Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2402 | Date: 09-Apr-1990
ઘડાયા ઘાટ ભલે માટીના સાચા, પકાવ્યા વિના રહે એ કાચા ને કાચા
Ghaḍāyā ghāṭa bhalē māṭīnā sācā, pakāvyā vinā rahē ē kācā nē kācā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2402 | Date: 09-Apr-1990

ઘડાયા ઘાટ ભલે માટીના સાચા, પકાવ્યા વિના રહે એ કાચા ને કાચા

  No Audio

ghaḍāyā ghāṭa bhalē māṭīnā sācā, pakāvyā vinā rahē ē kācā nē kācā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-04-09 1990-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14891 ઘડાયા ઘાટ ભલે માટીના સાચા, પકાવ્યા વિના રહે એ કાચા ને કાચા ઘડાયા ઘાટ ભલે માટીના સાચા, પકાવ્યા વિના રહે એ કાચા ને કાચા

શોભાવો ભલે ચિત્રામણથી તો એને, ટકરાતા તો એ નંદવાઈ જવાના

પકવ્યા પછી પણ સમય તો પાકતા, એ ભી તો તૂટી જવાના

થાયે અને કરજો ઉપયોગ એનો, જ્યાં સુધી હાથમાં એ રહેવાના

ઘાટે ઘાટે અનેક રૂપે એ તો દેખાયા, માટી રૂપે તો એક જ રહેવાના

નંદવાયા, તૂટયા કે તોડયા, પાછા એ તો માટીમાં મળી જવાના

ઘાટે ઘાટે તો થયા ઉપયોગ તો જુદા, જુદા ને જુદા એ તો દેખાયા

છૂટયા જ્યાં ઘાટ તો એના અવકાશ, અંદરના ને બહારના ભૂંસાયા

કદી પરબરૂપ પાણી એણે પાયાં, કદી સાક્ષીરૂપે ચોરીમાં રખાયા

તૂટયા એ તૂટયા, અફસોસ એના ના પોસાયા, ઘાટ પાછા જ્યાં ઘડાયા
View Original Increase Font Decrease Font


ઘડાયા ઘાટ ભલે માટીના સાચા, પકાવ્યા વિના રહે એ કાચા ને કાચા

શોભાવો ભલે ચિત્રામણથી તો એને, ટકરાતા તો એ નંદવાઈ જવાના

પકવ્યા પછી પણ સમય તો પાકતા, એ ભી તો તૂટી જવાના

થાયે અને કરજો ઉપયોગ એનો, જ્યાં સુધી હાથમાં એ રહેવાના

ઘાટે ઘાટે અનેક રૂપે એ તો દેખાયા, માટી રૂપે તો એક જ રહેવાના

નંદવાયા, તૂટયા કે તોડયા, પાછા એ તો માટીમાં મળી જવાના

ઘાટે ઘાટે તો થયા ઉપયોગ તો જુદા, જુદા ને જુદા એ તો દેખાયા

છૂટયા જ્યાં ઘાટ તો એના અવકાશ, અંદરના ને બહારના ભૂંસાયા

કદી પરબરૂપ પાણી એણે પાયાં, કદી સાક્ષીરૂપે ચોરીમાં રખાયા

તૂટયા એ તૂટયા, અફસોસ એના ના પોસાયા, ઘાટ પાછા જ્યાં ઘડાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghaḍāyā ghāṭa bhalē māṭīnā sācā, pakāvyā vinā rahē ē kācā nē kācā

śōbhāvō bhalē citrāmaṇathī tō ēnē, ṭakarātā tō ē naṁdavāī javānā

pakavyā pachī paṇa samaya tō pākatā, ē bhī tō tūṭī javānā

thāyē anē karajō upayōga ēnō, jyāṁ sudhī hāthamāṁ ē rahēvānā

ghāṭē ghāṭē anēka rūpē ē tō dēkhāyā, māṭī rūpē tō ēka ja rahēvānā

naṁdavāyā, tūṭayā kē tōḍayā, pāchā ē tō māṭīmāṁ malī javānā

ghāṭē ghāṭē tō thayā upayōga tō judā, judā nē judā ē tō dēkhāyā

chūṭayā jyāṁ ghāṭa tō ēnā avakāśa, aṁdaranā nē bahāranā bhūṁsāyā

kadī parabarūpa pāṇī ēṇē pāyāṁ, kadī sākṣīrūpē cōrīmāṁ rakhāyā

tūṭayā ē tūṭayā, aphasōsa ēnā nā pōsāyā, ghāṭa pāchā jyāṁ ghaḍāyā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2402 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...240124022403...Last