Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2404 | Date: 09-Apr-1990
ચાહે છે રે ચાહે છે, જગમાં સહુ કોઈ શાંતિ તો ચાહે છે
Cāhē chē rē cāhē chē, jagamāṁ sahu kōī śāṁti tō cāhē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2404 | Date: 09-Apr-1990

ચાહે છે રે ચાહે છે, જગમાં સહુ કોઈ શાંતિ તો ચાહે છે

  No Audio

cāhē chē rē cāhē chē, jagamāṁ sahu kōī śāṁti tō cāhē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-04-09 1990-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14893 ચાહે છે રે ચાહે છે, જગમાં સહુ કોઈ શાંતિ તો ચાહે છે ચાહે છે રે ચાહે છે, જગમાં સહુ કોઈ શાંતિ તો ચાહે છે

શું નાના કે મોટા, શું રાય કે રંક, ઇચ્છા આ તો ધરાવે છે

ચાલે છે સહુ તો પોતાની રાહ પર, સાચી જેવી જેને જે લાગે છે

લીધી કોઈએ તો રાહ લક્ષ્મીની, અશાંતિ ભલે એ તો લાવે છે

ચાલ્યું તો કોઈ ધ્યાનની રાહે, મુશ્કેલ ભલે એ તો લાગે છે

ચાલ્યું તો કોઈ સત્તાની રાહે, અહં ભલે એ તો વધારે છે

પકડી કંઈકે તો ભક્તિની રાહો, ભાવ ભલે એ તો માંગે છે

અપનાવી કંઈકે તો સેવાની રાહો, સંકટ ભલે એમાં તો આવે છે

પકડી કંઈકે પૂજન અર્ચનની રાહો, નિયમિતતા ભલે એ માંગે છે

કોઈએ પકડી નામ જપની રાહો, સ્થિરતા મનની એ તો માંગે છે
View Original Increase Font Decrease Font


ચાહે છે રે ચાહે છે, જગમાં સહુ કોઈ શાંતિ તો ચાહે છે

શું નાના કે મોટા, શું રાય કે રંક, ઇચ્છા આ તો ધરાવે છે

ચાલે છે સહુ તો પોતાની રાહ પર, સાચી જેવી જેને જે લાગે છે

લીધી કોઈએ તો રાહ લક્ષ્મીની, અશાંતિ ભલે એ તો લાવે છે

ચાલ્યું તો કોઈ ધ્યાનની રાહે, મુશ્કેલ ભલે એ તો લાગે છે

ચાલ્યું તો કોઈ સત્તાની રાહે, અહં ભલે એ તો વધારે છે

પકડી કંઈકે તો ભક્તિની રાહો, ભાવ ભલે એ તો માંગે છે

અપનાવી કંઈકે તો સેવાની રાહો, સંકટ ભલે એમાં તો આવે છે

પકડી કંઈકે પૂજન અર્ચનની રાહો, નિયમિતતા ભલે એ માંગે છે

કોઈએ પકડી નામ જપની રાહો, સ્થિરતા મનની એ તો માંગે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cāhē chē rē cāhē chē, jagamāṁ sahu kōī śāṁti tō cāhē chē

śuṁ nānā kē mōṭā, śuṁ rāya kē raṁka, icchā ā tō dharāvē chē

cālē chē sahu tō pōtānī rāha para, sācī jēvī jēnē jē lāgē chē

līdhī kōīē tō rāha lakṣmīnī, aśāṁti bhalē ē tō lāvē chē

cālyuṁ tō kōī dhyānanī rāhē, muśkēla bhalē ē tō lāgē chē

cālyuṁ tō kōī sattānī rāhē, ahaṁ bhalē ē tō vadhārē chē

pakaḍī kaṁīkē tō bhaktinī rāhō, bhāva bhalē ē tō māṁgē chē

apanāvī kaṁīkē tō sēvānī rāhō, saṁkaṭa bhalē ēmāṁ tō āvē chē

pakaḍī kaṁīkē pūjana arcananī rāhō, niyamitatā bhalē ē māṁgē chē

kōīē pakaḍī nāma japanī rāhō, sthiratā mananī ē tō māṁgē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2404 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...240424052406...Last