BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3629 | Date: 12-Jan-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

રાચતા રહે છે સહુ તો લોભ લાલચમાં, જગતમાં ના કોઈ બાકી છે

  No Audio

Rachata Rahe Che Sahu To Lobh Lalachma Na Koi Baaki Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-01-12 1992-01-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15616 રાચતા રહે છે સહુ તો લોભ લાલચમાં, જગતમાં ના કોઈ બાકી છે રાચતા રહે છે સહુ તો લોભ લાલચમાં, જગતમાં ના કોઈ બાકી છે
સહુ માનવની, જીવનમાં આ તો કહાની છે
નથી ત્યજી શક્તા ઇચ્છાઓ તો જગમાં, બન્યા લાચાર, એ તો લાચારી છે
ચાહી છે સફળતા જગમાં સહુએ, જગત તો સફળતાની દીવાની છે
મેળવતા રહેવું છે જગમાં સહુએ, દેવાની જગમાં, ના જલદી તૈયારી છે
અપેક્ષાઓ રહે સીમા વટાવતી, ના કાબૂમાં રાખવાની તો તૈયારી છે
રહે છે ભૂલતા ભૂલો સહુ તો ખુદની, ભૂલો અન્યની કાઢતા રહ્યા છે
જોઈએ જગમાં સહુને તો બધું, સાચા જીવનની ના કોઈ ખુમારી છે
જીવન જાય વીતી, આમ અમસ્તું, કરવા સફળ ના કોઈ તૈયારી છે
નીકળે ના વિકારોમાંથી બહાર જીવનમાં, હાલત સહુએ આમ સ્વીકારી છે
સદ્ગુણો ચાહ્યા સહુએ, અપનાવવા જીવનમાં, ના સાચી કોઈ તૈયારી છે
લડી લેવું છે અંતર શત્રુઓ સામે, લડવાની ના કાંઈ તૈયારી છે
Gujarati Bhajan no. 3629 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રાચતા રહે છે સહુ તો લોભ લાલચમાં, જગતમાં ના કોઈ બાકી છે
સહુ માનવની, જીવનમાં આ તો કહાની છે
નથી ત્યજી શક્તા ઇચ્છાઓ તો જગમાં, બન્યા લાચાર, એ તો લાચારી છે
ચાહી છે સફળતા જગમાં સહુએ, જગત તો સફળતાની દીવાની છે
મેળવતા રહેવું છે જગમાં સહુએ, દેવાની જગમાં, ના જલદી તૈયારી છે
અપેક્ષાઓ રહે સીમા વટાવતી, ના કાબૂમાં રાખવાની તો તૈયારી છે
રહે છે ભૂલતા ભૂલો સહુ તો ખુદની, ભૂલો અન્યની કાઢતા રહ્યા છે
જોઈએ જગમાં સહુને તો બધું, સાચા જીવનની ના કોઈ ખુમારી છે
જીવન જાય વીતી, આમ અમસ્તું, કરવા સફળ ના કોઈ તૈયારી છે
નીકળે ના વિકારોમાંથી બહાર જીવનમાં, હાલત સહુએ આમ સ્વીકારી છે
સદ્ગુણો ચાહ્યા સહુએ, અપનાવવા જીવનમાં, ના સાચી કોઈ તૈયારી છે
લડી લેવું છે અંતર શત્રુઓ સામે, લડવાની ના કાંઈ તૈયારી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rācatā rahē chē sahu tō lōbha lālacamāṁ, jagatamāṁ nā kōī bākī chē
sahu mānavanī, jīvanamāṁ ā tō kahānī chē
nathī tyajī śaktā icchāō tō jagamāṁ, banyā lācāra, ē tō lācārī chē
cāhī chē saphalatā jagamāṁ sahuē, jagata tō saphalatānī dīvānī chē
mēlavatā rahēvuṁ chē jagamāṁ sahuē, dēvānī jagamāṁ, nā jaladī taiyārī chē
apēkṣāō rahē sīmā vaṭāvatī, nā kābūmāṁ rākhavānī tō taiyārī chē
rahē chē bhūlatā bhūlō sahu tō khudanī, bhūlō anyanī kāḍhatā rahyā chē
jōīē jagamāṁ sahunē tō badhuṁ, sācā jīvananī nā kōī khumārī chē
jīvana jāya vītī, āma amastuṁ, karavā saphala nā kōī taiyārī chē
nīkalē nā vikārōmāṁthī bahāra jīvanamāṁ, hālata sahuē āma svīkārī chē
sadguṇō cāhyā sahuē, apanāvavā jīvanamāṁ, nā sācī kōī taiyārī chē
laḍī lēvuṁ chē aṁtara śatruō sāmē, laḍavānī nā kāṁī taiyārī chē
First...36263627362836293630...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall