાપ ને પુણ્યનાં ભી તો, સમય સમય પર તો મળતાં રે જાશે

સુખદુઃખની અવધિ થાતાં પૂરી, એ ભી તો બદલાઈ રે જાશે

બાળક બની જુવાન, ભોગવી ઘડપણ, દેહ તો ત્યજી રે જાશે

કોઈના સમય છે લાંબા, કોઈના ટૂંકા, ના બદલી એમાં થઈ રે જાશે

વહેતી ધારા તો વહેતી વહેતી, આખર સમુદ્રને તો મળી રે જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


થાશે પાંદડું ઝાડનું તો જ્યાં સૂકું, એક દિન એ તો ખરી રે જાશે

પાકશે તો ફળ, ઝાડપરનું, એક દિન એ તો પડી રે જાશે

થાશે પૂરી અવધિ, જેની રે જગમાં, જગ એ તો છોડીને રે જાશે

કર્યા ના કર્યાના, હિસાબ એના મનમાં, અફસોસ તો જાગી રે જાશે

ફળ પાપ ને પુણ્યનાં ભી તો, સમય સમય પર તો મળતાં રે જાશે

સુખદુઃખની અવધિ થાતાં પૂરી, એ ભી તો બદલાઈ રે જાશે

બાળક બની જુવાન, ભોગવી ઘડપણ, દેહ તો ત્યજી રે જાશે

કોઈના સમય છે લાંબા, કોઈના ટૂંકા, ના બદલી એમાં થઈ રે જાશે

વહેતી ધારા તો વહેતી વહેતી, આખર સમુદ્રને તો મળી રે જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thāśē pāṁdaḍuṁ jhāḍanuṁ tō jyāṁ sūkuṁ, ēka dina ē tō kharī rē jāśē

pākaśē tō phala, jhāḍaparanuṁ, ēka dina ē tō paḍī rē jāśē

thāśē pūrī avadhi, jēnī rē jagamāṁ, jaga ē tō chōḍīnē rē jāśē

karyā nā karyānā, hisāba ēnā manamāṁ, aphasōsa tō jāgī rē jāśē

phala pāpa nē puṇyanāṁ bhī tō, samaya samaya para tō malatāṁ rē jāśē

sukhaduḥkhanī avadhi thātāṁ pūrī, ē bhī tō badalāī rē jāśē

bālaka banī juvāna, bhōgavī ghaḍapaṇa, dēha tō tyajī rē jāśē

kōīnā samaya chē lāṁbā, kōīnā ṭūṁkā, nā badalī ēmāṁ thaī rē jāśē

vahētī dhārā tō vahētī vahētī, ākhara samudranē tō malī rē jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2276 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...227522762277...Last