BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3542 | Date: 02-Dec-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

નથી કાંઈ જગમાં તો ખાલી રે પ્રભુ, નથી જ્યાં તારી તો રખવાળી

  No Audio

Nathi Kai Jagama To Khaali Re Prabhu, Nathi Jyaa Taari To Rakhvaali

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-12-02 1991-12-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15531 નથી કાંઈ જગમાં તો ખાલી રે પ્રભુ, નથી જ્યાં તારી તો રખવાળી નથી કાંઈ જગમાં તો ખાલી રે પ્રભુ, નથી જ્યાં તારી તો રખવાળી
ઉપર ભી તું છે, નીચે ભી તું છે, મધ્યમાં ભી તો તું ને તું છે
સર્વ દિશામાં તો તું છે, અંદર બહાર ભી તું છે, સર્વમાં તું છે, મુજમાં ભી તું ને તું છે
હરેક વિચારમાં તો તું છે, હરેક આચારમાં તો તું છે, હરેક શબ્દમાં પણ તું છે
હરેક આકારમાં શોભે તો તું છે, નિરાકારમાં તું છે, કુદરત તુજથી ભર્યું ભર્યું છે
સાગરના બુંદે બુંદમાં તું છે, હર વહેતી પવનની, લહેરમાં તું તો લહેરાય છે
વિરોધાભાસમાં ભી તું છે, દૃશ્ય અદૃશ્ય, જગતમાં ભી તો તુજ છે
હારમાં ભી તું છે, જીતમાં ભી તો તું છે, કહેવાય ના કદી ક્યાં નથી તો તું
મૂંઝવણમાં ભી તું છે, બહાર કાઢનાર એમાંથી તો તું છે, સમજાઈ શક્યો નથી તું
Gujarati Bhajan no. 3542 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નથી કાંઈ જગમાં તો ખાલી રે પ્રભુ, નથી જ્યાં તારી તો રખવાળી
ઉપર ભી તું છે, નીચે ભી તું છે, મધ્યમાં ભી તો તું ને તું છે
સર્વ દિશામાં તો તું છે, અંદર બહાર ભી તું છે, સર્વમાં તું છે, મુજમાં ભી તું ને તું છે
હરેક વિચારમાં તો તું છે, હરેક આચારમાં તો તું છે, હરેક શબ્દમાં પણ તું છે
હરેક આકારમાં શોભે તો તું છે, નિરાકારમાં તું છે, કુદરત તુજથી ભર્યું ભર્યું છે
સાગરના બુંદે બુંદમાં તું છે, હર વહેતી પવનની, લહેરમાં તું તો લહેરાય છે
વિરોધાભાસમાં ભી તું છે, દૃશ્ય અદૃશ્ય, જગતમાં ભી તો તુજ છે
હારમાં ભી તું છે, જીતમાં ભી તો તું છે, કહેવાય ના કદી ક્યાં નથી તો તું
મૂંઝવણમાં ભી તું છે, બહાર કાઢનાર એમાંથી તો તું છે, સમજાઈ શક્યો નથી તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nathī kāṁī jagamāṁ tō khālī rē prabhu, nathī jyāṁ tārī tō rakhavālī
upara bhī tuṁ chē, nīcē bhī tuṁ chē, madhyamāṁ bhī tō tuṁ nē tuṁ chē
sarva diśāmāṁ tō tuṁ chē, aṁdara bahāra bhī tuṁ chē, sarvamāṁ tuṁ chē, mujamāṁ bhī tuṁ nē tuṁ chē
harēka vicāramāṁ tō tuṁ chē, harēka ācāramāṁ tō tuṁ chē, harēka śabdamāṁ paṇa tuṁ chē
harēka ākāramāṁ śōbhē tō tuṁ chē, nirākāramāṁ tuṁ chē, kudarata tujathī bharyuṁ bharyuṁ chē
sāgaranā buṁdē buṁdamāṁ tuṁ chē, hara vahētī pavananī, lahēramāṁ tuṁ tō lahērāya chē
virōdhābhāsamāṁ bhī tuṁ chē, dr̥śya adr̥śya, jagatamāṁ bhī tō tuja chē
hāramāṁ bhī tuṁ chē, jītamāṁ bhī tō tuṁ chē, kahēvāya nā kadī kyāṁ nathī tō tuṁ
mūṁjhavaṇamāṁ bhī tuṁ chē, bahāra kāḍhanāra ēmāṁthī tō tuṁ chē, samajāī śakyō nathī tuṁ
First...35413542354335443545...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall