Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2340 | Date: 12-Mar-1990
ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી
Khārā pāṇīnī tō khētī karī, khārāśa vinā, nīpaja ēnī nā malī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2340 | Date: 12-Mar-1990

ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી

  No Audio

khārā pāṇīnī tō khētī karī, khārāśa vinā, nīpaja ēnī nā malī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-03-12 1990-03-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14829 ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી

રસકસ ત્યાં તો ગયો રે હટી, ખારાશ તો ઉપર આવીને તરી

વાવી કાંટો, રાખી આશા ફૂલની, વાવેલ કાંટાની અણી ભોંકાતી રહી

કડવાશ ઊગી, નીંદામણ ના કરી, કડવાશ તો છવાતી રહી

નિત્ય અપમાનની તો ખેતી કરી, અપમાન વિના ઊપજ ના મળી

ક્રોધનાં બીની વાવણી કરી, ક્રોધની ધારા ત્યાં તો રહી ફૂટી

શંકાના બીજનું વાવેતર કર્યું, શંકાની ઝાડી થઈ ગઈ ત્યાં ઊભી

વેરના રોપા ગયા જ્યાં વાવતા, વેરની લણણી તો કરાવવી પડી

સમજ્યા વિના તો ખેતી કરી, વણજોઈતો પાક તો થયો ઊભો

અજાણતાં પણ વાવ્યું બીજ જેવું, પાક એનો તો ગયો મળી
View Original Increase Font Decrease Font


ખારા પાણીની તો ખેતી કરી, ખારાશ વિના, નીપજ એની ના મળી

રસકસ ત્યાં તો ગયો રે હટી, ખારાશ તો ઉપર આવીને તરી

વાવી કાંટો, રાખી આશા ફૂલની, વાવેલ કાંટાની અણી ભોંકાતી રહી

કડવાશ ઊગી, નીંદામણ ના કરી, કડવાશ તો છવાતી રહી

નિત્ય અપમાનની તો ખેતી કરી, અપમાન વિના ઊપજ ના મળી

ક્રોધનાં બીની વાવણી કરી, ક્રોધની ધારા ત્યાં તો રહી ફૂટી

શંકાના બીજનું વાવેતર કર્યું, શંકાની ઝાડી થઈ ગઈ ત્યાં ઊભી

વેરના રોપા ગયા જ્યાં વાવતા, વેરની લણણી તો કરાવવી પડી

સમજ્યા વિના તો ખેતી કરી, વણજોઈતો પાક તો થયો ઊભો

અજાણતાં પણ વાવ્યું બીજ જેવું, પાક એનો તો ગયો મળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

khārā pāṇīnī tō khētī karī, khārāśa vinā, nīpaja ēnī nā malī

rasakasa tyāṁ tō gayō rē haṭī, khārāśa tō upara āvīnē tarī

vāvī kāṁṭō, rākhī āśā phūlanī, vāvēla kāṁṭānī aṇī bhōṁkātī rahī

kaḍavāśa ūgī, nīṁdāmaṇa nā karī, kaḍavāśa tō chavātī rahī

nitya apamānanī tō khētī karī, apamāna vinā ūpaja nā malī

krōdhanāṁ bīnī vāvaṇī karī, krōdhanī dhārā tyāṁ tō rahī phūṭī

śaṁkānā bījanuṁ vāvētara karyuṁ, śaṁkānī jhāḍī thaī gaī tyāṁ ūbhī

vēranā rōpā gayā jyāṁ vāvatā, vēranī laṇaṇī tō karāvavī paḍī

samajyā vinā tō khētī karī, vaṇajōītō pāka tō thayō ūbhō

ajāṇatāṁ paṇa vāvyuṁ bīja jēvuṁ, pāka ēnō tō gayō malī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2340 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...233823392340...Last