Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 66 | Date: 16-Sep-1984
દાતાના ડુંગરે, દાતા તારા છે બેસણાં
Dātānā ḍuṁgarē, dātā tārā chē bēsaṇāṁ

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)

Hymn No. 66 | Date: 16-Sep-1984

દાતાના ડુંગરે, દાતા તારા છે બેસણાં

  Audio

dātānā ḍuṁgarē, dātā tārā chē bēsaṇāṁ

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)

1984-09-16 1984-09-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1555 દાતાના ડુંગરે, દાતા તારા છે બેસણાં દાતાના ડુંગરે, દાતા તારા છે બેસણાં

   ભક્તો આવી લાગે તને પાય રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

દર્શને આવતા પ્રેમથી નરનારી ને

   ભક્તો તણો નહીં પાર રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

માનતાઓ આવે તારે ધામ રે

   કરતા તેના સર્વેના કામ રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

આશ લઈને આવતા સૌ તારી પાસ રે

   તેને કરતા ના કદી નિરાશ રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

ઊંચો રે ડુંગર, દાતા ચડવો છે દોહ્યલો

   શક્તિ આપી બોલાવે તારી પાસે રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

માગ્યું દેનાર છે તું તો આ જગમાં

   સાચવજે સદાયે મારી લાજ રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે
https://www.youtube.com/watch?v=LxMpf2MPVsU
View Original Increase Font Decrease Font


દાતાના ડુંગરે, દાતા તારા છે બેસણાં

   ભક્તો આવી લાગે તને પાય રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

દર્શને આવતા પ્રેમથી નરનારી ને

   ભક્તો તણો નહીં પાર રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

માનતાઓ આવે તારે ધામ રે

   કરતા તેના સર્વેના કામ રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

આશ લઈને આવતા સૌ તારી પાસ રે

   તેને કરતા ના કદી નિરાશ રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

ઊંચો રે ડુંગર, દાતા ચડવો છે દોહ્યલો

   શક્તિ આપી બોલાવે તારી પાસે રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે

માગ્યું દેનાર છે તું તો આ જગમાં

   સાચવજે સદાયે મારી લાજ રે - જમિયલશા દાતાર

   અરજી સાંભળજો મારી આજ રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dātānā ḍuṁgarē, dātā tārā chē bēsaṇāṁ

   bhaktō āvī lāgē tanē pāya rē - jamiyalaśā dātāra

   arajī sāṁbhalajō mārī āja rē

darśanē āvatā prēmathī naranārī nē

   bhaktō taṇō nahīṁ pāra rē - jamiyalaśā dātāra

   arajī sāṁbhalajō mārī āja rē

mānatāō āvē tārē dhāma rē

   karatā tēnā sarvēnā kāma rē - jamiyalaśā dātāra

   arajī sāṁbhalajō mārī āja rē

āśa laīnē āvatā sau tārī pāsa rē

   tēnē karatā nā kadī nirāśa rē - jamiyalaśā dātāra

   arajī sāṁbhalajō mārī āja rē

ūṁcō rē ḍuṁgara, dātā caḍavō chē dōhyalō

   śakti āpī bōlāvē tārī pāsē rē - jamiyalaśā dātāra

   arajī sāṁbhalajō mārī āja rē

māgyuṁ dēnāra chē tuṁ tō ā jagamāṁ

   sācavajē sadāyē mārī lāja rē - jamiyalaśā dātāra

   arajī sāṁbhalajō mārī āja rē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Here Kaka is talking about the grace of a Muslim Saint/Peer, Jamiyalsha Datar, and urges to him.....

On the peak of the mountain you sit O dear Jamyimalsha Datar,

Devotees come up to get your blessings.

Do give them your blessings, please.

The devotees come with hope and some with their resolutions.

Do give them your blessings, please.

The mountain peak you sit on is high up, so give your devotees the strength they need to reach up.

Do give them your blessings, please.

You are very generous so I ask you to help keep my integrity safe for me.

Do give me your blessings, please.

Who is Jamiyalsha Datar?

Jamiyalsha Datar is Peer/Saint, whose Durgah (holy tomb) is in Girnar, Junagadh, Gujrat, India. Upla Datar is a place of worship for both Hindus and Muslims. Of the total 21 Mahants (Priests) there, 15 have been Hindus.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 66 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...646566...Last