BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3614 | Date: 04-Jan-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

તને તો અમારે શું કહેવું (2) કહેવું નથી, તોયે કહ્યાં વિના રહેવાતું નથી

  No Audio

Tane To Amare Shu Kahevu Kahevu Nathi, Toye Kahya Vina Rahevatu Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-01-04 1992-01-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15603 તને તો અમારે શું કહેવું (2) કહેવું નથી, તોયે કહ્યાં વિના રહેવાતું નથી તને તો અમારે શું કહેવું (2) કહેવું નથી, તોયે કહ્યાં વિના રહેવાતું નથી
રહ્યો છે કરતો ને કરતો તું તો પ્રભુ, જ્યાં જગમાં તારું તો ધાર્યું - તને
ભૂલતા રહ્યા છીએ શું આપણે આપણા નાતા, તેથી આમ થાતું રહ્યું - તને
રહ્યાં છીએ કરતા ને કરતા ઇચ્છાઓ કરવા પૂરી, પડે છે અમારે તને તો કહેવું
ગજા બહારની કરીએ ઇચ્છા, મૂક્યો ના કાબૂ એના પર, તેથી તને તો પડયું કહેવું
નથી રહેતો વિશ્વાસ પૂરો, હૈયે અમારા કરતા પડે છે રહેવું, પડે છે તેથી તને કહેવું
અપનાવી નથી શક્યા સહુને તો હૈયે, અલગતામાં ડૂબવું પડયું, પડયું તને તો કહેવું
મુંઝાતા ને મુંઝાતા રહ્યા સદા તો જગમાં, માર્ગ કાઢવા એમાંથી, તને કહેવું પડયું
Gujarati Bhajan no. 3614 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તને તો અમારે શું કહેવું (2) કહેવું નથી, તોયે કહ્યાં વિના રહેવાતું નથી
રહ્યો છે કરતો ને કરતો તું તો પ્રભુ, જ્યાં જગમાં તારું તો ધાર્યું - તને
ભૂલતા રહ્યા છીએ શું આપણે આપણા નાતા, તેથી આમ થાતું રહ્યું - તને
રહ્યાં છીએ કરતા ને કરતા ઇચ્છાઓ કરવા પૂરી, પડે છે અમારે તને તો કહેવું
ગજા બહારની કરીએ ઇચ્છા, મૂક્યો ના કાબૂ એના પર, તેથી તને તો પડયું કહેવું
નથી રહેતો વિશ્વાસ પૂરો, હૈયે અમારા કરતા પડે છે રહેવું, પડે છે તેથી તને કહેવું
અપનાવી નથી શક્યા સહુને તો હૈયે, અલગતામાં ડૂબવું પડયું, પડયું તને તો કહેવું
મુંઝાતા ને મુંઝાતા રહ્યા સદા તો જગમાં, માર્ગ કાઢવા એમાંથી, તને કહેવું પડયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tanē tō amārē śuṁ kahēvuṁ (2) kahēvuṁ nathī, tōyē kahyāṁ vinā rahēvātuṁ nathī
rahyō chē karatō nē karatō tuṁ tō prabhu, jyāṁ jagamāṁ tāruṁ tō dhāryuṁ - tanē
bhūlatā rahyā chīē śuṁ āpaṇē āpaṇā nātā, tēthī āma thātuṁ rahyuṁ - tanē
rahyāṁ chīē karatā nē karatā icchāō karavā pūrī, paḍē chē amārē tanē tō kahēvuṁ
gajā bahāranī karīē icchā, mūkyō nā kābū ēnā para, tēthī tanē tō paḍayuṁ kahēvuṁ
nathī rahētō viśvāsa pūrō, haiyē amārā karatā paḍē chē rahēvuṁ, paḍē chē tēthī tanē kahēvuṁ
apanāvī nathī śakyā sahunē tō haiyē, alagatāmāṁ ḍūbavuṁ paḍayuṁ, paḍayuṁ tanē tō kahēvuṁ
muṁjhātā nē muṁjhātā rahyā sadā tō jagamāṁ, mārga kāḍhavā ēmāṁthī, tanē kahēvuṁ paḍayuṁ
First...36113612361336143615...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall