Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2355 | Date: 18-Mar-1990
દિલ તો ગોતી રહ્યું છે મંઝિલ એની રે પ્રભુ, મંઝિલ તો એની તું છે
Dila tō gōtī rahyuṁ chē maṁjhila ēnī rē prabhu, maṁjhila tō ēnī tuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2355 | Date: 18-Mar-1990

દિલ તો ગોતી રહ્યું છે મંઝિલ એની રે પ્રભુ, મંઝિલ તો એની તું છે

  Audio

dila tō gōtī rahyuṁ chē maṁjhila ēnī rē prabhu, maṁjhila tō ēnī tuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-03-18 1990-03-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14844 દિલ તો ગોતી રહ્યું છે મંઝિલ એની રે પ્રભુ, મંઝિલ તો એની તું છે દિલ તો ગોતી રહ્યું છે મંઝિલ એની રે પ્રભુ, મંઝિલ તો એની તું છે

રહ્યું છે ગોતી મન, એનો તો વિસામો રે પ્રભુ, વિસામો એનો તો તું છે

ઢૂંઢી રહ્યો છે એ પ્યાર તો સાચો રે પ્રભુ, છે આશ એની તો તું છે

નજરને તો તલાશ છે જેની, પૂર્ણાહુતિ એની તો તું જ છે

આ જગપ્રવાસે શોધી રહ્યો છે સાથ સાચો, સાચો સાથી એનો તો તું છે

રહ્યો છે અટવાતો આ જીવનમાં રે પ્રભુ, રાહબર એનો તો તું છે

મળ્યા દાનવીર જગતમાં તો ઘણા રે પ્રભુ, સાચો દાનવીર તો તું છે

કૃપા પામ્યો તો જગમાં ઘણાની રે પ્રભુ, કૃપા સાચી વરસાવનાર તો તું છે

પામ્યો ને જોઈ દયા તો જગમાં રે પ્રભુ, સાચો દયાળુ તો તું છે

સમજ્યા તો ઘણા તો જગમાં રે પ્રભુ, સાચો સમજનાર ને સમજાવનાર તો તું છે
https://www.youtube.com/watch?v=xFRqifucQH8
View Original Increase Font Decrease Font


દિલ તો ગોતી રહ્યું છે મંઝિલ એની રે પ્રભુ, મંઝિલ તો એની તું છે

રહ્યું છે ગોતી મન, એનો તો વિસામો રે પ્રભુ, વિસામો એનો તો તું છે

ઢૂંઢી રહ્યો છે એ પ્યાર તો સાચો રે પ્રભુ, છે આશ એની તો તું છે

નજરને તો તલાશ છે જેની, પૂર્ણાહુતિ એની તો તું જ છે

આ જગપ્રવાસે શોધી રહ્યો છે સાથ સાચો, સાચો સાથી એનો તો તું છે

રહ્યો છે અટવાતો આ જીવનમાં રે પ્રભુ, રાહબર એનો તો તું છે

મળ્યા દાનવીર જગતમાં તો ઘણા રે પ્રભુ, સાચો દાનવીર તો તું છે

કૃપા પામ્યો તો જગમાં ઘણાની રે પ્રભુ, કૃપા સાચી વરસાવનાર તો તું છે

પામ્યો ને જોઈ દયા તો જગમાં રે પ્રભુ, સાચો દયાળુ તો તું છે

સમજ્યા તો ઘણા તો જગમાં રે પ્રભુ, સાચો સમજનાર ને સમજાવનાર તો તું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dila tō gōtī rahyuṁ chē maṁjhila ēnī rē prabhu, maṁjhila tō ēnī tuṁ chē

rahyuṁ chē gōtī mana, ēnō tō visāmō rē prabhu, visāmō ēnō tō tuṁ chē

ḍhūṁḍhī rahyō chē ē pyāra tō sācō rē prabhu, chē āśa ēnī tō tuṁ chē

najaranē tō talāśa chē jēnī, pūrṇāhuti ēnī tō tuṁ ja chē

ā jagapravāsē śōdhī rahyō chē sātha sācō, sācō sāthī ēnō tō tuṁ chē

rahyō chē aṭavātō ā jīvanamāṁ rē prabhu, rāhabara ēnō tō tuṁ chē

malyā dānavīra jagatamāṁ tō ghaṇā rē prabhu, sācō dānavīra tō tuṁ chē

kr̥pā pāmyō tō jagamāṁ ghaṇānī rē prabhu, kr̥pā sācī varasāvanāra tō tuṁ chē

pāmyō nē jōī dayā tō jagamāṁ rē prabhu, sācō dayālu tō tuṁ chē

samajyā tō ghaṇā tō jagamāṁ rē prabhu, sācō samajanāra nē samajāvanāra tō tuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2355 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...235323542355...Last