Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 32 | Date: 10-Aug-1984
વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર
Vaṁdana karavā yōgya tuṁ chē, vaṁdana tujanē vāraṁvāra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 32 | Date: 10-Aug-1984

વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર

  Audio

vaṁdana karavā yōgya tuṁ chē, vaṁdana tujanē vāraṁvāra

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1984-08-10 1984-08-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1521 વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર

ખામીરહિત તો તું છે, છે સકળ જગનો આધાર

જપવું મારે નામ તારું, રાત-દિન સાંજ-સવાર

ભૂલ્યો, ભટક્યો, સઘળે ફર્યો, હવે આવ્યો તુજ દ્વાર

આ ભવસાગરમાં હું તો ડૂબ્યો, હવે તું મુજને ઉગાર

સુકાની થઈને મુજ નાવને, તું ભવપાર ઉતાર

ડગલે-પગલે ગોથાં ખાતો, રક્ષણ કરજે ઓ રક્ષણહાર

કામ-ક્રોધથી મુજને બચાવજે, ઓ મારી તારણહાર

ભૂલો મેં કંઈક કીધી છે, ભૂલો તણો નહીં પાર

તુજ શરણે હું તો આવ્યો, શરણું દઈ મુજને તાર
https://www.youtube.com/watch?v=gL86ceLlnHY
View Original Increase Font Decrease Font


વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર

ખામીરહિત તો તું છે, છે સકળ જગનો આધાર

જપવું મારે નામ તારું, રાત-દિન સાંજ-સવાર

ભૂલ્યો, ભટક્યો, સઘળે ફર્યો, હવે આવ્યો તુજ દ્વાર

આ ભવસાગરમાં હું તો ડૂબ્યો, હવે તું મુજને ઉગાર

સુકાની થઈને મુજ નાવને, તું ભવપાર ઉતાર

ડગલે-પગલે ગોથાં ખાતો, રક્ષણ કરજે ઓ રક્ષણહાર

કામ-ક્રોધથી મુજને બચાવજે, ઓ મારી તારણહાર

ભૂલો મેં કંઈક કીધી છે, ભૂલો તણો નહીં પાર

તુજ શરણે હું તો આવ્યો, શરણું દઈ મુજને તાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vaṁdana karavā yōgya tuṁ chē, vaṁdana tujanē vāraṁvāra

khāmīrahita tō tuṁ chē, chē sakala jaganō ādhāra

japavuṁ mārē nāma tāruṁ, rāta-dina sāṁja-savāra

bhūlyō, bhaṭakyō, saghalē pharyō, havē āvyō tuja dvāra

ā bhavasāgaramāṁ huṁ tō ḍūbyō, havē tuṁ mujanē ugāra

sukānī thaīnē muja nāvanē, tuṁ bhavapāra utāra

ḍagalē-pagalē gōthāṁ khātō, rakṣaṇa karajē ō rakṣaṇahāra

kāma-krōdhathī mujanē bacāvajē, ō mārī tāraṇahāra

bhūlō mēṁ kaṁīka kīdhī chē, bhūlō taṇō nahīṁ pāra

tuja śaraṇē huṁ tō āvyō, śaraṇuṁ daī mujanē tāra
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Shri Sadguru Kaka is addressing divine mother Jagdeeshwari Maa who is saviour, protector of the whole universe.

He is saluting the Goddess and says

Salutations again and again to you O'Goddess You are worthy of being saluted.

You are without any flaws and You are the basis of this world.

I will chant Your name again and again either day & night, or morning & evening.

I was wandering here and there, now I have managed to reach at Your door.

I am drowned in these worldly illusions, lift me up and help me cross these hurdles and be my protector.

Save me from lust & anger O my saviour.

Please

I have made a lot of mistakes in my life, but I shall not make a mistake and forget You.

I have come to surrender. You, take me in Your stride and save me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 32 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવારવંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર

ખામીરહિત તો તું છે, છે સકળ જગનો આધાર

જપવું મારે નામ તારું, રાત-દિન સાંજ-સવાર

ભૂલ્યો, ભટક્યો, સઘળે ફર્યો, હવે આવ્યો તુજ દ્વાર

આ ભવસાગરમાં હું તો ડૂબ્યો, હવે તું મુજને ઉગાર

સુકાની થઈને મુજ નાવને, તું ભવપાર ઉતાર

ડગલે-પગલે ગોથાં ખાતો, રક્ષણ કરજે ઓ રક્ષણહાર

કામ-ક્રોધથી મુજને બચાવજે, ઓ મારી તારણહાર

ભૂલો મેં કંઈક કીધી છે, ભૂલો તણો નહીં પાર

તુજ શરણે હું તો આવ્યો, શરણું દઈ મુજને તાર
1984-08-10https://i.ytimg.com/vi/gL86ceLlnHY/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=gL86ceLlnHY
વંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવારવંદન કરવા યોગ્ય તું છે, વંદન તુજને વારંવાર

ખામીરહિત તો તું છે, છે સકળ જગનો આધાર

જપવું મારે નામ તારું, રાત-દિન સાંજ-સવાર

ભૂલ્યો, ભટક્યો, સઘળે ફર્યો, હવે આવ્યો તુજ દ્વાર

આ ભવસાગરમાં હું તો ડૂબ્યો, હવે તું મુજને ઉગાર

સુકાની થઈને મુજ નાવને, તું ભવપાર ઉતાર

ડગલે-પગલે ગોથાં ખાતો, રક્ષણ કરજે ઓ રક્ષણહાર

કામ-ક્રોધથી મુજને બચાવજે, ઓ મારી તારણહાર

ભૂલો મેં કંઈક કીધી છે, ભૂલો તણો નહીં પાર

તુજ શરણે હું તો આવ્યો, શરણું દઈ મુજને તાર
1984-08-10https://i.ytimg.com/vi/DsNeNH4QuWc/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=DsNeNH4QuWc


First...313233...Last