Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2465 | Date: 26-Apr-1990
ધીરે ધીરે, હો ધીરે ધીરે, ઝેર માયાનું તો ચડતું ગયું - હો
Dhīrē dhīrē, hō dhīrē dhīrē, jhēra māyānuṁ tō caḍatuṁ gayuṁ - hō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 2465 | Date: 26-Apr-1990

ધીરે ધીરે, હો ધીરે ધીરે, ઝેર માયાનું તો ચડતું ગયું - હો

  No Audio

dhīrē dhīrē, hō dhīrē dhīrē, jhēra māyānuṁ tō caḍatuṁ gayuṁ - hō

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1990-04-26 1990-04-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14954 ધીરે ધીરે, હો ધીરે ધીરે, ઝેર માયાનું તો ચડતું ગયું - હો ધીરે ધીરે, હો ધીરે ધીરે, ઝેર માયાનું તો ચડતું ગયું - હો

ઘેરાઈ આંખડી એના રે ઘેનમાં, બીજું બધું ભુલાઈ ગયું - હો

દેખાયાં રૂપ તો અનોખાં, મન રૂપમાં એના રે ડૂબી ગયું - હો

જાવું હતું રે ક્યાં, પહોંચી રે ગયો રે ક્યાં, ના એ તો સમજાયું - હો

ખેંચાયો એમાં, તણાયો એમાં, કેમ ને ક્યાં, ના એ સમજાયું - હો

સૂઝે રે રસ્તા, પગ ના મંડાતા, મનના કાબૂ રહ્યા ના હાથમાં - હો

કોણ સાચા ને કોણ ખોટા, ભેદ એના રે ના પરખાયા - હો

રાતદિન સપનાં અનોખાં રચાતાં, તૂટતાં ને નવાં બંધાતાં - હો

બંધન એનાં એવાં રે બંધાયાં, બંધન ભી લાગ્યાં રે પ્યારાં - હો

લીધી રે વાટ મુક્તિની, સપનાં મુક્તિનાં રે વીસરાયાં - હો
View Original Increase Font Decrease Font


ધીરે ધીરે, હો ધીરે ધીરે, ઝેર માયાનું તો ચડતું ગયું - હો

ઘેરાઈ આંખડી એના રે ઘેનમાં, બીજું બધું ભુલાઈ ગયું - હો

દેખાયાં રૂપ તો અનોખાં, મન રૂપમાં એના રે ડૂબી ગયું - હો

જાવું હતું રે ક્યાં, પહોંચી રે ગયો રે ક્યાં, ના એ તો સમજાયું - હો

ખેંચાયો એમાં, તણાયો એમાં, કેમ ને ક્યાં, ના એ સમજાયું - હો

સૂઝે રે રસ્તા, પગ ના મંડાતા, મનના કાબૂ રહ્યા ના હાથમાં - હો

કોણ સાચા ને કોણ ખોટા, ભેદ એના રે ના પરખાયા - હો

રાતદિન સપનાં અનોખાં રચાતાં, તૂટતાં ને નવાં બંધાતાં - હો

બંધન એનાં એવાં રે બંધાયાં, બંધન ભી લાગ્યાં રે પ્યારાં - હો

લીધી રે વાટ મુક્તિની, સપનાં મુક્તિનાં રે વીસરાયાં - હો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dhīrē dhīrē, hō dhīrē dhīrē, jhēra māyānuṁ tō caḍatuṁ gayuṁ - hō

ghērāī āṁkhaḍī ēnā rē ghēnamāṁ, bījuṁ badhuṁ bhulāī gayuṁ - hō

dēkhāyāṁ rūpa tō anōkhāṁ, mana rūpamāṁ ēnā rē ḍūbī gayuṁ - hō

jāvuṁ hatuṁ rē kyāṁ, pahōṁcī rē gayō rē kyāṁ, nā ē tō samajāyuṁ - hō

khēṁcāyō ēmāṁ, taṇāyō ēmāṁ, kēma nē kyāṁ, nā ē samajāyuṁ - hō

sūjhē rē rastā, paga nā maṁḍātā, mananā kābū rahyā nā hāthamāṁ - hō

kōṇa sācā nē kōṇa khōṭā, bhēda ēnā rē nā parakhāyā - hō

rātadina sapanāṁ anōkhāṁ racātāṁ, tūṭatāṁ nē navāṁ baṁdhātāṁ - hō

baṁdhana ēnāṁ ēvāṁ rē baṁdhāyāṁ, baṁdhana bhī lāgyāṁ rē pyārāṁ - hō

līdhī rē vāṭa muktinī, sapanāṁ muktināṁ rē vīsarāyāṁ - hō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2465 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...246424652466...Last