Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3600 | Date: 27-Dec-1991
જનમોજનમથી રે પ્રભુ, રહ્યાં અમે તો કુંવારા, રહ્યાં અમે તો કુંવારા
Janamōjanamathī rē prabhu, rahyāṁ amē tō kuṁvārā, rahyāṁ amē tō kuṁvārā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3600 | Date: 27-Dec-1991

જનમોજનમથી રે પ્રભુ, રહ્યાં અમે તો કુંવારા, રહ્યાં અમે તો કુંવારા

  No Audio

janamōjanamathī rē prabhu, rahyāṁ amē tō kuṁvārā, rahyāṁ amē tō kuṁvārā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-12-27 1991-12-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15589 જનમોજનમથી રે પ્રભુ, રહ્યાં અમે તો કુંવારા, રહ્યાં અમે તો કુંવારા જનમોજનમથી રે પ્રભુ, રહ્યાં અમે તો કુંવારા, રહ્યાં અમે તો કુંવારા

આવ્યા રે જગમાં, તને તો પામવા, તને પામ્યા વિના અમે પાછા તો ફરતા

છે જાનમાં રે જાનમાં, સાથ ને સાથીદારો તો એવા, રહ્યા છે માર્ગ એ તો રોક્તા સુખદુઃખના હિંડોળા, રહ્યાં અમે ખૂબ હીંચતા, ગયા વીસરી પાસે તારી પહોંચવા

જાન તો છે જોડી ગયા અધવચ્ચે તો, અટકી નથી તારી પાસે અમે તો પહોંચ્યા

વિસામાને વિસામા, રહ્યા અમે ગોતતા, અધવચ્ચે રહ્યા રોકાતા ને રોકાતા

કર્યા ખૂબ મનોરથો તને રે પામવા, અધવચ્ચે તો અટકી અમે તો જાતા

તું ભી રહ્યો છે અમને મોકલતો ને મોકલતો, રહ્યા છીએ મન અમે તો જોડતા

તને પામ્યા વિના, અટકશે ના જાન અમારી, છે મનોરથ તો તને રે પામવા
View Original Increase Font Decrease Font


જનમોજનમથી રે પ્રભુ, રહ્યાં અમે તો કુંવારા, રહ્યાં અમે તો કુંવારા

આવ્યા રે જગમાં, તને તો પામવા, તને પામ્યા વિના અમે પાછા તો ફરતા

છે જાનમાં રે જાનમાં, સાથ ને સાથીદારો તો એવા, રહ્યા છે માર્ગ એ તો રોક્તા સુખદુઃખના હિંડોળા, રહ્યાં અમે ખૂબ હીંચતા, ગયા વીસરી પાસે તારી પહોંચવા

જાન તો છે જોડી ગયા અધવચ્ચે તો, અટકી નથી તારી પાસે અમે તો પહોંચ્યા

વિસામાને વિસામા, રહ્યા અમે ગોતતા, અધવચ્ચે રહ્યા રોકાતા ને રોકાતા

કર્યા ખૂબ મનોરથો તને રે પામવા, અધવચ્ચે તો અટકી અમે તો જાતા

તું ભી રહ્યો છે અમને મોકલતો ને મોકલતો, રહ્યા છીએ મન અમે તો જોડતા

તને પામ્યા વિના, અટકશે ના જાન અમારી, છે મનોરથ તો તને રે પામવા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

janamōjanamathī rē prabhu, rahyāṁ amē tō kuṁvārā, rahyāṁ amē tō kuṁvārā

āvyā rē jagamāṁ, tanē tō pāmavā, tanē pāmyā vinā amē pāchā tō pharatā

chē jānamāṁ rē jānamāṁ, sātha nē sāthīdārō tō ēvā, rahyā chē mārga ē tō rōktā sukhaduḥkhanā hiṁḍōlā, rahyāṁ amē khūba hīṁcatā, gayā vīsarī pāsē tārī pahōṁcavā

jāna tō chē jōḍī gayā adhavaccē tō, aṭakī nathī tārī pāsē amē tō pahōṁcyā

visāmānē visāmā, rahyā amē gōtatā, adhavaccē rahyā rōkātā nē rōkātā

karyā khūba manōrathō tanē rē pāmavā, adhavaccē tō aṭakī amē tō jātā

tuṁ bhī rahyō chē amanē mōkalatō nē mōkalatō, rahyā chīē mana amē tō jōḍatā

tanē pāmyā vinā, aṭakaśē nā jāna amārī, chē manōratha tō tanē rē pāmavā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3600 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...359835993600...Last