BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 34 | Date: 15-Aug-1984
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભૂખ્યાને દેજો ભોજન અને તરસ્યાને દેજો પાણી

  Audio

bhukhyane dejo bhojana ane tarasyane dejo pani

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1984-08-15 1984-08-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1523 ભૂખ્યાને દેજો ભોજન અને તરસ્યાને દેજો પાણી ભૂખ્યાને દેજો ભોજન અને તરસ્યાને દેજો પાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
કોઈને ના લૂંટશો અને દુઃખી કરશો જાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
કોઈ જીવની ના કરશો હિંસા, ને સત્ય ઉચ્ચારજો વાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
હૈયું રાખજો શુદ્ધ અને ના બોલશો કડવી વાણી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
પ્રેમ રાખજો આ સૃષ્ટિમાં, વસે છે માનવ અને પ્રાણી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
વડીલોને કરજો વંદના, ને બાળકોને દેજો આશિષ ઉચ્ચારી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
ક્રોધને કરજો દૂર અને વાસના દેજો બાળી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
લોભને દેજો ત્યજી ને ઈર્ષાને દેજો ત્યાગી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
https://www.youtube.com/watch?v=DB3p1lAxBTA
Gujarati Bhajan no. 34 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભૂખ્યાને દેજો ભોજન અને તરસ્યાને દેજો પાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
કોઈને ના લૂંટશો અને દુઃખી કરશો જાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
કોઈ જીવની ના કરશો હિંસા, ને સત્ય ઉચ્ચારજો વાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
હૈયું રાખજો શુદ્ધ અને ના બોલશો કડવી વાણી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
પ્રેમ રાખજો આ સૃષ્ટિમાં, વસે છે માનવ અને પ્રાણી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
વડીલોને કરજો વંદના, ને બાળકોને દેજો આશિષ ઉચ્ચારી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
ક્રોધને કરજો દૂર અને વાસના દેજો બાળી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
લોભને દેજો ત્યજી ને ઈર્ષાને દેજો ત્યાગી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bhūkhyānē dējō bhōjana anē tarasyānē dējō pāṇī
ā vātamāṁ rahī mārī sidhdhamā samāṇī
kōīnē nā lūṁṭaśō anē duḥkhī karaśō jāṇī
ā vātamāṁ rahī mārī sidhdhamā samāṇī
kōī jīvanī nā karaśō hiṁsā, nē satya uccārajō vāṇī
ā vātamāṁ rahī mārī sidhdhamā samāṇī
haiyuṁ rākhajō śuddha anē nā bōlaśō kaḍavī vāṇī
ā vātamāṁ rahī chē mārī sidhdhamā samāṇī
prēma rākhajō ā sr̥ṣṭimāṁ, vasē chē mānava anē prāṇī
ā vātamāṁ rahī chē mārī sidhdhamā samāṇī
vaḍīlōnē karajō vaṁdanā, nē bālakōnē dējō āśiṣa uccārī
ā vātamāṁ rahī chē mārī sidhdhamā samāṇī
krōdhanē karajō dūra anē vāsanā dējō bālī
ā vātamāṁ rahī chē mārī sidhdhamā samāṇī
lōbhanē dējō tyajī nē īrṣānē dējō tyāgī
ā vātamāṁ rahī chē mārī sidhdhamā samāṇī

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) tells us where all does mother Divine resides.
Give food to the one starving and water to the one thirsty.
In that act, resides Mother Divine.
Don't fleece anyone nor make them unhappy knowingly.
In that gesture, resides Mother Divine.
Steer away from violence against any being and always speak the truth.
In that behavior, resides Mother Divine.
Be vigilant in keeping your heart pure and try not to utter offensive and unkind words.
In that effort, resides Mother Divine.
Give love to restore this world because that is the language understood well by all.
In that kindness, resides Mother Divine.
Give reverence to the older and blessing to the young ones.
In that feeling, resides Mother Divine.
Keep away from rage and do not give in to wrong desires.
In that fight, resides Mother Divine.
Give up your greed and stay far away from envy.
In that deed, resides Mother Divine.

ભૂખ્યાને દેજો ભોજન અને તરસ્યાને દેજો પાણીભૂખ્યાને દેજો ભોજન અને તરસ્યાને દેજો પાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
કોઈને ના લૂંટશો અને દુઃખી કરશો જાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
કોઈ જીવની ના કરશો હિંસા, ને સત્ય ઉચ્ચારજો વાણી
આ વાતમાં રહી મારી સિધ્ધમા સમાણી
હૈયું રાખજો શુદ્ધ અને ના બોલશો કડવી વાણી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
પ્રેમ રાખજો આ સૃષ્ટિમાં, વસે છે માનવ અને પ્રાણી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
વડીલોને કરજો વંદના, ને બાળકોને દેજો આશિષ ઉચ્ચારી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
ક્રોધને કરજો દૂર અને વાસના દેજો બાળી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
લોભને દેજો ત્યજી ને ઈર્ષાને દેજો ત્યાગી
આ વાતમાં રહી છે મારી સિધ્ધમા સમાણી
1984-08-15https://i.ytimg.com/vi/DB3p1lAxBTA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=DB3p1lAxBTA
First...3132333435...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall