Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 68 | Date: 21-Sep-1984
જુગ-જુગ જૂનો મેલ તને બહુ લાગ્યો છે
Juga-juga jūnō mēla tanē bahu lāgyō chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 68 | Date: 21-Sep-1984

જુગ-જુગ જૂનો મેલ તને બહુ લાગ્યો છે

  No Audio

juga-juga jūnō mēla tanē bahu lāgyō chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1984-09-21 1984-09-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1557 જુગ-જુગ જૂનો મેલ તને બહુ લાગ્યો છે જુગ-જુગ જૂનો મેલ તને બહુ લાગ્યો છે

દૂર કરવા તું ફરી ફરી જગમાં આવ્યો છે

નિર્વિકારી હતો તું, વિકારી થઈને આવ્યો છે

નિત્ય સ્વરૂપ ભૂલીને, જગમાં તું બહુ મહાલ્યો છે

ષડવિકારો ભેગા કરી, જગમાં તું બહુ મહાલ્યો છે

શુદ્ધ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, જગનાં બંધન લાવ્યો છે

આનંદ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, દુઃખમય પ્રવૃત્તિમાં લાગ્યો છે

કામ-ક્રોધને બહુ પંપાળી, જગમાં તું બહુ થાક્યો છે

લોભ-મોહમાં તણાઈ, જગમાં નવ કંઈ ખાટ્યો છે

અહંકારી બની ઈર્ષામાં રાચી, શું શું તું પામ્યો છે

વિકારોનાં બંધન તોડી, `મા' નું સાચું શરણું સાધવું છે

`મા' ના સત્ સ્વરૂપમાં ભળી, સત્ સ્વરૂપ થાવું છે
View Original Increase Font Decrease Font


જુગ-જુગ જૂનો મેલ તને બહુ લાગ્યો છે

દૂર કરવા તું ફરી ફરી જગમાં આવ્યો છે

નિર્વિકારી હતો તું, વિકારી થઈને આવ્યો છે

નિત્ય સ્વરૂપ ભૂલીને, જગમાં તું બહુ મહાલ્યો છે

ષડવિકારો ભેગા કરી, જગમાં તું બહુ મહાલ્યો છે

શુદ્ધ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, જગનાં બંધન લાવ્યો છે

આનંદ સ્વરૂપ ભૂલીને તારું, દુઃખમય પ્રવૃત્તિમાં લાગ્યો છે

કામ-ક્રોધને બહુ પંપાળી, જગમાં તું બહુ થાક્યો છે

લોભ-મોહમાં તણાઈ, જગમાં નવ કંઈ ખાટ્યો છે

અહંકારી બની ઈર્ષામાં રાચી, શું શું તું પામ્યો છે

વિકારોનાં બંધન તોડી, `મા' નું સાચું શરણું સાધવું છે

`મા' ના સત્ સ્વરૂપમાં ભળી, સત્ સ્વરૂપ થાવું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

juga-juga jūnō mēla tanē bahu lāgyō chē

dūra karavā tuṁ pharī pharī jagamāṁ āvyō chē

nirvikārī hatō tuṁ, vikārī thaīnē āvyō chē

nitya svarūpa bhūlīnē, jagamāṁ tuṁ bahu mahālyō chē

ṣaḍavikārō bhēgā karī, jagamāṁ tuṁ bahu mahālyō chē

śuddha svarūpa bhūlīnē tāruṁ, jaganāṁ baṁdhana lāvyō chē

ānaṁda svarūpa bhūlīnē tāruṁ, duḥkhamaya pravr̥ttimāṁ lāgyō chē

kāma-krōdhanē bahu paṁpālī, jagamāṁ tuṁ bahu thākyō chē

lōbha-mōhamāṁ taṇāī, jagamāṁ nava kaṁī khāṭyō chē

ahaṁkārī banī īrṣāmāṁ rācī, śuṁ śuṁ tuṁ pāmyō chē

vikārōnāṁ baṁdhana tōḍī, `mā' nuṁ sācuṁ śaraṇuṁ sādhavuṁ chē

`mā' nā sat svarūpamāṁ bhalī, sat svarūpa thāvuṁ chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka says....

Here Kaka is talking about our Soul that has been going through the cycle of birth and death. Soul (Atma) that is part of the Supreme Soul (Paramatma). And the Soul's aim is unity with divinity.

You have been collecting filth of your deeds for many ages now.

To balance the accounts of your deeds, you keep taking birth again and again.

Your original nature was harmonious, so why is your life in such disorder now?

When you live in this world, you don't remember who you truly are (the Soul).

As a result, you gathered so many abnormalities and lived with it life after life.

You forgot about your pure self (the Soul) and got entangled in the illusions of life.

You forgot about your blissful nature and got caught in sorrow and strife of life.

You played in lustful desires throughout your life.

Attachment to your desires made you so greedy that you wanted to achieve more and more.

Achievements make us feel superior, and when someone else achieves more than our capabilities, then we tend to be envious of them. We don't even realize how we get caught in this cycle and corrupt our minds.

To overcome your lustful desires, you (Atma) will have to take shelter of the Divine (Paramatma) and have to merge into the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 68 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...676869...Last