Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7320 | Date: 11-Apr-1998
ધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાં
Dhaḍakatuṁ hatuṁ haiyuṁ jyāṁ pāsamāṁ, gayā dōḍī gayā kayā āvāsamāṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 7320 | Date: 11-Apr-1998

ધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાં

  Audio

dhaḍakatuṁ hatuṁ haiyuṁ jyāṁ pāsamāṁ, gayā dōḍī gayā kayā āvāsamāṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1998-04-11 1998-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15309 ધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાં ધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાં

ખયાલોમાં બહાર બનીને પ્રભુ, હૈયામાં તમે તો પધાર્યા

કયા કારણથી લઈ વિદાય, હૈયાને વેરાન કરી ગયા

મહેનત કરી કરી, કરી ભાવોની મૂડી તો ભેગી જીવનમાં

ઠેસ મારીને પ્રભુ, પાછા દૂર ને દૂર ક્યાં તમે ચાલ્યા ગયા

જાગ્યું કિરણ આશાનું હૈયામાં, અસ્ત એને શાને કરી ગયા

છોડીને ધડકતું હૈયું, નજદીક આવવાને બદલે દૂર ક્યાં ચાલી ગયા

એક ક્ષણનું ચેન આપી, તમે બેચેની શાને વધારી ગયા

ગમી ના શું હાજરી અમારી, આવી ના મજા અમારા આવાસમાં

શાને કારણ બતાવ્યા વિના, છોડી અમને ચાલ્યા ગયા

હતી આવકારમાં અમારી શું, કમી તમે પલકમાં ખોવાઈ ગયા
https://www.youtube.com/watch?v=v1hT3cQiqo4
View Original Increase Font Decrease Font


ધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાં

ખયાલોમાં બહાર બનીને પ્રભુ, હૈયામાં તમે તો પધાર્યા

કયા કારણથી લઈ વિદાય, હૈયાને વેરાન કરી ગયા

મહેનત કરી કરી, કરી ભાવોની મૂડી તો ભેગી જીવનમાં

ઠેસ મારીને પ્રભુ, પાછા દૂર ને દૂર ક્યાં તમે ચાલ્યા ગયા

જાગ્યું કિરણ આશાનું હૈયામાં, અસ્ત એને શાને કરી ગયા

છોડીને ધડકતું હૈયું, નજદીક આવવાને બદલે દૂર ક્યાં ચાલી ગયા

એક ક્ષણનું ચેન આપી, તમે બેચેની શાને વધારી ગયા

ગમી ના શું હાજરી અમારી, આવી ના મજા અમારા આવાસમાં

શાને કારણ બતાવ્યા વિના, છોડી અમને ચાલ્યા ગયા

હતી આવકારમાં અમારી શું, કમી તમે પલકમાં ખોવાઈ ગયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dhaḍakatuṁ hatuṁ haiyuṁ jyāṁ pāsamāṁ, gayā dōḍī gayā kayā āvāsamāṁ

khayālōmāṁ bahāra banīnē prabhu, haiyāmāṁ tamē tō padhāryā

kayā kāraṇathī laī vidāya, haiyānē vērāna karī gayā

mahēnata karī karī, karī bhāvōnī mūḍī tō bhēgī jīvanamāṁ

ṭhēsa mārīnē prabhu, pāchā dūra nē dūra kyāṁ tamē cālyā gayā

jāgyuṁ kiraṇa āśānuṁ haiyāmāṁ, asta ēnē śānē karī gayā

chōḍīnē dhaḍakatuṁ haiyuṁ, najadīka āvavānē badalē dūra kyāṁ cālī gayā

ēka kṣaṇanuṁ cēna āpī, tamē bēcēnī śānē vadhārī gayā

gamī nā śuṁ hājarī amārī, āvī nā majā amārā āvāsamāṁ

śānē kāraṇa batāvyā vinā, chōḍī amanē cālyā gayā

hatī āvakāramāṁ amārī śuṁ, kamī tamē palakamāṁ khōvāī gayā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7320 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાંધડકતું હતું હૈયું જ્યાં પાસમાં, ગયા દોડી ગયા કયા આવાસમાં

ખયાલોમાં બહાર બનીને પ્રભુ, હૈયામાં તમે તો પધાર્યા

કયા કારણથી લઈ વિદાય, હૈયાને વેરાન કરી ગયા

મહેનત કરી કરી, કરી ભાવોની મૂડી તો ભેગી જીવનમાં

ઠેસ મારીને પ્રભુ, પાછા દૂર ને દૂર ક્યાં તમે ચાલ્યા ગયા

જાગ્યું કિરણ આશાનું હૈયામાં, અસ્ત એને શાને કરી ગયા

છોડીને ધડકતું હૈયું, નજદીક આવવાને બદલે દૂર ક્યાં ચાલી ગયા

એક ક્ષણનું ચેન આપી, તમે બેચેની શાને વધારી ગયા

ગમી ના શું હાજરી અમારી, આવી ના મજા અમારા આવાસમાં

શાને કારણ બતાવ્યા વિના, છોડી અમને ચાલ્યા ગયા

હતી આવકારમાં અમારી શું, કમી તમે પલકમાં ખોવાઈ ગયા
1998-04-11https://i.ytimg.com/vi/v1hT3cQiqo4/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=v1hT3cQiqo4

First...731573167317...Last