Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2498 | Date: 09-May-1990
નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2)
Nānuṁ kē mōṭuṁ, mīṁḍuṁ ē tō mīṁḍuṁ chē (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2498 | Date: 09-May-1990

નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2)

  Audio

nānuṁ kē mōṭuṁ, mīṁḍuṁ ē tō mīṁḍuṁ chē (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-05-09 1990-05-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14987 નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2) નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2)

હોય ભલે નાનું બચ્ચું રે સિંહનું, સિંહનું એ તો બચ્ચું છે

નાનું કે મોટું, પાપ એ તો પાપ જ છે

હોય બુંદ નાનું ભલે સાગરનું ખારું, એ તો ખારું છે

કણ હોય ભલે નાનો સાકરનો, એ તો મીઠો ને મીઠો છે

નાના કે મોટા પ્રાણીમાં, જીવ એ તો સરખો છે

નાનું કે મોટું બિંદુ અમૃતનું, એ તો અમૃત છે

કણ નાનો કે મોટો સોનાનો, એ તો સોનું જ છે

ડાઘ હોય નાનો કે મોટો, એ તો ડાઘ જ છે

દે દર્શન પ્રભુ નિરાકારે કે સાકારે, પ્રભુ એ તો પ્રભુ જ છે
https://www.youtube.com/watch?v=jlebEyFX-do
View Original Increase Font Decrease Font


નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2)

હોય ભલે નાનું બચ્ચું રે સિંહનું, સિંહનું એ તો બચ્ચું છે

નાનું કે મોટું, પાપ એ તો પાપ જ છે

હોય બુંદ નાનું ભલે સાગરનું ખારું, એ તો ખારું છે

કણ હોય ભલે નાનો સાકરનો, એ તો મીઠો ને મીઠો છે

નાના કે મોટા પ્રાણીમાં, જીવ એ તો સરખો છે

નાનું કે મોટું બિંદુ અમૃતનું, એ તો અમૃત છે

કણ નાનો કે મોટો સોનાનો, એ તો સોનું જ છે

ડાઘ હોય નાનો કે મોટો, એ તો ડાઘ જ છે

દે દર્શન પ્રભુ નિરાકારે કે સાકારે, પ્રભુ એ તો પ્રભુ જ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nānuṁ kē mōṭuṁ, mīṁḍuṁ ē tō mīṁḍuṁ chē (2)

hōya bhalē nānuṁ baccuṁ rē siṁhanuṁ, siṁhanuṁ ē tō baccuṁ chē

nānuṁ kē mōṭuṁ, pāpa ē tō pāpa ja chē

hōya buṁda nānuṁ bhalē sāgaranuṁ khāruṁ, ē tō khāruṁ chē

kaṇa hōya bhalē nānō sākaranō, ē tō mīṭhō nē mīṭhō chē

nānā kē mōṭā prāṇīmāṁ, jīva ē tō sarakhō chē

nānuṁ kē mōṭuṁ biṁdu amr̥tanuṁ, ē tō amr̥ta chē

kaṇa nānō kē mōṭō sōnānō, ē tō sōnuṁ ja chē

ḍāgha hōya nānō kē mōṭō, ē tō ḍāgha ja chē

dē darśana prabhu nirākārē kē sākārē, prabhu ē tō prabhu ja chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2498 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2)નાનું કે મોટું, મીંડું એ તો મીંડું છે (2)

હોય ભલે નાનું બચ્ચું રે સિંહનું, સિંહનું એ તો બચ્ચું છે

નાનું કે મોટું, પાપ એ તો પાપ જ છે

હોય બુંદ નાનું ભલે સાગરનું ખારું, એ તો ખારું છે

કણ હોય ભલે નાનો સાકરનો, એ તો મીઠો ને મીઠો છે

નાના કે મોટા પ્રાણીમાં, જીવ એ તો સરખો છે

નાનું કે મોટું બિંદુ અમૃતનું, એ તો અમૃત છે

કણ નાનો કે મોટો સોનાનો, એ તો સોનું જ છે

ડાઘ હોય નાનો કે મોટો, એ તો ડાઘ જ છે

દે દર્શન પ્રભુ નિરાકારે કે સાકારે, પ્રભુ એ તો પ્રભુ જ છે
1990-05-09https://i.ytimg.com/vi/jlebEyFX-do/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=jlebEyFX-do

First...249724982499...Last