Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 33 | Date: 15-Aug-1984
તુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજે
Tuja jyōta kēruṁ tēja muja haiyē pātharajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 33 | Date: 15-Aug-1984

તુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજે

  Audio

tuja jyōta kēruṁ tēja muja haiyē pātharajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1984-08-15 1984-08-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1522 તુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજે તુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજે

   દૂર કરજે મુજ હૈયા કેરો અંધકાર

તુજ હૈયા કેરા હેતથી મુજને નવરાવજે

   દૂર થાશે સંસાર કેરો ભાર

તુજ આંખના અમીરસ મુજને ઘૂંટાવજે

   હટી જાશે હૈયા કેરો ઉચાટ

તુજ હાસ્યનું પાન મુજને કરાવજે

   ધન્ય થઈ જાશે મુજ જીવનકેરી વાટ

તુજ અંકમાં લઈ ખોળલે ખેલાવજે

   હૈયે ધરી બેઠો છું આ આશ

તુજ હસ્ત મુજ મસ્તકે તું ધરાવજે

   જોજે કરતી ના તું મુજને નિરાશ

તુજ સહાયથી મુજને નિઃસહાય ના બનાવજે

   હૈયે ધરજે તું આ મારી વાત

તુજને જ્યારે-જ્યારે આ બાળક પોકારે

   ત્યારે કોઈ બહાનાં ના કાઢતી મારી માત
https://www.youtube.com/watch?v=FvpSfZEWZiI
View Original Increase Font Decrease Font


તુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજે

   દૂર કરજે મુજ હૈયા કેરો અંધકાર

તુજ હૈયા કેરા હેતથી મુજને નવરાવજે

   દૂર થાશે સંસાર કેરો ભાર

તુજ આંખના અમીરસ મુજને ઘૂંટાવજે

   હટી જાશે હૈયા કેરો ઉચાટ

તુજ હાસ્યનું પાન મુજને કરાવજે

   ધન્ય થઈ જાશે મુજ જીવનકેરી વાટ

તુજ અંકમાં લઈ ખોળલે ખેલાવજે

   હૈયે ધરી બેઠો છું આ આશ

તુજ હસ્ત મુજ મસ્તકે તું ધરાવજે

   જોજે કરતી ના તું મુજને નિરાશ

તુજ સહાયથી મુજને નિઃસહાય ના બનાવજે

   હૈયે ધરજે તું આ મારી વાત

તુજને જ્યારે-જ્યારે આ બાળક પોકારે

   ત્યારે કોઈ બહાનાં ના કાઢતી મારી માત
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuja jyōta kēruṁ tēja muja haiyē pātharajē

   dūra karajē muja haiyā kērō aṁdhakāra

tuja haiyā kērā hētathī mujanē navarāvajē

   dūra thāśē saṁsāra kērō bhāra

tuja āṁkhanā amīrasa mujanē ghūṁṭāvajē

   haṭī jāśē haiyā kērō ucāṭa

tuja hāsyanuṁ pāna mujanē karāvajē

   dhanya thaī jāśē muja jīvanakērī vāṭa

tuja aṁkamāṁ laī khōlalē khēlāvajē

   haiyē dharī bēṭhō chuṁ ā āśa

tuja hasta muja mastakē tuṁ dharāvajē

   jōjē karatī nā tuṁ mujanē nirāśa

tuja sahāyathī mujanē niḥsahāya nā banāvajē

   haiyē dharajē tuṁ ā mārī vāta

tujanē jyārē-jyārē ā bālaka pōkārē

   tyārē kōī bahānāṁ nā kāḍhatī mārī māta
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka asks Mother Divine,

Please start a flame that spreads the light and dispels the darkness from within my heart.

Shower me with Your affection, which will give me the strength to bear the burden of my worldly duties.

I need Your loving attention to help keep my restlessness away.

Your tender smile will help me live through this life with more ease.

I wish to be in your loving arms, welcoming Your blessing with Your hand over my head.

Please keep my request in mind and deprive me not of Your aid at any time.

Lastly, please do come to visit me when I genuinely await You, O Mother Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 33 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

તુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજેતુજ જ્યોત કેરું તેજ મુજ હૈયે પાથરજે

   દૂર કરજે મુજ હૈયા કેરો અંધકાર

તુજ હૈયા કેરા હેતથી મુજને નવરાવજે

   દૂર થાશે સંસાર કેરો ભાર

તુજ આંખના અમીરસ મુજને ઘૂંટાવજે

   હટી જાશે હૈયા કેરો ઉચાટ

તુજ હાસ્યનું પાન મુજને કરાવજે

   ધન્ય થઈ જાશે મુજ જીવનકેરી વાટ

તુજ અંકમાં લઈ ખોળલે ખેલાવજે

   હૈયે ધરી બેઠો છું આ આશ

તુજ હસ્ત મુજ મસ્તકે તું ધરાવજે

   જોજે કરતી ના તું મુજને નિરાશ

તુજ સહાયથી મુજને નિઃસહાય ના બનાવજે

   હૈયે ધરજે તું આ મારી વાત

તુજને જ્યારે-જ્યારે આ બાળક પોકારે

   ત્યારે કોઈ બહાનાં ના કાઢતી મારી માત
1984-08-15https://i.ytimg.com/vi/FvpSfZEWZiI/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=FvpSfZEWZiI


First...313233...Last