BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2449 | Date: 22-Apr-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)

  No Audio

Ek Vaateh Che Maanav Prabhuthi Toh Moto

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1990-04-22 1990-04-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14938 એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2) એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)
એક નામે તો માનવ ઓળખાયે, એક નામે તો પ્રભુ નથી પૂજાતો
માનવ તડીપાર કરે માનવને, પ્રભુ તડીપાર નથી કરી શકતો
માનવ હદ બાંધે પોતાની, પ્રભુ હદ બાંધી નથી શકતો
માનવ જઈ શકે રે બીજે, પ્રભુ તો ક્યાંય હટી નથી શકતો
માનવ સંતાન તો બની શકે, પ્રભુ સંતાન તો નથી બની શકતો
માનવ વેર બાંધે માનવથી, પ્રભુ વેર તો બાંધી નથી શકતો
માયા તો બાંધે માનવને, પ્રભુ માયાથી બંધાઈ નથી શકતો
માનવ તો વિકારોમાં રાચે, પ્રભુ વિકારોમાં રાચી નથી શકતો
માનવ તો પ્રભુની ભક્તિ કરી શકે, પ્રભુ પ્રભુની ભક્તિ નથી કરી શકતો
Gujarati Bhajan no. 2449 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)
એક નામે તો માનવ ઓળખાયે, એક નામે તો પ્રભુ નથી પૂજાતો
માનવ તડીપાર કરે માનવને, પ્રભુ તડીપાર નથી કરી શકતો
માનવ હદ બાંધે પોતાની, પ્રભુ હદ બાંધી નથી શકતો
માનવ જઈ શકે રે બીજે, પ્રભુ તો ક્યાંય હટી નથી શકતો
માનવ સંતાન તો બની શકે, પ્રભુ સંતાન તો નથી બની શકતો
માનવ વેર બાંધે માનવથી, પ્રભુ વેર તો બાંધી નથી શકતો
માયા તો બાંધે માનવને, પ્રભુ માયાથી બંધાઈ નથી શકતો
માનવ તો વિકારોમાં રાચે, પ્રભુ વિકારોમાં રાચી નથી શકતો
માનવ તો પ્રભુની ભક્તિ કરી શકે, પ્રભુ પ્રભુની ભક્તિ નથી કરી શકતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka vātē chē mānava prabhuthī tō mōṭō (2)
ēka nāmē tō mānava ōlakhāyē, ēka nāmē tō prabhu nathī pūjātō
mānava taḍīpāra karē mānavanē, prabhu taḍīpāra nathī karī śakatō
mānava hada bāṁdhē pōtānī, prabhu hada bāṁdhī nathī śakatō
mānava jaī śakē rē bījē, prabhu tō kyāṁya haṭī nathī śakatō
mānava saṁtāna tō banī śakē, prabhu saṁtāna tō nathī banī śakatō
mānava vēra bāṁdhē mānavathī, prabhu vēra tō bāṁdhī nathī śakatō
māyā tō bāṁdhē mānavanē, prabhu māyāthī baṁdhāī nathī śakatō
mānava tō vikārōmāṁ rācē, prabhu vikārōmāṁ rācī nathī śakatō
mānava tō prabhunī bhakti karī śakē, prabhu prabhunī bhakti nathī karī śakatō
First...24462447244824492450...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall