BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2461 | Date: 25-Apr-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ પાસે નથી, કોઈ દૂર નથી, છે સહુ તો, ત્યાં ને ત્યાં જ છે

  Audio

Koi Paase Nathi, Koi Dur Nathi, Che Sahu Toh, Tyaa Ne Tyaaj Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-04-25 1990-04-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14950 કોઈ પાસે નથી, કોઈ દૂર નથી, છે સહુ તો, ત્યાં ને ત્યાં જ છે કોઈ પાસે નથી, કોઈ દૂર નથી, છે સહુ તો, ત્યાં ને ત્યાં જ છે
કોઈ લાગ્યા પાસે તો કોઈ દૂર, ભલે શરીર એનું બીજે ક્યાંય નથી
શરીરથી અંતર મપાતું નથી, અંતરથી અંતર મપાય છે
સર્વવ્યાપક તો છે સાથે ને સાથે, અંતર એનું કપાતું નથી
મન લાવે કોને પાસે, દૂર હટાવે ક્યારે, એ તો સમજાતું નથી
છે સ્વભાવના ખેલ સહુમાં સરખા, સ્વભાવના મનમેળ નથી
જાગે દયા દયાવાન લાગે, બનતાં ક્રોધી તો કાંઈ વાર નથી
ના સ્વભાવ વૃત્તિ જેના કાબૂમાં, કાયમ એની સાથે કોઈ રહી શકતું નથી
મોટા ભી લાગે વામણા, વૃત્તિનું જોર જો એનું તૂટયું નથી
https://www.youtube.com/watch?v=jNPtesW2eCM
Gujarati Bhajan no. 2461 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ પાસે નથી, કોઈ દૂર નથી, છે સહુ તો, ત્યાં ને ત્યાં જ છે
કોઈ લાગ્યા પાસે તો કોઈ દૂર, ભલે શરીર એનું બીજે ક્યાંય નથી
શરીરથી અંતર મપાતું નથી, અંતરથી અંતર મપાય છે
સર્વવ્યાપક તો છે સાથે ને સાથે, અંતર એનું કપાતું નથી
મન લાવે કોને પાસે, દૂર હટાવે ક્યારે, એ તો સમજાતું નથી
છે સ્વભાવના ખેલ સહુમાં સરખા, સ્વભાવના મનમેળ નથી
જાગે દયા દયાવાન લાગે, બનતાં ક્રોધી તો કાંઈ વાર નથી
ના સ્વભાવ વૃત્તિ જેના કાબૂમાં, કાયમ એની સાથે કોઈ રહી શકતું નથી
મોટા ભી લાગે વામણા, વૃત્તિનું જોર જો એનું તૂટયું નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī pāsē nathī, kōī dūra nathī, chē sahu tō, tyāṁ nē tyāṁ ja chē
kōī lāgyā pāsē tō kōī dūra, bhalē śarīra ēnuṁ bījē kyāṁya nathī
śarīrathī aṁtara mapātuṁ nathī, aṁtarathī aṁtara mapāya chē
sarvavyāpaka tō chē sāthē nē sāthē, aṁtara ēnuṁ kapātuṁ nathī
mana lāvē kōnē pāsē, dūra haṭāvē kyārē, ē tō samajātuṁ nathī
chē svabhāvanā khēla sahumāṁ sarakhā, svabhāvanā manamēla nathī
jāgē dayā dayāvāna lāgē, banatāṁ krōdhī tō kāṁī vāra nathī
nā svabhāva vr̥tti jēnā kābūmāṁ, kāyama ēnī sāthē kōī rahī śakatuṁ nathī
mōṭā bhī lāgē vāmaṇā, vr̥ttinuṁ jōra jō ēnuṁ tūṭayuṁ nathī

કોઈ પાસે નથી, કોઈ દૂર નથી, છે સહુ તો, ત્યાં ને ત્યાં જ છેકોઈ પાસે નથી, કોઈ દૂર નથી, છે સહુ તો, ત્યાં ને ત્યાં જ છે
કોઈ લાગ્યા પાસે તો કોઈ દૂર, ભલે શરીર એનું બીજે ક્યાંય નથી
શરીરથી અંતર મપાતું નથી, અંતરથી અંતર મપાય છે
સર્વવ્યાપક તો છે સાથે ને સાથે, અંતર એનું કપાતું નથી
મન લાવે કોને પાસે, દૂર હટાવે ક્યારે, એ તો સમજાતું નથી
છે સ્વભાવના ખેલ સહુમાં સરખા, સ્વભાવના મનમેળ નથી
જાગે દયા દયાવાન લાગે, બનતાં ક્રોધી તો કાંઈ વાર નથી
ના સ્વભાવ વૃત્તિ જેના કાબૂમાં, કાયમ એની સાથે કોઈ રહી શકતું નથી
મોટા ભી લાગે વામણા, વૃત્તિનું જોર જો એનું તૂટયું નથી
1990-04-25https://i.ytimg.com/vi/jNPtesW2eCM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=jNPtesW2eCMFirst...24612462246324642465...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall