Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2421 | Date: 13-Apr-1990
છે પ્રભુ તુજમાં, છે પ્રભુ સહુમાં, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો
Chē prabhu tujamāṁ, chē prabhu sahumāṁ, khyāla sadā ā tō rākhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2421 | Date: 13-Apr-1990

છે પ્રભુ તુજમાં, છે પ્રભુ સહુમાં, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો

  No Audio

chē prabhu tujamāṁ, chē prabhu sahumāṁ, khyāla sadā ā tō rākhō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-04-13 1990-04-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14910 છે પ્રભુ તુજમાં, છે પ્રભુ સહુમાં, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો છે પ્રભુ તુજમાં, છે પ્રભુ સહુમાં, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો

આવે જે જે પાસે તમારી, હૈયેથી સહુને તો અપનાવો

થાયે ભૂલો બીજાની, થાયે ભૂલો ભી તમારી, યાદ સદા આ તો રાખો

ચાહો છો માફી મળે તમને, માફ કરતા અન્યને ના અચકાઓ

ભર્યું છે જ્ઞાન તો જગમાં, મળે ત્યાંથી લેતા ના શરમાઓ

છે અજ્ઞાન ભર્યું જ્યાં ખુદમાં, અન્યના અજ્ઞાનની હાંસી ના ઉડાવો

લાગે જ્યાં ડંખ અન્યના શબ્દનો, ડંખ હૈયેથી અન્યનો હટાવો

મારતા ઘા અન્યને શબ્દના, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો

થાતાં નથી સહન અપમાન ખુદનાં, કરતા અપમાન અન્યનાં અચકાઓ

પ્રેમ ચાહો છો જ્યાં પ્રભુનો, પીવો પ્રેમના પ્યાલા ને પીવરાવો
View Original Increase Font Decrease Font


છે પ્રભુ તુજમાં, છે પ્રભુ સહુમાં, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો

આવે જે જે પાસે તમારી, હૈયેથી સહુને તો અપનાવો

થાયે ભૂલો બીજાની, થાયે ભૂલો ભી તમારી, યાદ સદા આ તો રાખો

ચાહો છો માફી મળે તમને, માફ કરતા અન્યને ના અચકાઓ

ભર્યું છે જ્ઞાન તો જગમાં, મળે ત્યાંથી લેતા ના શરમાઓ

છે અજ્ઞાન ભર્યું જ્યાં ખુદમાં, અન્યના અજ્ઞાનની હાંસી ના ઉડાવો

લાગે જ્યાં ડંખ અન્યના શબ્દનો, ડંખ હૈયેથી અન્યનો હટાવો

મારતા ઘા અન્યને શબ્દના, ખ્યાલ સદા આ તો રાખો

થાતાં નથી સહન અપમાન ખુદનાં, કરતા અપમાન અન્યનાં અચકાઓ

પ્રેમ ચાહો છો જ્યાં પ્રભુનો, પીવો પ્રેમના પ્યાલા ને પીવરાવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē prabhu tujamāṁ, chē prabhu sahumāṁ, khyāla sadā ā tō rākhō

āvē jē jē pāsē tamārī, haiyēthī sahunē tō apanāvō

thāyē bhūlō bījānī, thāyē bhūlō bhī tamārī, yāda sadā ā tō rākhō

cāhō chō māphī malē tamanē, māpha karatā anyanē nā acakāō

bharyuṁ chē jñāna tō jagamāṁ, malē tyāṁthī lētā nā śaramāō

chē ajñāna bharyuṁ jyāṁ khudamāṁ, anyanā ajñānanī hāṁsī nā uḍāvō

lāgē jyāṁ ḍaṁkha anyanā śabdanō, ḍaṁkha haiyēthī anyanō haṭāvō

māratā ghā anyanē śabdanā, khyāla sadā ā tō rākhō

thātāṁ nathī sahana apamāna khudanāṁ, karatā apamāna anyanāṁ acakāō

prēma cāhō chō jyāṁ prabhunō, pīvō prēmanā pyālā nē pīvarāvō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2421 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...241924202421...Last