Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 71 | Date: 27-Sep-1984
સંસાર દેખાય છે બહુ રળિયામણો
Saṁsāra dēkhāya chē bahu raliyāmaṇō

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 71 | Date: 27-Sep-1984

સંસાર દેખાય છે બહુ રળિયામણો

  No Audio

saṁsāra dēkhāya chē bahu raliyāmaṇō

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1984-09-27 1984-09-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1560 સંસાર દેખાય છે બહુ રળિયામણો સંસાર દેખાય છે બહુ રળિયામણો

   તેમાં પથરા છે અપાર

ગુલાબ ફૂલ છે બહુ સોહામણું

   તેમાં કાંટાનો નહીં પાર

ભક્તિમાર્ગ દેખાય બહુ સીધોસાદો

   એમાં મુશ્કેલીઓ આવે હજાર

વિશ્વાસે `મા' ના બેઠો, કહેવું છે બહુ સહેલું

   અનુભવે એ તો સમજાય

મોહ ને કામના માર છે લોભામણા

   લાગ્યા પછી નવ છુટાય

મદ ને અહંકારના ભાર છે સોહામણા

   એ જીત્યા નવ જિતાય

`મા' નું શરણું સાધવું છે સાચું

   એની કૃપાથી જ સઘળું જ થાય
View Original Increase Font Decrease Font


સંસાર દેખાય છે બહુ રળિયામણો

   તેમાં પથરા છે અપાર

ગુલાબ ફૂલ છે બહુ સોહામણું

   તેમાં કાંટાનો નહીં પાર

ભક્તિમાર્ગ દેખાય બહુ સીધોસાદો

   એમાં મુશ્કેલીઓ આવે હજાર

વિશ્વાસે `મા' ના બેઠો, કહેવું છે બહુ સહેલું

   અનુભવે એ તો સમજાય

મોહ ને કામના માર છે લોભામણા

   લાગ્યા પછી નવ છુટાય

મદ ને અહંકારના ભાર છે સોહામણા

   એ જીત્યા નવ જિતાય

`મા' નું શરણું સાધવું છે સાચું

   એની કૃપાથી જ સઘળું જ થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saṁsāra dēkhāya chē bahu raliyāmaṇō

tēmāṁ patharā chē apāra

gulāba phūla chē bahu sōhāmaṇuṁ

tēmāṁ kāṁṭānō nahīṁ pāra

bhaktimārga dēkhāya bahu sīdhōsādō

ēmāṁ muśkēlīō āvē hajāra

viśvāsē `mā' nā bēṭhō, kahēvuṁ chē bahu sahēluṁ

anubhavē ē tō samajāya

mōha nē kāmanā māra chē lōbhāmaṇā

lāgyā pachī nava chuṭāya

mada nē ahaṁkāranā bhāra chē sōhāmaṇā

ē jītyā nava jitāya

`mā' nuṁ śaraṇuṁ sādhavuṁ chē sācuṁ

ēnī kr̥pāthī ja saghaluṁ ja thāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kaka says...

This world appears to be a beautiful place, but it has a lot of ups and downs.

The rose looks very attractive, but you have to be careful of its thorns.

The path of devotion may look straight forward, but it is full of challenges.

The attachments to lustful desires make you greedy, and it's not easy to get rid of it.

Intoxication and arrogance are qualities that are challenging to quit.

Want to take Mother Divine's shelter because only Her grace will get us out of difficult situations.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 71 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...707172...Last