Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 57 | Date: 30-Aug-1984
પ્રેમના કાચા દોરથી તું બંધાતી, સાચી સગાઈ તું રાખતી
Prēmanā kācā dōrathī tuṁ baṁdhātī, sācī sagāī tuṁ rākhatī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 57 | Date: 30-Aug-1984

પ્રેમના કાચા દોરથી તું બંધાતી, સાચી સગાઈ તું રાખતી

  No Audio

prēmanā kācā dōrathī tuṁ baṁdhātī, sācī sagāī tuṁ rākhatī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1984-08-30 1984-08-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1546 પ્રેમના કાચા દોરથી તું બંધાતી, સાચી સગાઈ તું રાખતી પ્રેમના કાચા દોરથી તું બંધાતી, સાચી સગાઈ તું રાખતી

તારી માયામાં જગને નાખતી, તારી કૃપાથી બહાર કાઢતી

સાચા-ખોટા સૌને સ્વીકારતી, તારા બાલુડા કરીને જાણતી

પાપ-પુણ્યનાં ફળ ચખાડતી, તારા અમીરસમાં નવરાવતી

સકળ સૃષ્ટિને ચલાવતી, છતાં ક્યાંય નજર ન આવતી

ભક્તો દ્વારા જ્ઞાન આપતી, ભક્તોને હૈયામાં સમાવતી

કંઈક દુષ્ટોને ચેતાવતી, ના ચેતે તેને સંહારતી

પાપ છોડાવી પાસે બોલાવતી, કંઈક માંધાતાના માન મુકાવતી

લૂલા-લંગડાને પહાડો ચડાવતી, અંધોને કૃપાથી દેખાડતી

મૂંગાને વાચા આપતી, તારી કૃપા રંકને રાય બનાવતી

મૂરખને જ્ઞાની બનાવતી, નિર્બળને પ્રબળ બનાવતી

સાચા ભાવથી સદા તું રીઝતી, જગ તારી કૃપા ઝંખતી
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રેમના કાચા દોરથી તું બંધાતી, સાચી સગાઈ તું રાખતી

તારી માયામાં જગને નાખતી, તારી કૃપાથી બહાર કાઢતી

સાચા-ખોટા સૌને સ્વીકારતી, તારા બાલુડા કરીને જાણતી

પાપ-પુણ્યનાં ફળ ચખાડતી, તારા અમીરસમાં નવરાવતી

સકળ સૃષ્ટિને ચલાવતી, છતાં ક્યાંય નજર ન આવતી

ભક્તો દ્વારા જ્ઞાન આપતી, ભક્તોને હૈયામાં સમાવતી

કંઈક દુષ્ટોને ચેતાવતી, ના ચેતે તેને સંહારતી

પાપ છોડાવી પાસે બોલાવતી, કંઈક માંધાતાના માન મુકાવતી

લૂલા-લંગડાને પહાડો ચડાવતી, અંધોને કૃપાથી દેખાડતી

મૂંગાને વાચા આપતી, તારી કૃપા રંકને રાય બનાવતી

મૂરખને જ્ઞાની બનાવતી, નિર્બળને પ્રબળ બનાવતી

સાચા ભાવથી સદા તું રીઝતી, જગ તારી કૃપા ઝંખતી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prēmanā kācā dōrathī tuṁ baṁdhātī, sācī sagāī tuṁ rākhatī

tārī māyāmāṁ jaganē nākhatī, tārī kr̥pāthī bahāra kāḍhatī

sācā-khōṭā saunē svīkāratī, tārā bāluḍā karīnē jāṇatī

pāpa-puṇyanāṁ phala cakhāḍatī, tārā amīrasamāṁ navarāvatī

sakala sr̥ṣṭinē calāvatī, chatāṁ kyāṁya najara na āvatī

bhaktō dvārā jñāna āpatī, bhaktōnē haiyāmāṁ samāvatī

kaṁīka duṣṭōnē cētāvatī, nā cētē tēnē saṁhāratī

pāpa chōḍāvī pāsē bōlāvatī, kaṁīka māṁdhātānā māna mukāvatī

lūlā-laṁgaḍānē pahāḍō caḍāvatī, aṁdhōnē kr̥pāthī dēkhāḍatī

mūṁgānē vācā āpatī, tārī kr̥pā raṁkanē rāya banāvatī

mūrakhanē jñānī banāvatī, nirbalanē prabala banāvatī

sācā bhāvathī sadā tuṁ rījhatī, jaga tārī kr̥pā jhaṁkhatī
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka explains Mother Divine's love also in her adversities.

You tie us with the invisible thread of love, and maintain a genuine relationship with us always, O Mother Divine.

First you make people lose themselves in the illusionary world that You created , then You only help them come out of it.

You accept everyone, good or evil, as your kids.

You make us experience the results of sin and holy actions.

Once we learn our lesson you shower your affection on us.

You are the caretaker of this universe, yet no one can see you.

You spread your knowledge through your devotees in this world, and always make space for your devotees in your heart.

You are always warning us against the demonic tendencies and if needed, slaying those thoughts from our mind forever.

Your Divine grace helps a cripple summit the mountain and gives vision to the blind. Your Divine grace gives speech to the speechless and makes poor wealthy overnight.

Your Divine grace gives the fool wisdom and makes physically weak stronger.

Whoever remembers You with pure affection will always win You over.

You tie us with the invisible thread of love, and maintain a genuine relationship with us always, O Mother Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 57 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...555657...Last