Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2500 | Date: 09-May-1990
રાખવી છે રે, રાખવી છે, મારે હૈયાની સરળતા રાખવી છે (2)
Rākhavī chē rē, rākhavī chē, mārē haiyānī saralatā rākhavī chē (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2500 | Date: 09-May-1990

રાખવી છે રે, રાખવી છે, મારે હૈયાની સરળતા રાખવી છે (2)

  Audio

rākhavī chē rē, rākhavī chē, mārē haiyānī saralatā rākhavī chē (2)

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1990-05-09 1990-05-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14989 રાખવી છે રે, રાખવી છે, મારે હૈયાની સરળતા રાખવી છે (2) રાખવી છે રે, રાખવી છે, મારે હૈયાની સરળતા રાખવી છે (2)

પાપમાં તો કૃપળતા મારે કેળવવી છે, હૈયાની સરળતા મારે રાખવી છે

મુક્ત મને આશિષ મારે દેવી છે, હૈયાની સરળતા મારે રાખવી છે

સરળતા વાણીની સ્વીકારી, આડંબર વાણીનો ભૂલવો છે - મારે હૈયાની...

મારાતારાના ભેદ ભૂલીને, સહુને મારા તો કરવાં છે - મારે...

દુઃખ અન્યનું હૈયે ધરીને, દુઃખિયાનાં દુઃખ દૂર કરવા છે - મારે...

સમાયું છે હૈયામાં ઘણું ઘણું સમાવવા, પ્રભુને મોકળાશ હૈયામાં કરવી છે - મારે...

કરી છે હૈયામાં વાતો ખૂબ ભેગી, પ્રભુને વાતો બધી કરવી છે - મારે...

કર્યા છે અપરાધો ખૂબ જીવનમાં, માફી એની તો યાચવી છે - મારે...

સુખદુઃખ તો આવે રે જીવનમાં, સ્થિરતા એમાં તો કેળવવી છે - મારે...

ભૂલી બીજું બધું પ્રભુમાં, લીનતા તો મેળવવી છે - મારે...
https://www.youtube.com/watch?v=SfkyLAIh_zY
View Original Increase Font Decrease Font


રાખવી છે રે, રાખવી છે, મારે હૈયાની સરળતા રાખવી છે (2)

પાપમાં તો કૃપળતા મારે કેળવવી છે, હૈયાની સરળતા મારે રાખવી છે

મુક્ત મને આશિષ મારે દેવી છે, હૈયાની સરળતા મારે રાખવી છે

સરળતા વાણીની સ્વીકારી, આડંબર વાણીનો ભૂલવો છે - મારે હૈયાની...

મારાતારાના ભેદ ભૂલીને, સહુને મારા તો કરવાં છે - મારે...

દુઃખ અન્યનું હૈયે ધરીને, દુઃખિયાનાં દુઃખ દૂર કરવા છે - મારે...

સમાયું છે હૈયામાં ઘણું ઘણું સમાવવા, પ્રભુને મોકળાશ હૈયામાં કરવી છે - મારે...

કરી છે હૈયામાં વાતો ખૂબ ભેગી, પ્રભુને વાતો બધી કરવી છે - મારે...

કર્યા છે અપરાધો ખૂબ જીવનમાં, માફી એની તો યાચવી છે - મારે...

સુખદુઃખ તો આવે રે જીવનમાં, સ્થિરતા એમાં તો કેળવવી છે - મારે...

ભૂલી બીજું બધું પ્રભુમાં, લીનતા તો મેળવવી છે - મારે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rākhavī chē rē, rākhavī chē, mārē haiyānī saralatā rākhavī chē (2)

pāpamāṁ tō kr̥palatā mārē kēlavavī chē, haiyānī saralatā mārē rākhavī chē

mukta manē āśiṣa mārē dēvī chē, haiyānī saralatā mārē rākhavī chē

saralatā vāṇīnī svīkārī, āḍaṁbara vāṇīnō bhūlavō chē - mārē haiyānī...

mārātārānā bhēda bhūlīnē, sahunē mārā tō karavāṁ chē - mārē...

duḥkha anyanuṁ haiyē dharīnē, duḥkhiyānāṁ duḥkha dūra karavā chē - mārē...

samāyuṁ chē haiyāmāṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ samāvavā, prabhunē mōkalāśa haiyāmāṁ karavī chē - mārē...

karī chē haiyāmāṁ vātō khūba bhēgī, prabhunē vātō badhī karavī chē - mārē...

karyā chē aparādhō khūba jīvanamāṁ, māphī ēnī tō yācavī chē - mārē...

sukhaduḥkha tō āvē rē jīvanamāṁ, sthiratā ēmāṁ tō kēlavavī chē - mārē...

bhūlī bījuṁ badhuṁ prabhumāṁ, līnatā tō mēlavavī chē - mārē...
English Explanation: Increase Font Decrease Font


I want to keep, I want to keep; I want to keep the innocence of the heart.

Even for the sins, I want to inculcate compassion; I want to keep the innocence of the heart.

With a free mind I want to give the blessings; I want to keep the innocence of the heart.

Accepting the simplicity of the speech, I want to forget the hypocrisy of the speech; I want to keep the innocence of the heart.

Forgetting the differences of yours and mine, I want to make everyone mine; I want to keep the innocence of the heart.

By taking the suffering of others in my heart, want to abolish the suffering of the world; I want to keep the innocence of the heart.

In the heart lot of things have been absorbed, to absorb God in the heart want to make it big; I want to keep the innocence of the heart.

Have accumulated a lot of things to talk about in the heart, want to tell everything to the Lord; I want to keep the innocence of the heart.

Have made lot of mistakes in life, want to ask forgiveness from him; I want to keep the innocence of the heart.

Happiness and sorrow is part of life, want to remain balanced in them; I want to keep the innocence of the heart.

Want to forget everything in the Lord, want to achieve oneness; I want to keep the innocence of the heart.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2500 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...250025012502...Last