Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2377 | Date: 29-Mar-1990
ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે
Gōtavuṁ tō chē rē mārē jīvanamāṁ rē, āṁkha vinānāṁ ajavālāṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2377 | Date: 29-Mar-1990

ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે

  Audio

gōtavuṁ tō chē rē mārē jīvanamāṁ rē, āṁkha vinānāṁ ajavālāṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-03-29 1990-03-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14866 ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે

ના સૂર્યની જરૂર છે, ના ચંદ્રની જરૂર છે, ગોતવાં છે રે એવાં રે અજવાળાં રે

ના પડછાયો એમાં તો દેખાયે, પ્રકાશી રહે સદાયે, ગોતવાં છે રે એવાં અજવાળાં રે

બધું એમાં તો સમાયે, અંધકાર તો ના દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સુખ એને બાંધે, ના દુઃખ તો દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સંતોષ સદા ત્યાં તો છવાયે, અલગ ત્યાં ભુલાવે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સહજ જ્ઞાન ત્યાં છવાયે, પરમ પદ એ તો કહેવાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

રહે ના ત્યાં કોઈ ખાલી, એના પ્રકાશ વિના રે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સીમા તો છે એની, બાંધે સીમા એ તો સહુની, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

પ્રભુ વિના ના દઈ શકે કોઈ બીજું રે, એવાં તો અજવાળાં રે
https://www.youtube.com/watch?v=vqY8GT11cjA
View Original Increase Font Decrease Font


ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે

ના સૂર્યની જરૂર છે, ના ચંદ્રની જરૂર છે, ગોતવાં છે રે એવાં રે અજવાળાં રે

ના પડછાયો એમાં તો દેખાયે, પ્રકાશી રહે સદાયે, ગોતવાં છે રે એવાં અજવાળાં રે

બધું એમાં તો સમાયે, અંધકાર તો ના દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સુખ એને બાંધે, ના દુઃખ તો દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સંતોષ સદા ત્યાં તો છવાયે, અલગ ત્યાં ભુલાવે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સહજ જ્ઞાન ત્યાં છવાયે, પરમ પદ એ તો કહેવાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

રહે ના ત્યાં કોઈ ખાલી, એના પ્રકાશ વિના રે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સીમા તો છે એની, બાંધે સીમા એ તો સહુની, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

પ્રભુ વિના ના દઈ શકે કોઈ બીજું રે, એવાં તો અજવાળાં રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gōtavuṁ tō chē rē mārē jīvanamāṁ rē, āṁkha vinānāṁ ajavālāṁ rē

nā sūryanī jarūra chē, nā caṁdranī jarūra chē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ rē ajavālāṁ rē

nā paḍachāyō ēmāṁ tō dēkhāyē, prakāśī rahē sadāyē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ ajavālāṁ rē

badhuṁ ēmāṁ tō samāyē, aṁdhakāra tō nā dēkhāyē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ tō ajavālāṁ rē

nā sukha ēnē bāṁdhē, nā duḥkha tō dēkhāyē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ tō ajavālāṁ rē

saṁtōṣa sadā tyāṁ tō chavāyē, alaga tyāṁ bhulāvē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ tō ajavālāṁ rē

sahaja jñāna tyāṁ chavāyē, parama pada ē tō kahēvāyē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ tō ajavālāṁ rē

rahē nā tyāṁ kōī khālī, ēnā prakāśa vinā rē, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ tō ajavālāṁ rē

nā sīmā tō chē ēnī, bāṁdhē sīmā ē tō sahunī, gōtavāṁ chē rē ēvāṁ tō ajavālāṁ rē

prabhu vinā nā daī śakē kōī bījuṁ rē, ēvāṁ tō ajavālāṁ rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2377 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રેગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે

ના સૂર્યની જરૂર છે, ના ચંદ્રની જરૂર છે, ગોતવાં છે રે એવાં રે અજવાળાં રે

ના પડછાયો એમાં તો દેખાયે, પ્રકાશી રહે સદાયે, ગોતવાં છે રે એવાં અજવાળાં રે

બધું એમાં તો સમાયે, અંધકાર તો ના દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સુખ એને બાંધે, ના દુઃખ તો દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સંતોષ સદા ત્યાં તો છવાયે, અલગ ત્યાં ભુલાવે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સહજ જ્ઞાન ત્યાં છવાયે, પરમ પદ એ તો કહેવાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

રહે ના ત્યાં કોઈ ખાલી, એના પ્રકાશ વિના રે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સીમા તો છે એની, બાંધે સીમા એ તો સહુની, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

પ્રભુ વિના ના દઈ શકે કોઈ બીજું રે, એવાં તો અજવાળાં રે
1990-03-29https://i.ytimg.com/vi/vqY8GT11cjA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=vqY8GT11cjA
ગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રેગોતવું તો છે રે મારે જીવનમાં રે, આંખ વિનાનાં અજવાળાં રે

ના સૂર્યની જરૂર છે, ના ચંદ્રની જરૂર છે, ગોતવાં છે રે એવાં રે અજવાળાં રે

ના પડછાયો એમાં તો દેખાયે, પ્રકાશી રહે સદાયે, ગોતવાં છે રે એવાં અજવાળાં રે

બધું એમાં તો સમાયે, અંધકાર તો ના દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સુખ એને બાંધે, ના દુઃખ તો દેખાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સંતોષ સદા ત્યાં તો છવાયે, અલગ ત્યાં ભુલાવે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

સહજ જ્ઞાન ત્યાં છવાયે, પરમ પદ એ તો કહેવાયે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

રહે ના ત્યાં કોઈ ખાલી, એના પ્રકાશ વિના રે, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

ના સીમા તો છે એની, બાંધે સીમા એ તો સહુની, ગોતવાં છે રે એવાં તો અજવાળાં રે

પ્રભુ વિના ના દઈ શકે કોઈ બીજું રે, એવાં તો અજવાળાં રે
1990-03-29https://i.ytimg.com/vi/W21CaCxe2QU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=W21CaCxe2QU

First...237723782379...Last