Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2318 | Date: 01-Mar-1990
દેજે સજા બીજી બધી રે માડી, પણ પડદામાં તું ના રહેતી, ના રહેતી
Dējē sajā bījī badhī rē māḍī, paṇa paḍadāmāṁ tuṁ nā rahētī, nā rahētī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 2318 | Date: 01-Mar-1990

દેજે સજા બીજી બધી રે માડી, પણ પડદામાં તું ના રહેતી, ના રહેતી

  No Audio

dējē sajā bījī badhī rē māḍī, paṇa paḍadāmāṁ tuṁ nā rahētī, nā rahētī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1990-03-01 1990-03-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14807 દેજે સજા બીજી બધી રે માડી, પણ પડદામાં તું ના રહેતી, ના રહેતી દેજે સજા બીજી બધી રે માડી, પણ પડદામાં તું ના રહેતી, ના રહેતી

છું લાયક કે નહીં , એની ખબર નથી, પણ ચરણમાં સ્થાન દઈ દેજે માડી

જાગે તારા કાજે ભાવો સાચા કે ખોટા, પણ સ્વીકાર્યા વિના ના રહેતી, ના રહેતી

છે જગમાં સહુ સંતાન તો તારાં, પણ સંતાન ગણવું મને તું ના ભૂલતી, ના ભૂલતી

જાગે છે યાદ હૈયે જગમાં સહુની, પણ યાદ તારી, તો ના ભુલાવતી, ના ભુલાવતી

કરાવ્યાં છે બંધ દ્વાર માયાએ તારાં, પણ દ્વાર તારાં બંધ તું ના કરતી, ના કરતી

રહી છે જોતી તું તો સદાયે અમને, પણ દર્શન તારા આપવાં ના ભૂલતી, ના ભૂલતી

થાતું રહ્યું છે જગમાં તારું ધાર્યું, પણ એક વખત અમારું ધાર્યું કરવું ના ભૂલતી, ના ભૂલતી

થાતો નથી સહન હવે વિયોગ તારો, પણ વિયોગમાં હવે તું ના રહેતી, ના રહેતી
View Original Increase Font Decrease Font


દેજે સજા બીજી બધી રે માડી, પણ પડદામાં તું ના રહેતી, ના રહેતી

છું લાયક કે નહીં , એની ખબર નથી, પણ ચરણમાં સ્થાન દઈ દેજે માડી

જાગે તારા કાજે ભાવો સાચા કે ખોટા, પણ સ્વીકાર્યા વિના ના રહેતી, ના રહેતી

છે જગમાં સહુ સંતાન તો તારાં, પણ સંતાન ગણવું મને તું ના ભૂલતી, ના ભૂલતી

જાગે છે યાદ હૈયે જગમાં સહુની, પણ યાદ તારી, તો ના ભુલાવતી, ના ભુલાવતી

કરાવ્યાં છે બંધ દ્વાર માયાએ તારાં, પણ દ્વાર તારાં બંધ તું ના કરતી, ના કરતી

રહી છે જોતી તું તો સદાયે અમને, પણ દર્શન તારા આપવાં ના ભૂલતી, ના ભૂલતી

થાતું રહ્યું છે જગમાં તારું ધાર્યું, પણ એક વખત અમારું ધાર્યું કરવું ના ભૂલતી, ના ભૂલતી

થાતો નથી સહન હવે વિયોગ તારો, પણ વિયોગમાં હવે તું ના રહેતી, ના રહેતી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dējē sajā bījī badhī rē māḍī, paṇa paḍadāmāṁ tuṁ nā rahētī, nā rahētī

chuṁ lāyaka kē nahīṁ , ēnī khabara nathī, paṇa caraṇamāṁ sthāna daī dējē māḍī

jāgē tārā kājē bhāvō sācā kē khōṭā, paṇa svīkāryā vinā nā rahētī, nā rahētī

chē jagamāṁ sahu saṁtāna tō tārāṁ, paṇa saṁtāna gaṇavuṁ manē tuṁ nā bhūlatī, nā bhūlatī

jāgē chē yāda haiyē jagamāṁ sahunī, paṇa yāda tārī, tō nā bhulāvatī, nā bhulāvatī

karāvyāṁ chē baṁdha dvāra māyāē tārāṁ, paṇa dvāra tārāṁ baṁdha tuṁ nā karatī, nā karatī

rahī chē jōtī tuṁ tō sadāyē amanē, paṇa darśana tārā āpavāṁ nā bhūlatī, nā bhūlatī

thātuṁ rahyuṁ chē jagamāṁ tāruṁ dhāryuṁ, paṇa ēka vakhata amāruṁ dhāryuṁ karavuṁ nā bhūlatī, nā bhūlatī

thātō nathī sahana havē viyōga tārō, paṇa viyōgamāṁ havē tuṁ nā rahētī, nā rahētī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2318 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...231723182319...Last