Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2464 | Date: 26-Apr-1990
આવ તું આવ, મા, આવ તું આવ (2)
Āva tuṁ āva, mā, āva tuṁ āva (2)

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 2464 | Date: 26-Apr-1990

આવ તું આવ, મા, આવ તું આવ (2)

  No Audio

āva tuṁ āva, mā, āva tuṁ āva (2)

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1990-04-26 1990-04-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14953 આવ તું આવ, મા, આવ તું આવ (2) આવ તું આવ, મા, આવ તું આવ (2)

બેઠો છું નાખીને ધામા તારી રે સામે રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

હલ્યું નથી હૈયું તારું, આવી નથી તું તો પાસ રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

લગાડી છે વાર તેં પહેલાં, લગાડજે ના તું આજ રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

રાખીશ નજર તો તારી રે સામે, જાશે રે તું ક્યાં રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

મળશે મારા જેવાં બાળ તને બીજો રે ક્યાં રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

શું રીત છે આ તારી સારી, શું જોઈ મુજમાં ખામી, આવ તું આવ, આવ તું આવ

દયા નથી તને શું મારી, જો જરા આ તું વિચારી, આવ તું આવ, આવ તું આવ

આવજે હવે માડી, દેજે તારી પાસે મને બેસાડી, આવ તું આવ, આવ તું આવ

હૈયું છે મારું ખાલી, ભરી દે આવીને તું માડી, આવ તું આવ, આવ તું આવ
Increase Font Decrease Font

આવ તું આવ, મા, આવ તું આવ (2)

બેઠો છું નાખીને ધામા તારી રે સામે રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

હલ્યું નથી હૈયું તારું, આવી નથી તું તો પાસ રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

લગાડી છે વાર તેં પહેલાં, લગાડજે ના તું આજ રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

રાખીશ નજર તો તારી રે સામે, જાશે રે તું ક્યાં રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

મળશે મારા જેવાં બાળ તને બીજો રે ક્યાં રે, આવ તું આવ, આવ તું આવ

શું રીત છે આ તારી સારી, શું જોઈ મુજમાં ખામી, આવ તું આવ, આવ તું આવ

દયા નથી તને શું મારી, જો જરા આ તું વિચારી, આવ તું આવ, આવ તું આવ

આવજે હવે માડી, દેજે તારી પાસે મને બેસાડી, આવ તું આવ, આવ તું આવ

હૈયું છે મારું ખાલી, ભરી દે આવીને તું માડી, આવ તું આવ, આવ તું આવ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
āva tuṁ āva, mā, āva tuṁ āva (2)

bēṭhō chuṁ nākhīnē dhāmā tārī rē sāmē rē, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

halyuṁ nathī haiyuṁ tāruṁ, āvī nathī tuṁ tō pāsa rē, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

lagāḍī chē vāra tēṁ pahēlāṁ, lagāḍajē nā tuṁ āja rē, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

rākhīśa najara tō tārī rē sāmē, jāśē rē tuṁ kyāṁ rē, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

malaśē mārā jēvāṁ bāla tanē bījō rē kyāṁ rē, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

śuṁ rīta chē ā tārī sārī, śuṁ jōī mujamāṁ khāmī, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

dayā nathī tanē śuṁ mārī, jō jarā ā tuṁ vicārī, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

āvajē havē māḍī, dējē tārī pāsē manē bēsāḍī, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva

haiyuṁ chē māruṁ khālī, bharī dē āvīnē tuṁ māḍī, āva tuṁ āva, āva tuṁ āva
Gujarati Bhajan no. 2464 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...246424652466...Last