BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2 | Date: 01-Mar-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી

  No Audio

namaname nirali, ho sidhdhaambe tum namaname nirali

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1984-03-01 1984-03-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1491 નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી
ડાકોરજીમાં વસીને તું રણછોડરાય કહેવાણી - હો ...
દ્વારિકામાં વાસ કરીને `મા' તું દ્વારિકાધીશ તરીકે પૂજાણી - હો ...
અયોધ્યામાં પ્રકટીને `મા' તું રામ તરીકે પૂજાણી - હો ...
કાશીમાં વાસ કરીને `મા' તું વિશ્વેશ્વર કહેવાણી - હો ...
પાવાગઢમાં વાસ કરીને `મા' તું કાળિકા કહેવાણી - હો ...
આરાસુરમાં વસીને `મા' તું અંબિકા તરીકે પૂજાણી - હો ...
શંખલપુરમાં વાસ કરીને `મા' તું બહુચરા કહેવાણી - હો ...
તાંતણિયા ધરામાં વસીને `મા' તું ખોડિયાર તરીકે પૂજાણી - હો ...
ઘર-ઘરમાં વસીને `મા' તું લક્ષ્મી તરીકે પૂજાણી - હો ...
Gujarati Bhajan no. 2 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નામનામે નિરાળી, હો સિધ્ધઅંબે તું નામનામે નિરાળી
ડાકોરજીમાં વસીને તું રણછોડરાય કહેવાણી - હો ...
દ્વારિકામાં વાસ કરીને `મા' તું દ્વારિકાધીશ તરીકે પૂજાણી - હો ...
અયોધ્યામાં પ્રકટીને `મા' તું રામ તરીકે પૂજાણી - હો ...
કાશીમાં વાસ કરીને `મા' તું વિશ્વેશ્વર કહેવાણી - હો ...
પાવાગઢમાં વાસ કરીને `મા' તું કાળિકા કહેવાણી - હો ...
આરાસુરમાં વસીને `મા' તું અંબિકા તરીકે પૂજાણી - હો ...
શંખલપુરમાં વાસ કરીને `મા' તું બહુચરા કહેવાણી - હો ...
તાંતણિયા ધરામાં વસીને `મા' તું ખોડિયાર તરીકે પૂજાણી - હો ...
ઘર-ઘરમાં વસીને `મા' તું લક્ષ્મી તરીકે પૂજાણી - હો ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nāmanāmē nirālī, hō sidhdhaaṁbē tuṁ nāmanāmē nirālī
ḍākōrajīmāṁ vasīnē tuṁ raṇachōḍarāya kahēvāṇī - hō ...
dvārikāmāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ dvārikādhīśa tarīkē pūjāṇī - hō ...
ayōdhyāmāṁ prakaṭīnē `mā' tuṁ rāma tarīkē pūjāṇī - hō ...
kāśīmāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ viśvēśvara kahēvāṇī - hō ...
pāvāgaḍhamāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ kālikā kahēvāṇī - hō ...
ārāsuramāṁ vasīnē `mā' tuṁ aṁbikā tarīkē pūjāṇī - hō ...
śaṁkhalapuramāṁ vāsa karīnē `mā' tuṁ bahucarā kahēvāṇī - hō ...
tāṁtaṇiyā dharāmāṁ vasīnē `mā' tuṁ khōḍiyāra tarīkē pūjāṇī - hō ...
ghara-gharamāṁ vasīnē `mā' tuṁ lakṣmī tarīkē pūjāṇī - hō ...

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) explains that there is only one Supreme identity that manifests into different forms for devotee's wishes and needs.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Dakor anfd You are known as Ranchodrai.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Dwarka, You are worshiped as Dwarkadhish.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Ayodhya, you are worshiped as Ram.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Kashi, You are known as Vishweshwara.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Pavagadh You are known as Ma Kaali
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Arasur, you are worshipped as Ma Ambika.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Shankhalpur You are known as Ma Bahuchar.
O Siddhambe, You take different names and different forms
You reside in Tantaliyah You are worshipped as Ma Khodiyar.
O Siddhambe, You take different names and different forms.
You reside in every household You are worshipped as Ma Laxmi.
Different names and forms You take O Mother Divine my Ma Sidhhambe.

12345...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall