Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3544 | Date: 02-Dec-1991
થાયે ભૂલો બોલવામાં કે કહેવામાં, તારા વિના કોઈ એ સમજે નહિ
Thāyē bhūlō bōlavāmāṁ kē kahēvāmāṁ, tārā vinā kōī ē samajē nahi

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 3544 | Date: 02-Dec-1991

થાયે ભૂલો બોલવામાં કે કહેવામાં, તારા વિના કોઈ એ સમજે નહિ

  No Audio

thāyē bhūlō bōlavāmāṁ kē kahēvāmāṁ, tārā vinā kōī ē samajē nahi

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1991-12-02 1991-12-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15533 થાયે ભૂલો બોલવામાં કે કહેવામાં, તારા વિના કોઈ એ સમજે નહિ થાયે ભૂલો બોલવામાં કે કહેવામાં, તારા વિના કોઈ એ સમજે નહિ

સંઘર્યા દુઃખો જીવનના તો હૈયામાં, એ તો સહેવાય નહિ કે કોઈને કહેવાય નહિ

કાઢવા નથી, એને તો હૈયામાંથી, તારા વિના કોઈ એને જાણે કે સમજે નહિ

રાખી છે ને રાખવી છે ધીરજ જીવનમાં, તારા વિના પાર કોઈ એને પાડે નહિ

રડવું નથી મારે તો જીવનમાં, જોજો રે પ્રભુ, સંજોગો મને અકળાવે નહિ

રહ્યો દૂર ભલે મુજથી તું તો જીવનમાં, અંતરમાંથી બહાર જોજે તું જાતો નહિ

કરતું રહ્યું છે સહન હૈયું તો જીવનમાં, આઘાત વધુ હવે એને તું દેતો નહિ

રહ્યો છું મુંઝાતો જીવનમાં, કરું ભૂલો એવી જીવનમાં પ્રભુ, હૈયે એ તું ધરતો નહિ
View Original Increase Font Decrease Font


થાયે ભૂલો બોલવામાં કે કહેવામાં, તારા વિના કોઈ એ સમજે નહિ

સંઘર્યા દુઃખો જીવનના તો હૈયામાં, એ તો સહેવાય નહિ કે કોઈને કહેવાય નહિ

કાઢવા નથી, એને તો હૈયામાંથી, તારા વિના કોઈ એને જાણે કે સમજે નહિ

રાખી છે ને રાખવી છે ધીરજ જીવનમાં, તારા વિના પાર કોઈ એને પાડે નહિ

રડવું નથી મારે તો જીવનમાં, જોજો રે પ્રભુ, સંજોગો મને અકળાવે નહિ

રહ્યો દૂર ભલે મુજથી તું તો જીવનમાં, અંતરમાંથી બહાર જોજે તું જાતો નહિ

કરતું રહ્યું છે સહન હૈયું તો જીવનમાં, આઘાત વધુ હવે એને તું દેતો નહિ

રહ્યો છું મુંઝાતો જીવનમાં, કરું ભૂલો એવી જીવનમાં પ્રભુ, હૈયે એ તું ધરતો નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thāyē bhūlō bōlavāmāṁ kē kahēvāmāṁ, tārā vinā kōī ē samajē nahi

saṁgharyā duḥkhō jīvananā tō haiyāmāṁ, ē tō sahēvāya nahi kē kōīnē kahēvāya nahi

kāḍhavā nathī, ēnē tō haiyāmāṁthī, tārā vinā kōī ēnē jāṇē kē samajē nahi

rākhī chē nē rākhavī chē dhīraja jīvanamāṁ, tārā vinā pāra kōī ēnē pāḍē nahi

raḍavuṁ nathī mārē tō jīvanamāṁ, jōjō rē prabhu, saṁjōgō manē akalāvē nahi

rahyō dūra bhalē mujathī tuṁ tō jīvanamāṁ, aṁtaramāṁthī bahāra jōjē tuṁ jātō nahi

karatuṁ rahyuṁ chē sahana haiyuṁ tō jīvanamāṁ, āghāta vadhu havē ēnē tuṁ dētō nahi

rahyō chuṁ muṁjhātō jīvanamāṁ, karuṁ bhūlō ēvī jīvanamāṁ prabhu, haiyē ē tuṁ dharatō nahi
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3544 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...354435453546...Last