Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2449 | Date: 22-Apr-1990
એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)
Ēka vātē chē mānava prabhuthī tō mōṭō (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2449 | Date: 22-Apr-1990

એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)

  No Audio

ēka vātē chē mānava prabhuthī tō mōṭō (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-04-22 1990-04-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14938 એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2) એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)

એક નામે તો માનવ ઓળખાયે, એક નામે તો પ્રભુ નથી પૂજાતો

માનવ તડીપાર કરે માનવને, પ્રભુ તડીપાર નથી કરી શકતો

માનવ હદ બાંધે પોતાની, પ્રભુ હદ બાંધી નથી શકતો

માનવ જઈ શકે રે બીજે, પ્રભુ તો ક્યાંય હટી નથી શકતો

માનવ સંતાન તો બની શકે, પ્રભુ સંતાન તો નથી બની શકતો

માનવ વેર બાંધે માનવથી, પ્રભુ વેર તો બાંધી નથી શકતો

માયા તો બાંધે માનવને, પ્રભુ માયાથી બંધાઈ નથી શકતો

માનવ તો વિકારોમાં રાચે, પ્રભુ વિકારોમાં રાચી નથી શકતો

માનવ તો પ્રભુની ભક્તિ કરી શકે, પ્રભુ પ્રભુની ભક્તિ નથી કરી શકતો
View Original Increase Font Decrease Font


એક વાતે છે માનવ પ્રભુથી તો મોટો (2)

એક નામે તો માનવ ઓળખાયે, એક નામે તો પ્રભુ નથી પૂજાતો

માનવ તડીપાર કરે માનવને, પ્રભુ તડીપાર નથી કરી શકતો

માનવ હદ બાંધે પોતાની, પ્રભુ હદ બાંધી નથી શકતો

માનવ જઈ શકે રે બીજે, પ્રભુ તો ક્યાંય હટી નથી શકતો

માનવ સંતાન તો બની શકે, પ્રભુ સંતાન તો નથી બની શકતો

માનવ વેર બાંધે માનવથી, પ્રભુ વેર તો બાંધી નથી શકતો

માયા તો બાંધે માનવને, પ્રભુ માયાથી બંધાઈ નથી શકતો

માનવ તો વિકારોમાં રાચે, પ્રભુ વિકારોમાં રાચી નથી શકતો

માનવ તો પ્રભુની ભક્તિ કરી શકે, પ્રભુ પ્રભુની ભક્તિ નથી કરી શકતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka vātē chē mānava prabhuthī tō mōṭō (2)

ēka nāmē tō mānava ōlakhāyē, ēka nāmē tō prabhu nathī pūjātō

mānava taḍīpāra karē mānavanē, prabhu taḍīpāra nathī karī śakatō

mānava hada bāṁdhē pōtānī, prabhu hada bāṁdhī nathī śakatō

mānava jaī śakē rē bījē, prabhu tō kyāṁya haṭī nathī śakatō

mānava saṁtāna tō banī śakē, prabhu saṁtāna tō nathī banī śakatō

mānava vēra bāṁdhē mānavathī, prabhu vēra tō bāṁdhī nathī śakatō

māyā tō bāṁdhē mānavanē, prabhu māyāthī baṁdhāī nathī śakatō

mānava tō vikārōmāṁ rācē, prabhu vikārōmāṁ rācī nathī śakatō

mānava tō prabhunī bhakti karī śakē, prabhu prabhunī bhakti nathī karī śakatō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2449 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...244924502451...Last