Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3596 | Date: 24-Dec-1991
આપે ને કરે સહુ, જીવનમાં તો, તનડે તનડાંની તો ઓળખાણ
Āpē nē karē sahu, jīvanamāṁ tō, tanaḍē tanaḍāṁnī tō ōlakhāṇa

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3596 | Date: 24-Dec-1991

આપે ને કરે સહુ, જીવનમાં તો, તનડે તનડાંની તો ઓળખાણ

  No Audio

āpē nē karē sahu, jīvanamāṁ tō, tanaḍē tanaḍāṁnī tō ōlakhāṇa

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1991-12-24 1991-12-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15585 આપે ને કરે સહુ, જીવનમાં તો, તનડે તનડાંની તો ઓળખાણ આપે ને કરે સહુ, જીવનમાં તો, તનડે તનડાંની તો ઓળખાણ

આપે ના કોઈ, કરે ના જીવનમાં તો, મનડે મનડાંની તો ઓળખાણ

થઈ જાય કે મળી જાય, મનડાંની જો ઓળખાણ, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

ભાવેભાવો જીવનમાં સહુના, હૈયે રહે સદા તો ઊભરાય

જાગે સદ્ભાવો કે મળે નહાવા સદ્ભાવમાં, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

મિત્રોને મિત્રો રહે મળતાં જીવનમાં, કોઈક સાચા મિત્ર કહેવાય

એક સાચા મિત્રને પ્રેમ મળે જો જીવનમાં, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

જુદા જુદા પ્રેમ મળે જીવનમાં જોવા, કોઈ અદ્ભુત પ્રેમ ગણાય

મળે જીવનમાં જો નિસ્વાર્થ પ્રેમમાં નહાવા, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

જોતાં ને સમજતાં રહીએ જીવનમાં, કંઈક તો સમજાય, કંઈક તો ના સમજાય

સાચી સમજણ જીવનમાં જો મળી જાય, ધન્ય ઘડી એ બની જાય
View Original Increase Font Decrease Font


આપે ને કરે સહુ, જીવનમાં તો, તનડે તનડાંની તો ઓળખાણ

આપે ના કોઈ, કરે ના જીવનમાં તો, મનડે મનડાંની તો ઓળખાણ

થઈ જાય કે મળી જાય, મનડાંની જો ઓળખાણ, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

ભાવેભાવો જીવનમાં સહુના, હૈયે રહે સદા તો ઊભરાય

જાગે સદ્ભાવો કે મળે નહાવા સદ્ભાવમાં, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

મિત્રોને મિત્રો રહે મળતાં જીવનમાં, કોઈક સાચા મિત્ર કહેવાય

એક સાચા મિત્રને પ્રેમ મળે જો જીવનમાં, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

જુદા જુદા પ્રેમ મળે જીવનમાં જોવા, કોઈ અદ્ભુત પ્રેમ ગણાય

મળે જીવનમાં જો નિસ્વાર્થ પ્રેમમાં નહાવા, ધન્ય ઘડી એ બની જાય

જોતાં ને સમજતાં રહીએ જીવનમાં, કંઈક તો સમજાય, કંઈક તો ના સમજાય

સાચી સમજણ જીવનમાં જો મળી જાય, ધન્ય ઘડી એ બની જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āpē nē karē sahu, jīvanamāṁ tō, tanaḍē tanaḍāṁnī tō ōlakhāṇa

āpē nā kōī, karē nā jīvanamāṁ tō, manaḍē manaḍāṁnī tō ōlakhāṇa

thaī jāya kē malī jāya, manaḍāṁnī jō ōlakhāṇa, dhanya ghaḍī ē banī jāya

bhāvēbhāvō jīvanamāṁ sahunā, haiyē rahē sadā tō ūbharāya

jāgē sadbhāvō kē malē nahāvā sadbhāvamāṁ, dhanya ghaḍī ē banī jāya

mitrōnē mitrō rahē malatāṁ jīvanamāṁ, kōīka sācā mitra kahēvāya

ēka sācā mitranē prēma malē jō jīvanamāṁ, dhanya ghaḍī ē banī jāya

judā judā prēma malē jīvanamāṁ jōvā, kōī adbhuta prēma gaṇāya

malē jīvanamāṁ jō nisvārtha prēmamāṁ nahāvā, dhanya ghaḍī ē banī jāya

jōtāṁ nē samajatāṁ rahīē jīvanamāṁ, kaṁīka tō samajāya, kaṁīka tō nā samajāya

sācī samajaṇa jīvanamāṁ jō malī jāya, dhanya ghaḍī ē banī jāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3596 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...359535963597...Last