Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3598 | Date: 26-Dec-1991
રહ્યું છે તારા હૈયામાં તો જે ભર્યું, પડશે એક દિન તારે, કોઈને એ તો કહેવું
Rahyuṁ chē tārā haiyāmāṁ tō jē bharyuṁ, paḍaśē ēka dina tārē, kōīnē ē tō kahēvuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3598 | Date: 26-Dec-1991

રહ્યું છે તારા હૈયામાં તો જે ભર્યું, પડશે એક દિન તારે, કોઈને એ તો કહેવું

  No Audio

rahyuṁ chē tārā haiyāmāṁ tō jē bharyuṁ, paḍaśē ēka dina tārē, kōīnē ē tō kahēvuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-12-26 1991-12-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15587 રહ્યું છે તારા હૈયામાં તો જે ભર્યું, પડશે એક દિન તારે, કોઈને એ તો કહેવું રહ્યું છે તારા હૈયામાં તો જે ભર્યું, પડશે એક દિન તારે, કોઈને એ તો કહેવું

હશે હૈયામાં તો જે સંઘરાયેલું, રહેશે એ તો ઊછળતું ને ઊછળતું

હશે હૈયાના કોઈ ખૂણે તો છુપાઈને છૂપું, સંઘરાયેલું કોઈ સંભારણું

રાખીશ ક્યાં સુધી હૈયાની પેટીમાં એને તો પૂરી, પડશે એક દિન એને તો ખોલવું

કહીશ ના એ જ્યાં સુધી, કે કરીશ ના એને ખાલી, રહેશે એ ઘૂંટાતું ને ઘૂંટાતું

કરીશ જ્યાં તું એને ખાલી, જાશે હૈયું તારું હલકું ફૂલ તો બનતું

ના કરી શકીશ ખાલી કે કહી શકીશ, તારેને તારે પડશે એને તો સહેવું

હશે તારા હૈયાંમાં જેવું ને જેવું, પડશે તારે એવું ને એવું તો કહેવું

છે પ્રભુનું એક સ્થાન તો જીવનમાં એવું, તારે કહેવું છે તે એને કહી દેવું
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યું છે તારા હૈયામાં તો જે ભર્યું, પડશે એક દિન તારે, કોઈને એ તો કહેવું

હશે હૈયામાં તો જે સંઘરાયેલું, રહેશે એ તો ઊછળતું ને ઊછળતું

હશે હૈયાના કોઈ ખૂણે તો છુપાઈને છૂપું, સંઘરાયેલું કોઈ સંભારણું

રાખીશ ક્યાં સુધી હૈયાની પેટીમાં એને તો પૂરી, પડશે એક દિન એને તો ખોલવું

કહીશ ના એ જ્યાં સુધી, કે કરીશ ના એને ખાલી, રહેશે એ ઘૂંટાતું ને ઘૂંટાતું

કરીશ જ્યાં તું એને ખાલી, જાશે હૈયું તારું હલકું ફૂલ તો બનતું

ના કરી શકીશ ખાલી કે કહી શકીશ, તારેને તારે પડશે એને તો સહેવું

હશે તારા હૈયાંમાં જેવું ને જેવું, પડશે તારે એવું ને એવું તો કહેવું

છે પ્રભુનું એક સ્થાન તો જીવનમાં એવું, તારે કહેવું છે તે એને કહી દેવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyuṁ chē tārā haiyāmāṁ tō jē bharyuṁ, paḍaśē ēka dina tārē, kōīnē ē tō kahēvuṁ

haśē haiyāmāṁ tō jē saṁgharāyēluṁ, rahēśē ē tō ūchalatuṁ nē ūchalatuṁ

haśē haiyānā kōī khūṇē tō chupāīnē chūpuṁ, saṁgharāyēluṁ kōī saṁbhāraṇuṁ

rākhīśa kyāṁ sudhī haiyānī pēṭīmāṁ ēnē tō pūrī, paḍaśē ēka dina ēnē tō khōlavuṁ

kahīśa nā ē jyāṁ sudhī, kē karīśa nā ēnē khālī, rahēśē ē ghūṁṭātuṁ nē ghūṁṭātuṁ

karīśa jyāṁ tuṁ ēnē khālī, jāśē haiyuṁ tāruṁ halakuṁ phūla tō banatuṁ

nā karī śakīśa khālī kē kahī śakīśa, tārēnē tārē paḍaśē ēnē tō sahēvuṁ

haśē tārā haiyāṁmāṁ jēvuṁ nē jēvuṁ, paḍaśē tārē ēvuṁ nē ēvuṁ tō kahēvuṁ

chē prabhunuṁ ēka sthāna tō jīvanamāṁ ēvuṁ, tārē kahēvuṁ chē tē ēnē kahī dēvuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3598 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...359835993600...Last