Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3631 | Date: 13-Jan-1992
રહ્યો છે ઘુમાવતો ને ઘુમાવતો માયામાં અમને, હજી ઘુ માવવું કેટલું બાકી છે
Rahyō chē ghumāvatō nē ghumāvatō māyāmāṁ amanē, hajī ghu māvavuṁ kēṭaluṁ bākī chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 3631 | Date: 13-Jan-1992

રહ્યો છે ઘુમાવતો ને ઘુમાવતો માયામાં અમને, હજી ઘુ માવવું કેટલું બાકી છે

  No Audio

rahyō chē ghumāvatō nē ghumāvatō māyāmāṁ amanē, hajī ghu māvavuṁ kēṭaluṁ bākī chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1992-01-13 1992-01-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15618 રહ્યો છે ઘુમાવતો ને ઘુમાવતો માયામાં અમને, હજી ઘુ માવવું કેટલું બાકી છે રહ્યો છે ઘુમાવતો ને ઘુમાવતો માયામાં અમને, હજી ઘુ માવવું કેટલું બાકી છે

દુઃખ દર્દના ડંખ રહે છે દેતો જીવનમાં રે પ્રભુ, હજી બીજા દેવા કેટલા બાકી છે

મુસીબતો ને આફતોનો વરસાદ વરસાવે રે પ્રભુ, હજી વરસાવવો કેટલો બાકી છે

દેતો રહ્યો છે કંઈક આઘાત ભાગ્યના રે પ્રભુ, હજી દેવા બીજા કેટલા બાકી છે

જીવનમાં જગાવતો રહ્યો છે મૂંઝારા રે પ્રભુ, હજી મુંઝાવવું કેટલું બાકી છે

દોડાવતો રહ્યો છે લોભ લાલચમાં જીવનમાં રે પ્રભુ, હજી દોડાવવું કેટલું બાકી છે

કરાવતો ને કરાવતો રહ્યો છે કર્મો જીવનમાં રે પ્રભુ, હજી કરાવવા કેટલા બાકી છે
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યો છે ઘુમાવતો ને ઘુમાવતો માયામાં અમને, હજી ઘુ માવવું કેટલું બાકી છે

દુઃખ દર્દના ડંખ રહે છે દેતો જીવનમાં રે પ્રભુ, હજી બીજા દેવા કેટલા બાકી છે

મુસીબતો ને આફતોનો વરસાદ વરસાવે રે પ્રભુ, હજી વરસાવવો કેટલો બાકી છે

દેતો રહ્યો છે કંઈક આઘાત ભાગ્યના રે પ્રભુ, હજી દેવા બીજા કેટલા બાકી છે

જીવનમાં જગાવતો રહ્યો છે મૂંઝારા રે પ્રભુ, હજી મુંઝાવવું કેટલું બાકી છે

દોડાવતો રહ્યો છે લોભ લાલચમાં જીવનમાં રે પ્રભુ, હજી દોડાવવું કેટલું બાકી છે

કરાવતો ને કરાવતો રહ્યો છે કર્મો જીવનમાં રે પ્રભુ, હજી કરાવવા કેટલા બાકી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyō chē ghumāvatō nē ghumāvatō māyāmāṁ amanē, hajī ghu māvavuṁ kēṭaluṁ bākī chē

duḥkha dardanā ḍaṁkha rahē chē dētō jīvanamāṁ rē prabhu, hajī bījā dēvā kēṭalā bākī chē

musībatō nē āphatōnō varasāda varasāvē rē prabhu, hajī varasāvavō kēṭalō bākī chē

dētō rahyō chē kaṁīka āghāta bhāgyanā rē prabhu, hajī dēvā bījā kēṭalā bākī chē

jīvanamāṁ jagāvatō rahyō chē mūṁjhārā rē prabhu, hajī muṁjhāvavuṁ kēṭaluṁ bākī chē

dōḍāvatō rahyō chē lōbha lālacamāṁ jīvanamāṁ rē prabhu, hajī dōḍāvavuṁ kēṭaluṁ bākī chē

karāvatō nē karāvatō rahyō chē karmō jīvanamāṁ rē prabhu, hajī karāvavā kēṭalā bākī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3631 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...362836293630...Last