Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 37 | Date: 18-Aug-1984
કોઈના વિના કોઈનાં કામ અટક્યાં નથી
Kōīnā vinā kōīnāṁ kāma aṭakyāṁ nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 37 | Date: 18-Aug-1984

કોઈના વિના કોઈનાં કામ અટક્યાં નથી

  No Audio

kōīnā vinā kōīnāṁ kāma aṭakyāṁ nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1984-08-18 1984-08-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1526 કોઈના વિના કોઈનાં કામ અટક્યાં નથી કોઈના વિના કોઈનાં કામ અટક્યાં નથી

આત્મા વિના કોઈનાં ખોળિયાં ટક્યાં નથી

સૂર્યના તેજ વિના રાતનાં અંધારાં દૂર થાતાં નથી

સાચી સમજણ વિના, અજ્ઞાન દૂર થાતાં નથી

વૈરાગ્ય વિના, મોહનાં પડળ દૂર થાતાં નથી

કપરા સંજોગ વિના, હૈયાનાં હેત પરખાતાં નથી

દર્દ સહન કર્યા વિના, દર્દનું જ્ઞાન થાતું નથી

કાજળ કોટડીમાં રહી, ડાઘ લાગ્યા વિના રહેતો નથી

પ્રભુ ભજન વિના, દેહ સાર્થક થાતો નથી

`મા' ની કૃપા વિના, જનમફેરા ટળતા નથી
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈના વિના કોઈનાં કામ અટક્યાં નથી

આત્મા વિના કોઈનાં ખોળિયાં ટક્યાં નથી

સૂર્યના તેજ વિના રાતનાં અંધારાં દૂર થાતાં નથી

સાચી સમજણ વિના, અજ્ઞાન દૂર થાતાં નથી

વૈરાગ્ય વિના, મોહનાં પડળ દૂર થાતાં નથી

કપરા સંજોગ વિના, હૈયાનાં હેત પરખાતાં નથી

દર્દ સહન કર્યા વિના, દર્દનું જ્ઞાન થાતું નથી

કાજળ કોટડીમાં રહી, ડાઘ લાગ્યા વિના રહેતો નથી

પ્રભુ ભજન વિના, દેહ સાર્થક થાતો નથી

`મા' ની કૃપા વિના, જનમફેરા ટળતા નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōīnā vinā kōīnāṁ kāma aṭakyāṁ nathī

ātmā vinā kōīnāṁ khōliyāṁ ṭakyāṁ nathī

sūryanā tēja vinā rātanāṁ aṁdhārāṁ dūra thātāṁ nathī

sācī samajaṇa vinā, ajñāna dūra thātāṁ nathī

vairāgya vinā, mōhanāṁ paḍala dūra thātāṁ nathī

kaparā saṁjōga vinā, haiyānāṁ hēta parakhātāṁ nathī

darda sahana karyā vinā, dardanuṁ jñāna thātuṁ nathī

kājala kōṭaḍīmāṁ rahī, ḍāgha lāgyā vinā rahētō nathī

prabhu bhajana vinā, dēha sārthaka thātō nathī

`mā' nī kr̥pā vinā, janamaphērā ṭalatā nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka explians....

Without the support of anyone, the work is not disrupted

Without a soul, this body won't have any existence.

Without the Sun's light, the darkness of the night will not go.

Without the right understanding, you don't get true knowledge.

Without practicing detachment, you won't understand all the problems of attachments. ( endearment towards people and things. Inability to let go of people and things that are MINE)

Only in your difficult times, you will learn who a true friend is.

Only after experiencing pain, you will realize the ordeal of suffering.

When you handle a kohl container, you won't be able to avoid the smudges' on your clothes.

Just like that, without knowing the almighty, one cannot become realized (be fulfilled). And without being realized, one can not get out of the cycle of life and death.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 37 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...373839...Last