Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7112 | Date: 15-Nov-1997
હરેક વાતમાં લાગી તને તો કમી, કઈ વાતને ગણવી તો પૂરી
Harēka vātamāṁ lāgī tanē tō kamī, kaī vātanē gaṇavī tō pūrī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7112 | Date: 15-Nov-1997

હરેક વાતમાં લાગી તને તો કમી, કઈ વાતને ગણવી તો પૂરી

  No Audio

harēka vātamāṁ lāgī tanē tō kamī, kaī vātanē gaṇavī tō pūrī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-11-15 1997-11-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15101 હરેક વાતમાં લાગી તને તો કમી, કઈ વાતને ગણવી તો પૂરી હરેક વાતમાં લાગી તને તો કમી, કઈ વાતને ગણવી તો પૂરી

હરેક વાત દે છે સંદેશા, શું તું એ સંદેશા નથી શક્યો ઝીલી

જ્યાં પૂરું છે ત્યાં નથી કાંઈ બાકી, વાત ત્યાં એની તો શું કરવી

હરેક વાતમાં તો છે શક્તિ એની તો જુદી, છે એ તો જુદી ને જુદી

હરેક વાતમાં છે સંદેશા જુદા, ભેળવી એને, મુસીબત ઊભી ના કરવી

હરેક વાત તો છે છાપ હરેકની, હશે છાપ એની એ તો આગવી

જાગે ભલે દુઃખદર્દ તો વાતમાંથી, વાત તેથી નથી કાંઈ અટકતી

હરેક વાત શરૂ થાય છે કોઈ વાતથી, હોય છે શરૂઆત એ તો એની

હશે કરવો જો સમય પસાર જીવનમાં, પડશે હરેક વાતને લંબાવવી

હરેક વાતમાં છે તત્ત્વ ઇંતેજારીનું, કંઈક કહેવાની, કંઈક જાણવાની
Increase Font Decrease Font

હરેક વાતમાં લાગી તને તો કમી, કઈ વાતને ગણવી તો પૂરી

હરેક વાત દે છે સંદેશા, શું તું એ સંદેશા નથી શક્યો ઝીલી

જ્યાં પૂરું છે ત્યાં નથી કાંઈ બાકી, વાત ત્યાં એની તો શું કરવી

હરેક વાતમાં તો છે શક્તિ એની તો જુદી, છે એ તો જુદી ને જુદી

હરેક વાતમાં છે સંદેશા જુદા, ભેળવી એને, મુસીબત ઊભી ના કરવી

હરેક વાત તો છે છાપ હરેકની, હશે છાપ એની એ તો આગવી

જાગે ભલે દુઃખદર્દ તો વાતમાંથી, વાત તેથી નથી કાંઈ અટકતી

હરેક વાત શરૂ થાય છે કોઈ વાતથી, હોય છે શરૂઆત એ તો એની

હશે કરવો જો સમય પસાર જીવનમાં, પડશે હરેક વાતને લંબાવવી

હરેક વાતમાં છે તત્ત્વ ઇંતેજારીનું, કંઈક કહેવાની, કંઈક જાણવાની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
harēka vātamāṁ lāgī tanē tō kamī, kaī vātanē gaṇavī tō pūrī

harēka vāta dē chē saṁdēśā, śuṁ tuṁ ē saṁdēśā nathī śakyō jhīlī

jyāṁ pūruṁ chē tyāṁ nathī kāṁī bākī, vāta tyāṁ ēnī tō śuṁ karavī

harēka vātamāṁ tō chē śakti ēnī tō judī, chē ē tō judī nē judī

harēka vātamāṁ chē saṁdēśā judā, bhēlavī ēnē, musībata ūbhī nā karavī

harēka vāta tō chē chāpa harēkanī, haśē chāpa ēnī ē tō āgavī

jāgē bhalē duḥkhadarda tō vātamāṁthī, vāta tēthī nathī kāṁī aṭakatī

harēka vāta śarū thāya chē kōī vātathī, hōya chē śarūāta ē tō ēnī

haśē karavō jō samaya pasāra jīvanamāṁ, paḍaśē harēka vātanē laṁbāvavī

harēka vātamāṁ chē tattva iṁtējārīnuṁ, kaṁīka kahēvānī, kaṁīka jāṇavānī
Gujarati Bhajan no. 7112 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...710871097110...Last