Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2390 | Date: 04-Apr-1990
છે મસ્તક તો મારું રે માડી, તારા હવાલે, તારા હવાલે
Chē mastaka tō māruṁ rē māḍī, tārā havālē, tārā havālē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 2390 | Date: 04-Apr-1990

છે મસ્તક તો મારું રે માડી, તારા હવાલે, તારા હવાલે

  No Audio

chē mastaka tō māruṁ rē māḍī, tārā havālē, tārā havālē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1990-04-04 1990-04-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14879 છે મસ્તક તો મારું રે માડી, તારા હવાલે, તારા હવાલે છે મસ્તક તો મારું રે માડી, તારા હવાલે, તારા હવાલે

સુઝાડજે વિચારો સાચા, કર્મો તો એ સારાં કરાવે

જ્ઞાન બધું તો તારું, ભરજે એમાં તો સદાયે

લઈ, લઈને પગ તો લઈ જાશે, જગના તો ખૂણે

પણ વિચાર તો મારા, જોજે લઈ જાય તો તારી પાસે

ભાવ હૈયાના તો મારા, સદા શુદ્ધ એને તો રખાવજે

ક્ષતિ લાગે તો જો એમાં, દૂર તરત એને કરાવજે

જોવા નથી રાત કે દિન મારે, જીવવું છે તો તારા સહારે

ખાજે દયા તું તો મારી, માડી મને તો તારો સમજીને

મારી જીવનનાવડી તો, માડી છે એ તો તારા હવાલે
View Original Increase Font Decrease Font


છે મસ્તક તો મારું રે માડી, તારા હવાલે, તારા હવાલે

સુઝાડજે વિચારો સાચા, કર્મો તો એ સારાં કરાવે

જ્ઞાન બધું તો તારું, ભરજે એમાં તો સદાયે

લઈ, લઈને પગ તો લઈ જાશે, જગના તો ખૂણે

પણ વિચાર તો મારા, જોજે લઈ જાય તો તારી પાસે

ભાવ હૈયાના તો મારા, સદા શુદ્ધ એને તો રખાવજે

ક્ષતિ લાગે તો જો એમાં, દૂર તરત એને કરાવજે

જોવા નથી રાત કે દિન મારે, જીવવું છે તો તારા સહારે

ખાજે દયા તું તો મારી, માડી મને તો તારો સમજીને

મારી જીવનનાવડી તો, માડી છે એ તો તારા હવાલે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē mastaka tō māruṁ rē māḍī, tārā havālē, tārā havālē

sujhāḍajē vicārō sācā, karmō tō ē sārāṁ karāvē

jñāna badhuṁ tō tāruṁ, bharajē ēmāṁ tō sadāyē

laī, laīnē paga tō laī jāśē, jaganā tō khūṇē

paṇa vicāra tō mārā, jōjē laī jāya tō tārī pāsē

bhāva haiyānā tō mārā, sadā śuddha ēnē tō rakhāvajē

kṣati lāgē tō jō ēmāṁ, dūra tarata ēnē karāvajē

jōvā nathī rāta kē dina mārē, jīvavuṁ chē tō tārā sahārē

khājē dayā tuṁ tō mārī, māḍī manē tō tārō samajīnē

mārī jīvananāvaḍī tō, māḍī chē ē tō tārā havālē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2390 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...238923902391...Last