Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7069 | Date: 18-Oct-1997
એ તો જાગી જાશે, એ તો જાગી જાશે
Ē tō jāgī jāśē, ē tō jāgī jāśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 7069 | Date: 18-Oct-1997

એ તો જાગી જાશે, એ તો જાગી જાશે

  No Audio

ē tō jāgī jāśē, ē tō jāgī jāśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1997-10-18 1997-10-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15058 એ તો જાગી જાશે, એ તો જાગી જાશે એ તો જાગી જાશે, એ તો જાગી જાશે

હૈયામાં સૂતેલા એ ભાવો તારા, મળતા પ્રતિસાદ જીવનમાં

જાશે વટાવી જ્યાં એ સંયમની સીમા, અનુકૂળ વાયરાનો સ્પર્શ થાશે

જોશે ના સમય કે સ્થળ એ તો, બધી સરહદો પાર એ તો કરી જાશે

હૈયામાં રહી રહી ગયો એ મૂંઝાઈ, બધા અવરોધોને તો અવગણી

ભાવે ભાવો રમશે રાસ અનોખા, નવા તાલ એમાં મંડાઈ જાશે

રોક્યા ના એ તો રોકાશે, આવશે એ લેશે લપેટી, ધાર્યું એનું થાશે

નવખંડ ધરતીના એના એ પટમાં, એ ભાવોમાં તો એ તાજા થાશે

સજ સે એના એ તો સાજ, ના કમી કાંઈ એમાં એ તો રાખશે

જાગી જ્યાં જાગૃતિ ભાવોની તો હૈયામાં, હૈયું ઉલ્લાસિત એમાં થાશે

એ વાયરા હૈયાને વીંટાયેલા રહેશે, એ ભાવો જાગતા ને જાગતા રહેશે
View Original Increase Font Decrease Font


એ તો જાગી જાશે, એ તો જાગી જાશે

હૈયામાં સૂતેલા એ ભાવો તારા, મળતા પ્રતિસાદ જીવનમાં

જાશે વટાવી જ્યાં એ સંયમની સીમા, અનુકૂળ વાયરાનો સ્પર્શ થાશે

જોશે ના સમય કે સ્થળ એ તો, બધી સરહદો પાર એ તો કરી જાશે

હૈયામાં રહી રહી ગયો એ મૂંઝાઈ, બધા અવરોધોને તો અવગણી

ભાવે ભાવો રમશે રાસ અનોખા, નવા તાલ એમાં મંડાઈ જાશે

રોક્યા ના એ તો રોકાશે, આવશે એ લેશે લપેટી, ધાર્યું એનું થાશે

નવખંડ ધરતીના એના એ પટમાં, એ ભાવોમાં તો એ તાજા થાશે

સજ સે એના એ તો સાજ, ના કમી કાંઈ એમાં એ તો રાખશે

જાગી જ્યાં જાગૃતિ ભાવોની તો હૈયામાં, હૈયું ઉલ્લાસિત એમાં થાશે

એ વાયરા હૈયાને વીંટાયેલા રહેશે, એ ભાવો જાગતા ને જાગતા રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ē tō jāgī jāśē, ē tō jāgī jāśē

haiyāmāṁ sūtēlā ē bhāvō tārā, malatā pratisāda jīvanamāṁ

jāśē vaṭāvī jyāṁ ē saṁyamanī sīmā, anukūla vāyarānō sparśa thāśē

jōśē nā samaya kē sthala ē tō, badhī sarahadō pāra ē tō karī jāśē

haiyāmāṁ rahī rahī gayō ē mūṁjhāī, badhā avarōdhōnē tō avagaṇī

bhāvē bhāvō ramaśē rāsa anōkhā, navā tāla ēmāṁ maṁḍāī jāśē

rōkyā nā ē tō rōkāśē, āvaśē ē lēśē lapēṭī, dhāryuṁ ēnuṁ thāśē

navakhaṁḍa dharatīnā ēnā ē paṭamāṁ, ē bhāvōmāṁ tō ē tājā thāśē

saja sē ēnā ē tō sāja, nā kamī kāṁī ēmāṁ ē tō rākhaśē

jāgī jyāṁ jāgr̥ti bhāvōnī tō haiyāmāṁ, haiyuṁ ullāsita ēmāṁ thāśē

ē vāyarā haiyānē vīṁṭāyēlā rahēśē, ē bhāvō jāgatā nē jāgatā rahēśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7069 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...706670677068...Last