Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2488 | Date: 06-May-1990
રહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજે
Rahyā chē dūra tō prabhu, pāsē ēnē tō tuṁ lāvajē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2488 | Date: 06-May-1990

રહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજે

  Audio

rahyā chē dūra tō prabhu, pāsē ēnē tō tuṁ lāvajē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-05-06 1990-05-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14977 રહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજે રહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજે

પાસે લાવી એને તો હૈયામાં, એવા તો સ્થાપજે

છટકવાની છે આદત તો પ્રભુની, લક્ષ્યમાં આ તો રાખજે

છટકશે હાથમાંથી જ્યાં, ના જલદી હાથમાં પાછા આવશે

અનુભવ તો છે તારા, જનમોજનમથી રહ્યા છે છટકતા

પકડી પીછો તો એનો, ગોતી હાથમાં એને રાખજે

ચાલશે ના દોરી કોઈ કાચી, જોઈશે પ્રેમની દોરી પાકી

બાંધવા એને તો મુશ્કેલ બનશે, બાંધવું એને શીખી લેજે

બાંધ્યા છે જ્યાં અન્ય ભક્તોએ, બાંધવામાં ના રહેજે તું બાકી

છે છટકવાની આદત એની, પૂરી લક્ષ્યમાં સદા આ રાખજે
https://www.youtube.com/watch?v=VEsMQR87wJg
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજે

પાસે લાવી એને તો હૈયામાં, એવા તો સ્થાપજે

છટકવાની છે આદત તો પ્રભુની, લક્ષ્યમાં આ તો રાખજે

છટકશે હાથમાંથી જ્યાં, ના જલદી હાથમાં પાછા આવશે

અનુભવ તો છે તારા, જનમોજનમથી રહ્યા છે છટકતા

પકડી પીછો તો એનો, ગોતી હાથમાં એને રાખજે

ચાલશે ના દોરી કોઈ કાચી, જોઈશે પ્રેમની દોરી પાકી

બાંધવા એને તો મુશ્કેલ બનશે, બાંધવું એને શીખી લેજે

બાંધ્યા છે જ્યાં અન્ય ભક્તોએ, બાંધવામાં ના રહેજે તું બાકી

છે છટકવાની આદત એની, પૂરી લક્ષ્યમાં સદા આ રાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyā chē dūra tō prabhu, pāsē ēnē tō tuṁ lāvajē

pāsē lāvī ēnē tō haiyāmāṁ, ēvā tō sthāpajē

chaṭakavānī chē ādata tō prabhunī, lakṣyamāṁ ā tō rākhajē

chaṭakaśē hāthamāṁthī jyāṁ, nā jaladī hāthamāṁ pāchā āvaśē

anubhava tō chē tārā, janamōjanamathī rahyā chē chaṭakatā

pakaḍī pīchō tō ēnō, gōtī hāthamāṁ ēnē rākhajē

cālaśē nā dōrī kōī kācī, jōīśē prēmanī dōrī pākī

bāṁdhavā ēnē tō muśkēla banaśē, bāṁdhavuṁ ēnē śīkhī lējē

bāṁdhyā chē jyāṁ anya bhaktōē, bāṁdhavāmāṁ nā rahējē tuṁ bākī

chē chaṭakavānī ādata ēnī, pūrī lakṣyamāṁ sadā ā rākhajē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2488 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

રહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજેરહ્યા છે દૂર તો પ્રભુ, પાસે એને તો તું લાવજે

પાસે લાવી એને તો હૈયામાં, એવા તો સ્થાપજે

છટકવાની છે આદત તો પ્રભુની, લક્ષ્યમાં આ તો રાખજે

છટકશે હાથમાંથી જ્યાં, ના જલદી હાથમાં પાછા આવશે

અનુભવ તો છે તારા, જનમોજનમથી રહ્યા છે છટકતા

પકડી પીછો તો એનો, ગોતી હાથમાં એને રાખજે

ચાલશે ના દોરી કોઈ કાચી, જોઈશે પ્રેમની દોરી પાકી

બાંધવા એને તો મુશ્કેલ બનશે, બાંધવું એને શીખી લેજે

બાંધ્યા છે જ્યાં અન્ય ભક્તોએ, બાંધવામાં ના રહેજે તું બાકી

છે છટકવાની આદત એની, પૂરી લક્ષ્યમાં સદા આ રાખજે
1990-05-06https://i.ytimg.com/vi/VEsMQR87wJg/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=VEsMQR87wJg

First...248824892490...Last