Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2320 | Date: 01-Mar-1990
કોઈ ઊંડે ઊંડેથી સાદ આવી જાય છે, `મા' યાદ તારી ત્યાં આવી જાય છે
Kōī ūṁḍē ūṁḍēthī sāda āvī jāya chē, `mā' yāda tārī tyāṁ āvī jāya chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 2320 | Date: 01-Mar-1990

કોઈ ઊંડે ઊંડેથી સાદ આવી જાય છે, `મા' યાદ તારી ત્યાં આવી જાય છે

  No Audio

kōī ūṁḍē ūṁḍēthī sāda āvī jāya chē, `mā' yāda tārī tyāṁ āvī jāya chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1990-03-01 1990-03-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14809 કોઈ ઊંડે ઊંડેથી સાદ આવી જાય છે, `મા' યાદ તારી ત્યાં આવી જાય છે કોઈ ઊંડે ઊંડેથી સાદ આવી જાય છે, `મા' યાદ તારી ત્યાં આવી જાય છે

અંતર કોલાહલમાં એ ખોવાઈ જાય છે, ફરી ફરી પાછો એ તો જાગી જાય છે

સાદે સાદે મન મારું ખોવાઈ જાય છે, ચાલ એની ત્યાં એ તો ભૂલી જાય છે

નીકળતા તારા સાદના, મુખડાનાં કરવા દર્શન, ઝંખના તો જાગી જાય છે

કદી સાચો છે કે ખોટો, ભ્રમણા હૈયામાં તો એવી જાગી જાય છે

સમજવા એને તો કદી કદી, સરતચૂક જીવનમાં તો થઈ જાય છે

યુગોથી દે છે સાદ તું તો, ભાગ્ય જ્યાં જાગે ત્યાં એ તો સંભળાય છે

સાદ ભી તારો, માયા ભી તારી, એકબીજા એ તો અથડાય છે

ઝણઝણી હૈયાના તાર જ્યાં જાય છે, આનંદ આનંદ છવાઈ જાય છે

ભાન એમાં જ્યાં ભુલાઈ જાય છે, એકતાનો અનુભવ ત્યાં થઈ જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ ઊંડે ઊંડેથી સાદ આવી જાય છે, `મા' યાદ તારી ત્યાં આવી જાય છે

અંતર કોલાહલમાં એ ખોવાઈ જાય છે, ફરી ફરી પાછો એ તો જાગી જાય છે

સાદે સાદે મન મારું ખોવાઈ જાય છે, ચાલ એની ત્યાં એ તો ભૂલી જાય છે

નીકળતા તારા સાદના, મુખડાનાં કરવા દર્શન, ઝંખના તો જાગી જાય છે

કદી સાચો છે કે ખોટો, ભ્રમણા હૈયામાં તો એવી જાગી જાય છે

સમજવા એને તો કદી કદી, સરતચૂક જીવનમાં તો થઈ જાય છે

યુગોથી દે છે સાદ તું તો, ભાગ્ય જ્યાં જાગે ત્યાં એ તો સંભળાય છે

સાદ ભી તારો, માયા ભી તારી, એકબીજા એ તો અથડાય છે

ઝણઝણી હૈયાના તાર જ્યાં જાય છે, આનંદ આનંદ છવાઈ જાય છે

ભાન એમાં જ્યાં ભુલાઈ જાય છે, એકતાનો અનુભવ ત્યાં થઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī ūṁḍē ūṁḍēthī sāda āvī jāya chē, `mā' yāda tārī tyāṁ āvī jāya chē

aṁtara kōlāhalamāṁ ē khōvāī jāya chē, pharī pharī pāchō ē tō jāgī jāya chē

sādē sādē mana māruṁ khōvāī jāya chē, cāla ēnī tyāṁ ē tō bhūlī jāya chē

nīkalatā tārā sādanā, mukhaḍānāṁ karavā darśana, jhaṁkhanā tō jāgī jāya chē

kadī sācō chē kē khōṭō, bhramaṇā haiyāmāṁ tō ēvī jāgī jāya chē

samajavā ēnē tō kadī kadī, saratacūka jīvanamāṁ tō thaī jāya chē

yugōthī dē chē sāda tuṁ tō, bhāgya jyāṁ jāgē tyāṁ ē tō saṁbhalāya chē

sāda bhī tārō, māyā bhī tārī, ēkabījā ē tō athaḍāya chē

jhaṇajhaṇī haiyānā tāra jyāṁ jāya chē, ānaṁda ānaṁda chavāī jāya chē

bhāna ēmāṁ jyāṁ bhulāī jāya chē, ēkatānō anubhava tyāṁ thaī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2320 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...232023212322...Last