Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2 | Date: 01-Mar-1984
નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી
Nāmanāmē nirālī, hō sidhdhaaṁbē tuṁ nāmanāmē nirālī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 2 | Date: 01-Mar-1984

નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી

  No Audio

nāmanāmē nirālī, hō sidhdhaaṁbē tuṁ nāmanāmē nirālī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1984-03-01 1984-03-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1491 નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી

ડાકોરજીમાં વસીને તું રણછોડરાય કહેવાણી - હો ...

દ્વારિકામાં વાસ કરીને `મા' તું દ્વારિકાધીશ તરીકે પૂજાણી - હો ...

અયોધ્યામાં પ્રકટીને `મા' તું રામ તરીકે પૂજાણી - હો ...

કાશીમાં વાસ કરીને `મા' તું વિશ્વેશ્વર કહેવાણી - હો ...

પાવાગઢમાં વાસ કરીને `મા' તું કાળિકા કહેવાણી - હો ...

આરાસુરમાં વસીને `મા' તું અંબિકા તરીકે પૂજાણી - હો ...

શંખલપુરમાં વાસ કરીને `મા' તું બહુચરા કહેવાણી - હો ...

તાંતણિયા ધરામાં વસીને `મા' તું ખોડિયાર તરીકે પૂજાણી - હો ...

ઘર-ઘરમાં વસીને `મા' તું લક્ષ્મી તરીકે પૂજાણી - હો ...
View Original Increase Font Decrease Font


નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી

ડાકોરજીમાં વસીને તું રણછોડરાય કહેવાણી - હો ...

દ્વારિકામાં વાસ કરીને `મા' તું દ્વારિકાધીશ તરીકે પૂજાણી - હો ...

અયોધ્યામાં પ્રકટીને `મા' તું રામ તરીકે પૂજાણી - હો ...

કાશીમાં વાસ કરીને `મા' તું વિશ્વેશ્વર કહેવાણી - હો ...

પાવાગઢમાં વાસ કરીને `મા' તું કાળિકા કહેવાણી - હો ...

આરાસુરમાં વસીને `મા' તું અંબિકા તરીકે પૂજાણી - હો ...

શંખલપુરમાં વાસ કરીને `મા' તું બહુચરા કહેવાણી - હો ...

તાંતણિયા ધરામાં વસીને `મા' તું ખોડિયાર તરીકે પૂજાણી - હો ...

ઘર-ઘરમાં વસીને `મા' તું લક્ષ્મી તરીકે પૂજાણી - હો ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nāmanāmē nirālī, hō sidhdhaaṁbē tuṁ nāmanāmē nirālī

ḍākōrajīmāṁ vasīnē tuṁ raṇachōḍarāya kahēvāṇī - hō ...

dvārikāmāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ dvārikādhīśa tarīkē pūjāṇī - hō ...

ayōdhyāmāṁ prakaṭīnē `mā' tuṁ rāma tarīkē pūjāṇī - hō ...

kāśīmāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ viśvēśvara kahēvāṇī - hō ...

pāvāgaḍhamāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ kālikā kahēvāṇī - hō ...

ārāsuramāṁ vasīnē `mā' tuṁ aṁbikā tarīkē pūjāṇī - hō ...

śaṁkhalapuramāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ bahucarā kahēvāṇī - hō ...

tāṁtaṇiyā dharāmāṁ vasīnē `mā' tuṁ khōḍiyāra tarīkē pūjāṇī - hō ...

ghara-gharamāṁ vasīnē `mā' tuṁ lakṣmī tarīkē pūjāṇī - hō ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here kaka explains that there is only one Supreme identity that manifests into different forms for devotee's wishes and needs.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Dakor anfd You are known as Ranchodrai.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Dwarka, You are worshiped as Dwarkadhish.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Ayodhya, you are worshiped as Ram.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Kashi, You are known as Vishweshwara.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Pavagadh You are known as Ma Kaali

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Arasur, you are worshipped as Ma Ambika.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Shankhalpur You are known as Ma Bahuchar.

O Siddhambe, You take different names and different forms

You reside in Tantaliyah You are worshipped as Ma Khodiyar.

O Siddhambe, You take different names and different forms.

You reside in every household You are worshipped as Ma Laxmi.

Different names and forms You take O Mother Divine my Ma Sidhhambe.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
123...Last