Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2343 | Date: 14-Mar-1990
પહેર્યાં છે કપડાં, જગમાં તો સહુએ વૃત્તિતણાં રે
Pahēryāṁ chē kapaḍāṁ, jagamāṁ tō sahuē vr̥ttitaṇāṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2343 | Date: 14-Mar-1990

પહેર્યાં છે કપડાં, જગમાં તો સહુએ વૃત્તિતણાં રે

  No Audio

pahēryāṁ chē kapaḍāṁ, jagamāṁ tō sahuē vr̥ttitaṇāṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-03-14 1990-03-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14832 પહેર્યાં છે કપડાં, જગમાં તો સહુએ વૃત્તિતણાં રે પહેર્યાં છે કપડાં, જગમાં તો સહુએ વૃત્તિતણાં રે

છે કંઈક તો ચમકતાં, છે કંઈક તો ડાઘવાળાં રે

કોઈ તો છે જાણે અક્કડ એવાં, કાંજી દીધેલાં રે

કોઈ તો છે એવાં ચોખ્ખા ને સીધી સળવાળા રે

કોઈ તો છે એવાં અનેક રંગવાળાં, ના રંગ એના દેખાતા રે

કોઈએ તો પહેર્યાં એવાં, લાગે ના એ બંધબેસતાં રે

કોઈએ તો પહેર્યાં ચુસ્ત એવાં, અંગેઅંગ સંકોચાતા રે

કોઈએ તો પહેર્યાં રે એવાં, જાણે એના કાજે સર્જાયાં રે

કોઈએ તો રાખ્યાં એવાં મેલાં, કોઈએ તો રાખ્યાં ચોખ્ખાં રે

કોઈના ધ્યાન ખુદમાં રહેતા, કોઈ અન્યના તો રહે જોતા રે
View Original Increase Font Decrease Font


પહેર્યાં છે કપડાં, જગમાં તો સહુએ વૃત્તિતણાં રે

છે કંઈક તો ચમકતાં, છે કંઈક તો ડાઘવાળાં રે

કોઈ તો છે જાણે અક્કડ એવાં, કાંજી દીધેલાં રે

કોઈ તો છે એવાં ચોખ્ખા ને સીધી સળવાળા રે

કોઈ તો છે એવાં અનેક રંગવાળાં, ના રંગ એના દેખાતા રે

કોઈએ તો પહેર્યાં એવાં, લાગે ના એ બંધબેસતાં રે

કોઈએ તો પહેર્યાં ચુસ્ત એવાં, અંગેઅંગ સંકોચાતા રે

કોઈએ તો પહેર્યાં રે એવાં, જાણે એના કાજે સર્જાયાં રે

કોઈએ તો રાખ્યાં એવાં મેલાં, કોઈએ તો રાખ્યાં ચોખ્ખાં રે

કોઈના ધ્યાન ખુદમાં રહેતા, કોઈ અન્યના તો રહે જોતા રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pahēryāṁ chē kapaḍāṁ, jagamāṁ tō sahuē vr̥ttitaṇāṁ rē

chē kaṁīka tō camakatāṁ, chē kaṁīka tō ḍāghavālāṁ rē

kōī tō chē jāṇē akkaḍa ēvāṁ, kāṁjī dīdhēlāṁ rē

kōī tō chē ēvāṁ cōkhkhā nē sīdhī salavālā rē

kōī tō chē ēvāṁ anēka raṁgavālāṁ, nā raṁga ēnā dēkhātā rē

kōīē tō pahēryāṁ ēvāṁ, lāgē nā ē baṁdhabēsatāṁ rē

kōīē tō pahēryāṁ custa ēvāṁ, aṁgēaṁga saṁkōcātā rē

kōīē tō pahēryāṁ rē ēvāṁ, jāṇē ēnā kājē sarjāyāṁ rē

kōīē tō rākhyāṁ ēvāṁ mēlāṁ, kōīē tō rākhyāṁ cōkhkhāṁ rē

kōīnā dhyāna khudamāṁ rahētā, kōī anyanā tō rahē jōtā rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2343 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...234123422343...Last