Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2353 | Date: 17-Mar-1990
છે દિલ તો મારું, સીધું ને સાદું, દિલથી પ્રભુ તને તો સ્વીકારું
Chē dila tō māruṁ, sīdhuṁ nē sāduṁ, dilathī prabhu tanē tō svīkāruṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 2353 | Date: 17-Mar-1990

છે દિલ તો મારું, સીધું ને સાદું, દિલથી પ્રભુ તને તો સ્વીકારું

  No Audio

chē dila tō māruṁ, sīdhuṁ nē sāduṁ, dilathī prabhu tanē tō svīkāruṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1990-03-17 1990-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14842 છે દિલ તો મારું, સીધું ને સાદું, દિલથી પ્રભુ તને તો સ્વીકારું છે દિલ તો મારું, સીધું ને સાદું, દિલથી પ્રભુ તને તો સ્વીકારું

છે બુદ્ધિ અડિયલ એવી તો મારી, માગે પુરાવો તારો, ક્યાંથી એ હું લાવું

લડત મારી બુદ્ધિની ને દિલની તો છે ચાલુ, સ્વીકારે એક,

નકારે બીજું, એમાં તો હું મૂંઝાઉં

કાઢે બુદ્ધિ પાણીમાંથી તો પોદા, દિલ તો ચાહે, એને તો હટાવું

કરી બેસે પ્રભુ કદી તો તું એવું, રહી જાયે છે દિલ તો જોતું જોતું

ચાહે દિલ તો ભાવથી ભીંજાવું, ચાહે બુદ્ધિ એને તો હું ચકાશું

ભર્યું દિલ તમારા પ્યારથી જ્યાં મારું, રહ્યું દિલ એમાં ને એમાં ગૂંથાયું

જોયું જે દર્શન તો દિલે, બુદ્ધિએ તો ના સ્વીકાર્યું, ના સ્વીકાર્યું

રહી ભટકતી, ભટકતી જ્યાં બુદ્ધિ, હારી ત્યાં એણે તો સ્વીકાર્યું

થઈ ગયું દિલ તો રાજી, પ્રભુનું દર્શન ત્યાં એ તો પામ્યું
View Original Increase Font Decrease Font


છે દિલ તો મારું, સીધું ને સાદું, દિલથી પ્રભુ તને તો સ્વીકારું

છે બુદ્ધિ અડિયલ એવી તો મારી, માગે પુરાવો તારો, ક્યાંથી એ હું લાવું

લડત મારી બુદ્ધિની ને દિલની તો છે ચાલુ, સ્વીકારે એક,

નકારે બીજું, એમાં તો હું મૂંઝાઉં

કાઢે બુદ્ધિ પાણીમાંથી તો પોદા, દિલ તો ચાહે, એને તો હટાવું

કરી બેસે પ્રભુ કદી તો તું એવું, રહી જાયે છે દિલ તો જોતું જોતું

ચાહે દિલ તો ભાવથી ભીંજાવું, ચાહે બુદ્ધિ એને તો હું ચકાશું

ભર્યું દિલ તમારા પ્યારથી જ્યાં મારું, રહ્યું દિલ એમાં ને એમાં ગૂંથાયું

જોયું જે દર્શન તો દિલે, બુદ્ધિએ તો ના સ્વીકાર્યું, ના સ્વીકાર્યું

રહી ભટકતી, ભટકતી જ્યાં બુદ્ધિ, હારી ત્યાં એણે તો સ્વીકાર્યું

થઈ ગયું દિલ તો રાજી, પ્રભુનું દર્શન ત્યાં એ તો પામ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē dila tō māruṁ, sīdhuṁ nē sāduṁ, dilathī prabhu tanē tō svīkāruṁ

chē buddhi aḍiyala ēvī tō mārī, māgē purāvō tārō, kyāṁthī ē huṁ lāvuṁ

laḍata mārī buddhinī nē dilanī tō chē cālu, svīkārē ēka,

nakārē bījuṁ, ēmāṁ tō huṁ mūṁjhāuṁ

kāḍhē buddhi pāṇīmāṁthī tō pōdā, dila tō cāhē, ēnē tō haṭāvuṁ

karī bēsē prabhu kadī tō tuṁ ēvuṁ, rahī jāyē chē dila tō jōtuṁ jōtuṁ

cāhē dila tō bhāvathī bhīṁjāvuṁ, cāhē buddhi ēnē tō huṁ cakāśuṁ

bharyuṁ dila tamārā pyārathī jyāṁ māruṁ, rahyuṁ dila ēmāṁ nē ēmāṁ gūṁthāyuṁ

jōyuṁ jē darśana tō dilē, buddhiē tō nā svīkāryuṁ, nā svīkāryuṁ

rahī bhaṭakatī, bhaṭakatī jyāṁ buddhi, hārī tyāṁ ēṇē tō svīkāryuṁ

thaī gayuṁ dila tō rājī, prabhunuṁ darśana tyāṁ ē tō pāmyuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2353 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...235323542355...Last