Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3540 | Date: 30-Nov-1991
આવું તો તેં કેમ કર્યું રે, જગતમાં રે માડી, આવું તો તેં કેમ કર્યું
Āvuṁ tō tēṁ kēma karyuṁ rē, jagatamāṁ rē māḍī, āvuṁ tō tēṁ kēma karyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3540 | Date: 30-Nov-1991

આવું તો તેં કેમ કર્યું રે, જગતમાં રે માડી, આવું તો તેં કેમ કર્યું

  No Audio

āvuṁ tō tēṁ kēma karyuṁ rē, jagatamāṁ rē māḍī, āvuṁ tō tēṁ kēma karyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-11-30 1991-11-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15529 આવું તો તેં કેમ કર્યું રે, જગતમાં રે માડી, આવું તો તેં કેમ કર્યું આવું તો તેં કેમ કર્યું રે, જગતમાં રે માડી, આવું તો તેં કેમ કર્યું

કરે છે રે જીવનમાં, આવું તું તો કેવું, આજ હસાવે, પડે કાલે તો રોવું

કરી કરી મહેનત, જીવનમાં તો ભેગું, પડે કાલે એને તો ખોવું

પડયું છે આજે, જગમાં તો આવવું, પડશે જગમાંથી, કાલે તો જાવું

રહે ના સંતોષ જીવનમાં તો જે મળ્યું, પડે જીવનમાં માંગતા સદા રહેવું

રચાવે મહેલ, આશાના તો આજે, કાલે જમીનદોસ્ત થાવું એણે પડયું

ભૂલે ના મન, જીવનભર તો દોડવું, પડે જીવનભર સમજ્યાં વિના જીવવું

બંધાતા ને બંધાતા રહીએ રે જીવનમાં, જીવનભર બંધાઈ, એમાં રહેવું તો પડયું

તારા વિના નથી ઉદ્ધાર જીવનમાં મારો, સમજાય જીવનમાં એ તો થોડું

વિતે જીવન તો ખોટા કામોમાં ને કામોમાં, આખર જીવનમાં પડે બધું તો ખોવું
Increase Font Decrease Font

આવું તો તેં કેમ કર્યું રે, જગતમાં રે માડી, આવું તો તેં કેમ કર્યું

કરે છે રે જીવનમાં, આવું તું તો કેવું, આજ હસાવે, પડે કાલે તો રોવું

કરી કરી મહેનત, જીવનમાં તો ભેગું, પડે કાલે એને તો ખોવું

પડયું છે આજે, જગમાં તો આવવું, પડશે જગમાંથી, કાલે તો જાવું

રહે ના સંતોષ જીવનમાં તો જે મળ્યું, પડે જીવનમાં માંગતા સદા રહેવું

રચાવે મહેલ, આશાના તો આજે, કાલે જમીનદોસ્ત થાવું એણે પડયું

ભૂલે ના મન, જીવનભર તો દોડવું, પડે જીવનભર સમજ્યાં વિના જીવવું

બંધાતા ને બંધાતા રહીએ રે જીવનમાં, જીવનભર બંધાઈ, એમાં રહેવું તો પડયું

તારા વિના નથી ઉદ્ધાર જીવનમાં મારો, સમજાય જીવનમાં એ તો થોડું

વિતે જીવન તો ખોટા કામોમાં ને કામોમાં, આખર જીવનમાં પડે બધું તો ખોવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
āvuṁ tō tēṁ kēma karyuṁ rē, jagatamāṁ rē māḍī, āvuṁ tō tēṁ kēma karyuṁ

karē chē rē jīvanamāṁ, āvuṁ tuṁ tō kēvuṁ, āja hasāvē, paḍē kālē tō rōvuṁ

karī karī mahēnata, jīvanamāṁ tō bhēguṁ, paḍē kālē ēnē tō khōvuṁ

paḍayuṁ chē ājē, jagamāṁ tō āvavuṁ, paḍaśē jagamāṁthī, kālē tō jāvuṁ

rahē nā saṁtōṣa jīvanamāṁ tō jē malyuṁ, paḍē jīvanamāṁ māṁgatā sadā rahēvuṁ

racāvē mahēla, āśānā tō ājē, kālē jamīnadōsta thāvuṁ ēṇē paḍayuṁ

bhūlē nā mana, jīvanabhara tō dōḍavuṁ, paḍē jīvanabhara samajyāṁ vinā jīvavuṁ

baṁdhātā nē baṁdhātā rahīē rē jīvanamāṁ, jīvanabhara baṁdhāī, ēmāṁ rahēvuṁ tō paḍayuṁ

tārā vinā nathī uddhāra jīvanamāṁ mārō, samajāya jīvanamāṁ ē tō thōḍuṁ

vitē jīvana tō khōṭā kāmōmāṁ nē kāmōmāṁ, ākhara jīvanamāṁ paḍē badhuṁ tō khōvuṁ
Gujarati Bhajan no. 3540 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...353835393540...Last