Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2345 | Date: 15-Mar-1990
અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત
Ajaba chē tārī rīta rē prabhu, ajaba chē rē tārī rīta

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 2345 | Date: 15-Mar-1990

અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત

  Audio

ajaba chē tārī rīta rē prabhu, ajaba chē rē tārī rīta

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1990-03-15 1990-03-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14834 અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત

દીધી આંખો તો જગને રે જોવા, રહ્યા ખુદ તો છુપાઈ

દીધા હાથ તો જગને રે પકડવા, પકડી માયા એણે, શક્યા ના દોર તારો પકડી

દીધા પગ તો જગને રે પહોંચવા, પહોંચ્યા બધે ના, તારી પાસે ગયા પહોંચી

દીધી બુદ્ધિ સમજવા તો તને, સમજ્યો ઘણું, ના તને શક્યો સમજી

દીધા કાન તો સાંભળવા, રચ્યોપચ્યો રહ્યો સાંભળવા ખુદની મોટાઈ

દીધું મન પહોંચવા બધે, રહ્યું ફરતું બધે, ના તારી પાસે શક્યું પહોંચી

દીધા ભાવો તુજમાં તન્મય થાવા, દીધી અપેક્ષાઓ તો એમાં ભરી

દીધું ચિત્ત સ્થિર રાખવા તુજમાં, દીધું માયામાં સ્થિર એણે કરી

રાખ્યા મારગ પહોંચવા અનેક, દીધા કાંટા ને કાંકરા તો વેરી
https://www.youtube.com/watch?v=CFmxjEufPL4
View Original Increase Font Decrease Font


અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત

દીધી આંખો તો જગને રે જોવા, રહ્યા ખુદ તો છુપાઈ

દીધા હાથ તો જગને રે પકડવા, પકડી માયા એણે, શક્યા ના દોર તારો પકડી

દીધા પગ તો જગને રે પહોંચવા, પહોંચ્યા બધે ના, તારી પાસે ગયા પહોંચી

દીધી બુદ્ધિ સમજવા તો તને, સમજ્યો ઘણું, ના તને શક્યો સમજી

દીધા કાન તો સાંભળવા, રચ્યોપચ્યો રહ્યો સાંભળવા ખુદની મોટાઈ

દીધું મન પહોંચવા બધે, રહ્યું ફરતું બધે, ના તારી પાસે શક્યું પહોંચી

દીધા ભાવો તુજમાં તન્મય થાવા, દીધી અપેક્ષાઓ તો એમાં ભરી

દીધું ચિત્ત સ્થિર રાખવા તુજમાં, દીધું માયામાં સ્થિર એણે કરી

રાખ્યા મારગ પહોંચવા અનેક, દીધા કાંટા ને કાંકરા તો વેરી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ajaba chē tārī rīta rē prabhu, ajaba chē rē tārī rīta

dīdhī āṁkhō tō jaganē rē jōvā, rahyā khuda tō chupāī

dīdhā hātha tō jaganē rē pakaḍavā, pakaḍī māyā ēṇē, śakyā nā dōra tārō pakaḍī

dīdhā paga tō jaganē rē pahōṁcavā, pahōṁcyā badhē nā, tārī pāsē gayā pahōṁcī

dīdhī buddhi samajavā tō tanē, samajyō ghaṇuṁ, nā tanē śakyō samajī

dīdhā kāna tō sāṁbhalavā, racyōpacyō rahyō sāṁbhalavā khudanī mōṭāī

dīdhuṁ mana pahōṁcavā badhē, rahyuṁ pharatuṁ badhē, nā tārī pāsē śakyuṁ pahōṁcī

dīdhā bhāvō tujamāṁ tanmaya thāvā, dīdhī apēkṣāō tō ēmāṁ bharī

dīdhuṁ citta sthira rākhavā tujamāṁ, dīdhuṁ māyāmāṁ sthira ēṇē karī

rākhyā māraga pahōṁcavā anēka, dīdhā kāṁṭā nē kāṁkarā tō vērī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2345 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીતઅજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત

દીધી આંખો તો જગને રે જોવા, રહ્યા ખુદ તો છુપાઈ

દીધા હાથ તો જગને રે પકડવા, પકડી માયા એણે, શક્યા ના દોર તારો પકડી

દીધા પગ તો જગને રે પહોંચવા, પહોંચ્યા બધે ના, તારી પાસે ગયા પહોંચી

દીધી બુદ્ધિ સમજવા તો તને, સમજ્યો ઘણું, ના તને શક્યો સમજી

દીધા કાન તો સાંભળવા, રચ્યોપચ્યો રહ્યો સાંભળવા ખુદની મોટાઈ

દીધું મન પહોંચવા બધે, રહ્યું ફરતું બધે, ના તારી પાસે શક્યું પહોંચી

દીધા ભાવો તુજમાં તન્મય થાવા, દીધી અપેક્ષાઓ તો એમાં ભરી

દીધું ચિત્ત સ્થિર રાખવા તુજમાં, દીધું માયામાં સ્થિર એણે કરી

રાખ્યા મારગ પહોંચવા અનેક, દીધા કાંટા ને કાંકરા તો વેરી
1990-03-15https://i.ytimg.com/vi/CFmxjEufPL4/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=CFmxjEufPL4
અજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીતઅજબ છે તારી રીત રે પ્રભુ, અજબ છે રે તારી રીત

દીધી આંખો તો જગને રે જોવા, રહ્યા ખુદ તો છુપાઈ

દીધા હાથ તો જગને રે પકડવા, પકડી માયા એણે, શક્યા ના દોર તારો પકડી

દીધા પગ તો જગને રે પહોંચવા, પહોંચ્યા બધે ના, તારી પાસે ગયા પહોંચી

દીધી બુદ્ધિ સમજવા તો તને, સમજ્યો ઘણું, ના તને શક્યો સમજી

દીધા કાન તો સાંભળવા, રચ્યોપચ્યો રહ્યો સાંભળવા ખુદની મોટાઈ

દીધું મન પહોંચવા બધે, રહ્યું ફરતું બધે, ના તારી પાસે શક્યું પહોંચી

દીધા ભાવો તુજમાં તન્મય થાવા, દીધી અપેક્ષાઓ તો એમાં ભરી

દીધું ચિત્ત સ્થિર રાખવા તુજમાં, દીધું માયામાં સ્થિર એણે કરી

રાખ્યા મારગ પહોંચવા અનેક, દીધા કાંટા ને કાંકરા તો વેરી
1990-03-15https://i.ytimg.com/vi/jTIc7jWrqHM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=jTIc7jWrqHM

First...234423452346...Last