Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2329 | Date: 04-Mar-1990
છે ખુલ્લાં તો જ્યાં પ્રભુનાં દ્વાર, પ્રવેશતાં શાને ખચકાય છે
Chē khullāṁ tō jyāṁ prabhunāṁ dvāra, pravēśatāṁ śānē khacakāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2329 | Date: 04-Mar-1990

છે ખુલ્લાં તો જ્યાં પ્રભુનાં દ્વાર, પ્રવેશતાં શાને ખચકાય છે

  Audio

chē khullāṁ tō jyāṁ prabhunāṁ dvāra, pravēśatāṁ śānē khacakāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-03-04 1990-03-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14818 છે ખુલ્લાં તો જ્યાં પ્રભુનાં દ્વાર, પ્રવેશતાં શાને ખચકાય છે છે ખુલ્લાં તો જ્યાં પ્રભુનાં દ્વાર, પ્રવેશતાં શાને ખચકાય છે

મળશે ત્યાં તો તને મીઠો આવકાર, પહોંચતાં શાને અચકાય છે

નથી છવાયેલા, ત્યાં તો અંધકાર, જાતાં ત્યાં તું શાને ગભરાય છે

જોવાશે નહીં ત્યાં તો તારો આકાર, બધે શાને તું ભટકાય છે

મળશે ભરી ભરી તને તો પ્યાર, જાતાં ત્યાં તું શાને અચકાય છે

બનશે ત્યાં તું એના પ્રેમનો શિકાર, પહોંચતાં શાને ખચકાય છે

હશે નહીં ત્યાં, જૂઠા શાન કે શણગાર, પ્રવેશતાં શાને ગભરાય છે

છે ત્યાં એના તેજ તણો નહીં પાર, જાતાં ત્યાં તું શાને ખચકાય છે

નહિ આવવા દે ઊણપ તને લગાર, પહોંચતાં શાને ખચકાય છે

પહોંચી જા ત્યાં, ત્યજી ચિંતા ને શંકાનો ભાર, પ્રવેશતાં શાને અચકાય છે
https://www.youtube.com/watch?v=6luD1qZGRFc
View Original Increase Font Decrease Font


છે ખુલ્લાં તો જ્યાં પ્રભુનાં દ્વાર, પ્રવેશતાં શાને ખચકાય છે

મળશે ત્યાં તો તને મીઠો આવકાર, પહોંચતાં શાને અચકાય છે

નથી છવાયેલા, ત્યાં તો અંધકાર, જાતાં ત્યાં તું શાને ગભરાય છે

જોવાશે નહીં ત્યાં તો તારો આકાર, બધે શાને તું ભટકાય છે

મળશે ભરી ભરી તને તો પ્યાર, જાતાં ત્યાં તું શાને અચકાય છે

બનશે ત્યાં તું એના પ્રેમનો શિકાર, પહોંચતાં શાને ખચકાય છે

હશે નહીં ત્યાં, જૂઠા શાન કે શણગાર, પ્રવેશતાં શાને ગભરાય છે

છે ત્યાં એના તેજ તણો નહીં પાર, જાતાં ત્યાં તું શાને ખચકાય છે

નહિ આવવા દે ઊણપ તને લગાર, પહોંચતાં શાને ખચકાય છે

પહોંચી જા ત્યાં, ત્યજી ચિંતા ને શંકાનો ભાર, પ્રવેશતાં શાને અચકાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē khullāṁ tō jyāṁ prabhunāṁ dvāra, pravēśatāṁ śānē khacakāya chē

malaśē tyāṁ tō tanē mīṭhō āvakāra, pahōṁcatāṁ śānē acakāya chē

nathī chavāyēlā, tyāṁ tō aṁdhakāra, jātāṁ tyāṁ tuṁ śānē gabharāya chē

jōvāśē nahīṁ tyāṁ tō tārō ākāra, badhē śānē tuṁ bhaṭakāya chē

malaśē bharī bharī tanē tō pyāra, jātāṁ tyāṁ tuṁ śānē acakāya chē

banaśē tyāṁ tuṁ ēnā prēmanō śikāra, pahōṁcatāṁ śānē khacakāya chē

haśē nahīṁ tyāṁ, jūṭhā śāna kē śaṇagāra, pravēśatāṁ śānē gabharāya chē

chē tyāṁ ēnā tēja taṇō nahīṁ pāra, jātāṁ tyāṁ tuṁ śānē khacakāya chē

nahi āvavā dē ūṇapa tanē lagāra, pahōṁcatāṁ śānē khacakāya chē

pahōṁcī jā tyāṁ, tyajī ciṁtā nē śaṁkānō bhāra, pravēśatāṁ śānē acakāya chē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


When the doors to God are open, why do you fear entering them?

You will get a sweet welcome, why are you hesitating to reach there?

There is no darkness there, why are you scared of going there?

Your shape and form will not be taken into consideration there, why do you wander here and there?

You will get tons and tons of love, why do you stop yourself from going there?

You will become the prey of the divine love, why do you hesitate to reach there?

There will be no false pomp and show over there, why are you scared of entering there?

There is no end to the brilliance of his light, why do you hesitate to go there?

He will not let any deficiencies remain in you, why do you hesitate to go there?

Just Reach there. Leave behind all your worries and doubts, why are you hesitating to enter there?
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2329 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...232923302331...Last