Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2395 | Date: 05-Apr-1990
એક બાળ તમારો રે પ્રભુ, રાહ જોઈને એ તો બેઠો છે (2)
Ēka bāla tamārō rē prabhu, rāha jōīnē ē tō bēṭhō chē (2)

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2395 | Date: 05-Apr-1990

એક બાળ તમારો રે પ્રભુ, રાહ જોઈને એ તો બેઠો છે (2)

  No Audio

ēka bāla tamārō rē prabhu, rāha jōīnē ē tō bēṭhō chē (2)

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-04-05 1990-04-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14884 એક બાળ તમારો રે પ્રભુ, રાહ જોઈને એ તો બેઠો છે (2) એક બાળ તમારો રે પ્રભુ, રાહ જોઈને એ તો બેઠો છે (2)

દર્શનની આશ હૈયે ધરીને, આજ એ તો બેઠો છે

જાણતો નથી એ પાઠ કે પૂજા, તારા ભાવ હૈયે ધરીને બેઠો છે

જ્ઞાન નથી કાંઈ એની પાસે, જ્ઞાન લેવા એ તો બેઠો છે

સમજતો નથી જગમાં એ તો કાંઈ, તારી સમજણ લેવા બેઠો છે

ખબર નથી એને તો ખુદની, તારી ખબર લેવા તો બેઠો છે

સાંભળ્યું છે, છે તું પાસે ને પાસે, નજર સામે રાખી એ બેઠો છે

લેપ ચડયા છે હૈયે તો ઘણા, નિર્લેપ થવા એ તો બેઠો છે

અશાંત હૈયું એનું તો ઘણું, શાંતિ પામવા એ તો બેઠો છે

નજરમાંથી જરને કાઢીને, તારી નજર પામવા એ તો બેઠો છે
View Original Increase Font Decrease Font


એક બાળ તમારો રે પ્રભુ, રાહ જોઈને એ તો બેઠો છે (2)

દર્શનની આશ હૈયે ધરીને, આજ એ તો બેઠો છે

જાણતો નથી એ પાઠ કે પૂજા, તારા ભાવ હૈયે ધરીને બેઠો છે

જ્ઞાન નથી કાંઈ એની પાસે, જ્ઞાન લેવા એ તો બેઠો છે

સમજતો નથી જગમાં એ તો કાંઈ, તારી સમજણ લેવા બેઠો છે

ખબર નથી એને તો ખુદની, તારી ખબર લેવા તો બેઠો છે

સાંભળ્યું છે, છે તું પાસે ને પાસે, નજર સામે રાખી એ બેઠો છે

લેપ ચડયા છે હૈયે તો ઘણા, નિર્લેપ થવા એ તો બેઠો છે

અશાંત હૈયું એનું તો ઘણું, શાંતિ પામવા એ તો બેઠો છે

નજરમાંથી જરને કાઢીને, તારી નજર પામવા એ તો બેઠો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka bāla tamārō rē prabhu, rāha jōīnē ē tō bēṭhō chē (2)

darśananī āśa haiyē dharīnē, āja ē tō bēṭhō chē

jāṇatō nathī ē pāṭha kē pūjā, tārā bhāva haiyē dharīnē bēṭhō chē

jñāna nathī kāṁī ēnī pāsē, jñāna lēvā ē tō bēṭhō chē

samajatō nathī jagamāṁ ē tō kāṁī, tārī samajaṇa lēvā bēṭhō chē

khabara nathī ēnē tō khudanī, tārī khabara lēvā tō bēṭhō chē

sāṁbhalyuṁ chē, chē tuṁ pāsē nē pāsē, najara sāmē rākhī ē bēṭhō chē

lēpa caḍayā chē haiyē tō ghaṇā, nirlēpa thavā ē tō bēṭhō chē

aśāṁta haiyuṁ ēnuṁ tō ghaṇuṁ, śāṁti pāmavā ē tō bēṭhō chē

najaramāṁthī jaranē kāḍhīnē, tārī najara pāmavā ē tō bēṭhō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2395 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...239523962397...Last