BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2499 | Date: 09-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

પ્રભુ, તમે જેવા છો, તમને એવા તો હું સ્વીકારું છું

  Audio

Prabhu Tame Jeva Cho, Tamne Eva Toh Hu Sweekaru Chu

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1990-05-09 1990-05-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14988 પ્રભુ, તમે જેવા છો, તમને એવા તો હું સ્વીકારું છું પ્રભુ, તમે જેવા છો, તમને એવા તો હું સ્વીકારું છું
હું જેવો છું, તેવો મને, પ્રભુ તમે કેમ સ્વીકારતા નથી
તમે મારા જેવા તો બની શકતા નથી
તમારા જેવો મને બનાવી દેતા નથી - પ્રભુ...
કદી નડતર મનની ઊભી કરો, કદી કર્મને વચ્ચે લાવો
શું નડતર નાખ્યા વિના, ચેન તમને પડતું નથી - પ્રભુ...
કદી કહો સાચું બોલો, કદી ધર્મમય રહો, મૂંઝારામાં વધારો કરો
સમજુ ના કાંઈ આ તો હું બધું, મૂંઝારામાં શાને વધારો કરો - પ્રભુ...
કદી તપનું મહત્ત્વ વધારો, કદી જ્ઞાનનું પલ્લું ઊંચું કરો
મારા જેવા અજ્ઞાનીને, દૂર ને દૂર શાને રાખો - પ્રભુ...
ચક્રાવે રહેતું મન મારું સ્થિર નથી, વધુ ચક્રાવે ના એને ચડાવો
કાં જ્ઞાન દો, કાં ધ્યાન દો, મન સ્થિર કરો, પણ દેર હવે તો ના કરો - પ્રભુ...
https://www.youtube.com/watch?v=qQofnaS_Ssw
Gujarati Bhajan no. 2499 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પ્રભુ, તમે જેવા છો, તમને એવા તો હું સ્વીકારું છું
હું જેવો છું, તેવો મને, પ્રભુ તમે કેમ સ્વીકારતા નથી
તમે મારા જેવા તો બની શકતા નથી
તમારા જેવો મને બનાવી દેતા નથી - પ્રભુ...
કદી નડતર મનની ઊભી કરો, કદી કર્મને વચ્ચે લાવો
શું નડતર નાખ્યા વિના, ચેન તમને પડતું નથી - પ્રભુ...
કદી કહો સાચું બોલો, કદી ધર્મમય રહો, મૂંઝારામાં વધારો કરો
સમજુ ના કાંઈ આ તો હું બધું, મૂંઝારામાં શાને વધારો કરો - પ્રભુ...
કદી તપનું મહત્ત્વ વધારો, કદી જ્ઞાનનું પલ્લું ઊંચું કરો
મારા જેવા અજ્ઞાનીને, દૂર ને દૂર શાને રાખો - પ્રભુ...
ચક્રાવે રહેતું મન મારું સ્થિર નથી, વધુ ચક્રાવે ના એને ચડાવો
કાં જ્ઞાન દો, કાં ધ્યાન દો, મન સ્થિર કરો, પણ દેર હવે તો ના કરો - પ્રભુ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
prabhu, tamē jēvā chō, tamanē ēvā tō huṁ svīkāruṁ chuṁ
huṁ jēvō chuṁ, tēvō manē, prabhu tamē kēma svīkāratā nathī
tamē mārā jēvā tō banī śakatā nathī
tamārā jēvō manē banāvī dētā nathī - prabhu...
kadī naḍatara mananī ūbhī karō, kadī karmanē vaccē lāvō
śuṁ naḍatara nākhyā vinā, cēna tamanē paḍatuṁ nathī - prabhu...
kadī kahō sācuṁ bōlō, kadī dharmamaya rahō, mūṁjhārāmāṁ vadhārō karō
samaju nā kāṁī ā tō huṁ badhuṁ, mūṁjhārāmāṁ śānē vadhārō karō - prabhu...
kadī tapanuṁ mahattva vadhārō, kadī jñānanuṁ palluṁ ūṁcuṁ karō
mārā jēvā ajñānīnē, dūra nē dūra śānē rākhō - prabhu...
cakrāvē rahētuṁ mana māruṁ sthira nathī, vadhu cakrāvē nā ēnē caḍāvō
kāṁ jñāna dō, kāṁ dhyāna dō, mana sthira karō, paṇa dēra havē tō nā karō - prabhu...

પ્રભુ, તમે જેવા છો, તમને એવા તો હું સ્વીકારું છુંપ્રભુ, તમે જેવા છો, તમને એવા તો હું સ્વીકારું છું
હું જેવો છું, તેવો મને, પ્રભુ તમે કેમ સ્વીકારતા નથી
તમે મારા જેવા તો બની શકતા નથી
તમારા જેવો મને બનાવી દેતા નથી - પ્રભુ...
કદી નડતર મનની ઊભી કરો, કદી કર્મને વચ્ચે લાવો
શું નડતર નાખ્યા વિના, ચેન તમને પડતું નથી - પ્રભુ...
કદી કહો સાચું બોલો, કદી ધર્મમય રહો, મૂંઝારામાં વધારો કરો
સમજુ ના કાંઈ આ તો હું બધું, મૂંઝારામાં શાને વધારો કરો - પ્રભુ...
કદી તપનું મહત્ત્વ વધારો, કદી જ્ઞાનનું પલ્લું ઊંચું કરો
મારા જેવા અજ્ઞાનીને, દૂર ને દૂર શાને રાખો - પ્રભુ...
ચક્રાવે રહેતું મન મારું સ્થિર નથી, વધુ ચક્રાવે ના એને ચડાવો
કાં જ્ઞાન દો, કાં ધ્યાન દો, મન સ્થિર કરો, પણ દેર હવે તો ના કરો - પ્રભુ...
1990-05-09https://i.ytimg.com/vi/qQofnaS_Ssw/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=qQofnaS_SswFirst...24962497249824992500...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall