Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 18 | Date: 20-Jul-1984
કેટલા દિવસ લઈશ તું અબોલડા, કેટલા દિવસ લઈશ
Kēṭalā divasa laīśa tuṁ abōlaḍā, kēṭalā divasa laīśa

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 18 | Date: 20-Jul-1984

કેટલા દિવસ લઈશ તું અબોલડા, કેટલા દિવસ લઈશ

  No Audio

kēṭalā divasa laīśa tuṁ abōlaḍā, kēṭalā divasa laīśa

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1984-07-20 1984-07-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1507 કેટલા દિવસ લઈશ તું અબોલડા, કેટલા દિવસ લઈશ કેટલા દિવસ લઈશ તું અબોલડા, કેટલા દિવસ લઈશ

જ્યારે આંસુડાં વહેશે આંખથી મારી, શું એ જોઈ નહીં ભીંજાય નયન તારાં

   પાપોમાં રાચતો ને લોભમાં તણાતો

      શું એ જોઈ લીધાં તે રિસામણાં - કેટલા ...

   મોહમાં મલકાતો ને વાસનાથી પીડાતો

      શું એ જોઈ લીધા તે અબોલડા - કેટલા ...

   કાળાં-ધોળાં કરતો ને મનમાં મલકાતો

      શું એ જોઈ લીધાં તે રિસામણાં - કેટલા ...

   કુકર્મોમાં મહાલતો ને પુણ્યથી ભાગતો

      શું એ જોઈ લીધા તે અબોલડા - કેટલા ...

   સત્સંગથી સુગાતો ને ભક્તિથી ભાગતો

      શું એ જોઈ લીધાં તે રિસામણાં - કેટલા ...

   વ્યવહારમાં ખૂંપાતો ને સંતોથી સંતાતો

      શું એ જોઈ લીધા તે અબોલડા - કેટલા ...
View Original Increase Font Decrease Font


કેટલા દિવસ લઈશ તું અબોલડા, કેટલા દિવસ લઈશ

જ્યારે આંસુડાં વહેશે આંખથી મારી, શું એ જોઈ નહીં ભીંજાય નયન તારાં

   પાપોમાં રાચતો ને લોભમાં તણાતો

      શું એ જોઈ લીધાં તે રિસામણાં - કેટલા ...

   મોહમાં મલકાતો ને વાસનાથી પીડાતો

      શું એ જોઈ લીધા તે અબોલડા - કેટલા ...

   કાળાં-ધોળાં કરતો ને મનમાં મલકાતો

      શું એ જોઈ લીધાં તે રિસામણાં - કેટલા ...

   કુકર્મોમાં મહાલતો ને પુણ્યથી ભાગતો

      શું એ જોઈ લીધા તે અબોલડા - કેટલા ...

   સત્સંગથી સુગાતો ને ભક્તિથી ભાગતો

      શું એ જોઈ લીધાં તે રિસામણાં - કેટલા ...

   વ્યવહારમાં ખૂંપાતો ને સંતોથી સંતાતો

      શું એ જોઈ લીધા તે અબોલડા - કેટલા ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kēṭalā divasa laīśa tuṁ abōlaḍā, kēṭalā divasa laīśa

jyārē āṁsuḍāṁ vahēśē āṁkhathī mārī, śuṁ ē jōī nahīṁ bhīṁjāya nayana tārāṁ

   pāpōmāṁ rācatō nē lōbhamāṁ taṇātō

      śuṁ ē jōī līdhāṁ tē risāmaṇāṁ - kēṭalā ...

   mōhamāṁ malakātō nē vāsanāthī pīḍātō

      śuṁ ē jōī līdhā tē abōlaḍā - kēṭalā ...

   kālāṁ-dhōlāṁ karatō nē manamāṁ malakātō

      śuṁ ē jōī līdhāṁ tē risāmaṇāṁ - kēṭalā ...

   kukarmōmāṁ mahālatō nē puṇyathī bhāgatō

      śuṁ ē jōī līdhā tē abōlaḍā - kēṭalā ...

   satsaṁgathī sugātō nē bhaktithī bhāgatō

      śuṁ ē jōī līdhāṁ tē risāmaṇāṁ - kēṭalā ...

   vyavahāramāṁ khūṁpātō nē saṁtōthī saṁtātō

      śuṁ ē jōī līdhā tē abōlaḍā - kēṭalā ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka asks Mother Divine...Why are you upset with me, dear Mother?

How many days will you not talk or be upset with me O Mother Divine?

When I am troubled, and tears will be rolling down from my eyes, won't it bring tears to your eyes?

Is it because you see me engaging in immoral deeds and be obsessively greedy, you don't want to talk to me?

How many days will you not talk or be upset with me O Mother Divine?

Is it because you see me hopelessly attached to the worldly matters and not having any discipline or order in my life, you decided to turn away from me?

How many days will you not talk or be upset with me O Mother Divine?

Is it because you see me involved in fleecing people to make money without any guilt, you decided to stay away from me?

How many days will you not talk or be upset with me O Mother Divine?

Is it because I don't participate in any spiritual discourse or act of kindness, You look away from me?

How many days will You not talk or be upset with me O Mother Divine?

Is it because I spend my time in worldly customs and formalities and don't take out time to meet the holy men, You don't want to talk to me?

How many days will you not talk or be upset with me O Mother Divine?

When our kids are not on the right path, it bothers us. Just like that, it upsets Divine Mother to see Her children, not going in the right direction.

How many days will you not talk or be upset with me O Mother Divine?
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 18 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...161718...Last