BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2340 | Date: 12-Mar-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી

  No Audio

Khaara Paani Ni Toh Kheti Kari, Khaarash Vina, Nipaj Eni Naa Mali

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-03-12 1990-03-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14829 ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી
રસકસ ત્યાં તો ગયો રે હટી, ખારાશ તો ઉપર આવીને તરી
વાવી કાંટો, રાખી આશા ફૂલની, વાવેલ કાંટાની અણી ભોંકાતી રહી
કડવાશ ઊગી, નીંદામણ ના કરી, કડવાશ તો છવાતી રહી
નિત્ય અપમાનની તો ખેતી કરી, અપમાન વિના ઊપજ ના મળી
ક્રોધનાં બીની વાવણી કરી, ક્રોધની ધારા ત્યાં તો રહી ફૂટી
શંકાના બીજનું વાવેતર કર્યું, શંકાની ઝાડી થઈ ગઈ ત્યાં ઊભી
વેરના રોપા ગયા જ્યાં વાવતા, વેરની લણણી તો કરાવવી પડી
સમજ્યા વિના તો ખેતી કરી, વણજોઈતો પાક તો થયો ઊભો
અજાણતાં પણ વાવ્યું બીજ જેવું, પાક એનો તો ગયો મળી
Gujarati Bhajan no. 2340 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી
રસકસ ત્યાં તો ગયો રે હટી, ખારાશ તો ઉપર આવીને તરી
વાવી કાંટો, રાખી આશા ફૂલની, વાવેલ કાંટાની અણી ભોંકાતી રહી
કડવાશ ઊગી, નીંદામણ ના કરી, કડવાશ તો છવાતી રહી
નિત્ય અપમાનની તો ખેતી કરી, અપમાન વિના ઊપજ ના મળી
ક્રોધનાં બીની વાવણી કરી, ક્રોધની ધારા ત્યાં તો રહી ફૂટી
શંકાના બીજનું વાવેતર કર્યું, શંકાની ઝાડી થઈ ગઈ ત્યાં ઊભી
વેરના રોપા ગયા જ્યાં વાવતા, વેરની લણણી તો કરાવવી પડી
સમજ્યા વિના તો ખેતી કરી, વણજોઈતો પાક તો થયો ઊભો
અજાણતાં પણ વાવ્યું બીજ જેવું, પાક એનો તો ગયો મળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
khārā pāṇīnī tō khētī karī, khārāśa vinā, nīpaja ēnī nā malī
rasakasa tyāṁ tō gayō rē haṭī, khārāśa tō upara āvīnē tarī
vāvī kāṁṭō, rākhī āśā phūlanī, vāvēla kāṁṭānī aṇī bhōṁkātī rahī
kaḍavāśa ūgī, nīṁdāmaṇa nā karī, kaḍavāśa tō chavātī rahī
nitya apamānanī tō khētī karī, apamāna vinā ūpaja nā malī
krōdhanāṁ bīnī vāvaṇī karī, krōdhanī dhārā tyāṁ tō rahī phūṭī
śaṁkānā bījanuṁ vāvētara karyuṁ, śaṁkānī jhāḍī thaī gaī tyāṁ ūbhī
vēranā rōpā gayā jyāṁ vāvatā, vēranī laṇaṇī tō karāvavī paḍī
samajyā vinā tō khētī karī, vaṇajōītō pāka tō thayō ūbhō
ajāṇatāṁ paṇa vāvyuṁ bīja jēvuṁ, pāka ēnō tō gayō malī
First...23362337233823392340...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall