Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7451 | Date: 08-Jul-1998
દિલ તારામાં તો, ભર્યાં ભર્યાં તો કંઈક જામ છે
Dila tārāmāṁ tō, bharyāṁ bharyāṁ tō kaṁīka jāma chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 7451 | Date: 08-Jul-1998

દિલ તારામાં તો, ભર્યાં ભર્યાં તો કંઈક જામ છે

  No Audio

dila tārāmāṁ tō, bharyāṁ bharyāṁ tō kaṁīka jāma chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1998-07-08 1998-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15440 દિલ તારામાં તો, ભર્યાં ભર્યાં તો કંઈક જામ છે દિલ તારામાં તો, ભર્યાં ભર્યાં તો કંઈક જામ છે

કર્યાં કદી વિચાર તેં જીવનમાં, એના કેવા તો અંજામ છે

હરેક જામ બતાવે રંગ તો એના, એ તો વ્યાપાર છે

બને મસ્ત મહોબતના જામમાં, રંગ એના જોમદાર છે

ચડે છે જ્યાં એ નયનોમાં, છોડે એ તીક્ષ્ણ બાણ છે

આવે દુઃખનું જામ જ્યાં હાથમાં, દુનિયા બને બેતાબ છે

આવે જામ જ્યાં પ્રેમનું હાથમાં, પ્રભુના એમાં તો ધામ છે

કરે પ્રેમ બે દિલને એક જીવનમાં, એ એનું તો કામ છે

દેજે ભરી ભરી વિશ્વાસના જામ, જીવનમાં મારે એનું કામ છે

પાજે સદ્ગુણોના જામ જીવનમાં, જગમાં જીવનનો એ સાર છે
View Original Increase Font Decrease Font


દિલ તારામાં તો, ભર્યાં ભર્યાં તો કંઈક જામ છે

કર્યાં કદી વિચાર તેં જીવનમાં, એના કેવા તો અંજામ છે

હરેક જામ બતાવે રંગ તો એના, એ તો વ્યાપાર છે

બને મસ્ત મહોબતના જામમાં, રંગ એના જોમદાર છે

ચડે છે જ્યાં એ નયનોમાં, છોડે એ તીક્ષ્ણ બાણ છે

આવે દુઃખનું જામ જ્યાં હાથમાં, દુનિયા બને બેતાબ છે

આવે જામ જ્યાં પ્રેમનું હાથમાં, પ્રભુના એમાં તો ધામ છે

કરે પ્રેમ બે દિલને એક જીવનમાં, એ એનું તો કામ છે

દેજે ભરી ભરી વિશ્વાસના જામ, જીવનમાં મારે એનું કામ છે

પાજે સદ્ગુણોના જામ જીવનમાં, જગમાં જીવનનો એ સાર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dila tārāmāṁ tō, bharyāṁ bharyāṁ tō kaṁīka jāma chē

karyāṁ kadī vicāra tēṁ jīvanamāṁ, ēnā kēvā tō aṁjāma chē

harēka jāma batāvē raṁga tō ēnā, ē tō vyāpāra chē

banē masta mahōbatanā jāmamāṁ, raṁga ēnā jōmadāra chē

caḍē chē jyāṁ ē nayanōmāṁ, chōḍē ē tīkṣṇa bāṇa chē

āvē duḥkhanuṁ jāma jyāṁ hāthamāṁ, duniyā banē bētāba chē

āvē jāma jyāṁ prēmanuṁ hāthamāṁ, prabhunā ēmāṁ tō dhāma chē

karē prēma bē dilanē ēka jīvanamāṁ, ē ēnuṁ tō kāma chē

dējē bharī bharī viśvāsanā jāma, jīvanamāṁ mārē ēnuṁ kāma chē

pājē sadguṇōnā jāma jīvanamāṁ, jagamāṁ jīvananō ē sāra chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7451 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...744774487449...Last