Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2403 | Date: 09-Apr-1990
જગમાં તો બસ, વાડા ને વાડા જ દેખાય છે
Jagamāṁ tō basa, vāḍā nē vāḍā ja dēkhāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2403 | Date: 09-Apr-1990

જગમાં તો બસ, વાડા ને વાડા જ દેખાય છે

  No Audio

jagamāṁ tō basa, vāḍā nē vāḍā ja dēkhāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-04-09 1990-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14892 જગમાં તો બસ, વાડા ને વાડા જ દેખાય છે જગમાં તો બસ, વાડા ને વાડા જ દેખાય છે

કોઈ વાડો વ્યક્તિનો, કોઈ વાડો સમૂહનો કહેવાય છે

કોઈએ એને હદ કીધી, કોઈને સરહદ નામ અપાય છે

કોઈને કીધો જિલ્લો, કોઈને રાષ્ટ્રનું લોભામણું નામ અપાય છે

કોઈએ ગોરો વાડો કીધો, કોઈએ કાળો, વાડા તો બંધાતા જાય છે

એક જ ધરતીના કરીને વાડા, અધિકાર તો જમાવાય છે

કર્યા ધર્મના જુદા વાડા, સંપ્રદાયનું હુલામણું નામ દેવાય છે

પૂર્યા પ્રભુને તો એ વાડામાં, પ્રભુ ત્યાં તો મૂંઝાય જાય છે

કોઈએ કર્યાં સાક્ષરતાના વાડા, અભણને ના સ્વીકારાય છે

વાડે વાડે રહ્યા વધતા વાડા, વિવાદ એના સર્જાય છે

લાવી વાડાએ સંકુચિતતા, વિશાળતા એમાં હણાય છે

ગમ્યું નથી સર્વવ્યાપકને પુરાવું, એ તો વીસરી જવાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં તો બસ, વાડા ને વાડા જ દેખાય છે

કોઈ વાડો વ્યક્તિનો, કોઈ વાડો સમૂહનો કહેવાય છે

કોઈએ એને હદ કીધી, કોઈને સરહદ નામ અપાય છે

કોઈને કીધો જિલ્લો, કોઈને રાષ્ટ્રનું લોભામણું નામ અપાય છે

કોઈએ ગોરો વાડો કીધો, કોઈએ કાળો, વાડા તો બંધાતા જાય છે

એક જ ધરતીના કરીને વાડા, અધિકાર તો જમાવાય છે

કર્યા ધર્મના જુદા વાડા, સંપ્રદાયનું હુલામણું નામ દેવાય છે

પૂર્યા પ્રભુને તો એ વાડામાં, પ્રભુ ત્યાં તો મૂંઝાય જાય છે

કોઈએ કર્યાં સાક્ષરતાના વાડા, અભણને ના સ્વીકારાય છે

વાડે વાડે રહ્યા વધતા વાડા, વિવાદ એના સર્જાય છે

લાવી વાડાએ સંકુચિતતા, વિશાળતા એમાં હણાય છે

ગમ્યું નથી સર્વવ્યાપકને પુરાવું, એ તો વીસરી જવાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ tō basa, vāḍā nē vāḍā ja dēkhāya chē

kōī vāḍō vyaktinō, kōī vāḍō samūhanō kahēvāya chē

kōīē ēnē hada kīdhī, kōīnē sarahada nāma apāya chē

kōīnē kīdhō jillō, kōīnē rāṣṭranuṁ lōbhāmaṇuṁ nāma apāya chē

kōīē gōrō vāḍō kīdhō, kōīē kālō, vāḍā tō baṁdhātā jāya chē

ēka ja dharatīnā karīnē vāḍā, adhikāra tō jamāvāya chē

karyā dharmanā judā vāḍā, saṁpradāyanuṁ hulāmaṇuṁ nāma dēvāya chē

pūryā prabhunē tō ē vāḍāmāṁ, prabhu tyāṁ tō mūṁjhāya jāya chē

kōīē karyāṁ sākṣaratānā vāḍā, abhaṇanē nā svīkārāya chē

vāḍē vāḍē rahyā vadhatā vāḍā, vivāda ēnā sarjāya chē

lāvī vāḍāē saṁkucitatā, viśālatā ēmāṁ haṇāya chē

gamyuṁ nathī sarvavyāpakanē purāvuṁ, ē tō vīsarī javāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2403 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...240124022403...Last